Sinun hyvinvointi on tärkeää

Torstai 20.1.2022

Aluevaalien ennakkoäänestyksen suosio on yllättänyt meidät kaikki. Vaalien ajankohta, korona pandemia ja uuden hyvinvointialueen muodostaminen piti olla jarruna aktiivisuudelle. Toisin näyttää käyvän. Mistä tämä kertoo?

Siitä, että aluevaaleissa ratkaistaan meille kaikille tärkeimpien palveluiden tulevaisuus. Ei ole ihan sama, mistä terveyspalveluita saat jatkossa. Lääkäriin on päästävä ja hoitoa on saatava oikea-aikaisesti. Kun tarvitset ambulanssia tai paloautoa, on sen saatavuus turvattava.

Vaalikampanjoinnin aikana moni vastaantuleva on todennut, että juurihan me kuntavaaleissa äänestettiin tai eduskunnassahan ne näistä asioista päättävät. Kuntien ja kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on nyt aidosti siitymässä vaaleilla valittavien aluevaltuutettujen päätettäväksi. Ja eduskunnassa päätetään tulevien hyvinvointialueiden rahoituksesta. 

Vielä on muutama päivä aikaa miettiä äänestämistä. Minä ja Keskusta haluamme turvata ja kehittää sinulle tärkeiden lähipalveluiden saatavuus. Jokaisen terveys ja hyvinvointi on tärkeä asia. Innostusta äänestämiseen!

Kommentoi kirjoitusta.

Nyt saa äänestää - ALUEVAALIT ALKAA

Tiistai 11.1.2022 - Mirja

Kun kysyn sinulta, mikä saa sinut onnelliseksi tai mikä elämässäsi on tärkeintä, saan vastaukseksi varmasti kaksi asiaa: TERVEYS ja LÄHEISET. Järjestys voi tosin vaihdella. Tästä aluevaaleissakin on kyse. Haluan turvata sinulle hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Käymme Suomen ensimmäisiin aluevaaleihin. Uutta maakunnallista sosiaali- ja terveysuudistusta on tehty vuosikymmenet. Nyt sinun lähipalveluiden järjestäjä muuttuu kaupungista tai kunnasta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Sinne siirretään kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastuspalvelut.

Mikä muuttuu?

Tavoittelen ainakin kahta muutosta: että pääset hoitoon ja saat apua oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Toisaalta haluan saumattomampaa hoitoketjua ensimmäisestä hoitajan tai lääkärin käynnistäsi aina erikoissairaanhoitoon ja kuntoutukseen.

Palveluiden tulee olla saavutettavissa tarpeeksi lähellä. Omassa hyvinvointipisteessä on saatava hoidon arvio viipymättä. Vaativammat hoidot ja erikoissairaanhoidot voidaan keskittää yliopistolliseen sairaalaan. Meillä on kohta Oulussa aivan upea ja viimeisen päälle moderni sairaala valmis. 

Kun sattuu, avun on oltava lähellä. Palo- ja pelastustoimen saavutettavuus tulee turvata maakunnan reunoja myöten. 

Miksi äänestämään?

Kyse on sinun kaikkein tärkeimmistä ja läheisimmistä palveluista. Olen valmis olemaan yhteytesi maakunnan päätöksenteossa. Kuuntelen tarpeita, toiveita ja palautetta mieluusti. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: aluevaalit, äänestäminen, Keskusta

Oulun talousarvio

Maanantai 29.11.2021

Vuosi 2022 tulee olemaan erityisen poikkeuksellinen. Oulussa kuten Suomen muissakin kunnissa siirrytään hyvinvointialueiden aikakauteen. Tämä tarkoittaa Oulussa sitä, että 1/3 henkilöstöstä ja puolet budjetista siirtyvät hyvinvointialueelle. Kunnan rooli tulee olemaan aivan uusi tulevina vuosina. Elinvoiman edistäminen korostuu.

Talousarvio on aina arvio tulevasta. Tulevalle vuodelle on useita muuttuvia tekijöitä, joiden arvionti on vaikeaa. Koronan osalta kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan - tärkeintä on TERVE JA TURVALLINEN ARKI ja koronasta koituvat kulut maksetaan valtion kassasta? Talouskasvu näyttää nyt hyvältä - jatkuuko sama myönteinen kehitys yritysten ja työllisyyden kehityksessä? Tarvitsemme myös lisää koulutettua työvoimaa myös maamme rajojen ulkopuolelta.

Talousarviovalmistelu sujui hallituksessa mallikkaasti. Tiedostamme hallintokuntien paineet muun muassa hyvinvointipalveluiden puolella. Oulun investointibudjetti on 140 miljoonaa euroa. Puolet niistä toteutetaan lainalla, - silti suuret investointipaineet ovat vasta edessä - elinvoimainvestoinnit tulevat muun muassa aseman seutu mainitakseni.

Kaupunginhallituksessa tehtiin yksituumaisesti seuraavia esityksiä talousarvioon vuodelle 2022:

  • veroja ei koroteta
  • Lisätään hyvinvointipalveluiden toimintakatteeseen 3 miljoonaa euroa
  • Aikaistetaan Linnanmaan uimahallin investointi alkavaksi 2022
  • Henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaedut palautetaan vuoden 2023 alusta alkaen vuoden 2019 tasolle
  • Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin turvataan riittävät resurssit
  • Perusopetuksessa tulee olla riittävästi pienryhmiä
  • Kehitetään uusia toimia työllisyyden kuntakokeilussa, jotta säästötavoite toteutuu
  • Virpiniemen alueen kehittämiseksi valtakunnalliseksi liikunnan-, matkailun ja vapaa-ajan palveluiden keskukseksi laaditaan suunnitelma yhteistyössä alueen toimijoiden, yritysten ja hallintokuntien kanssa
  • Osallistuvaan budjetointiin varataan 70 000 euroa kaupunginhallituksen määrärahoista
  • Vuonna 2022 päivitetään omaishoidettavien hoito- ja palvelusuunnitelmat. Huomio kiinnitetään omaishoitajien jaksamiseen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Budjetti, Oulu

Pärinää Oulun budjetista

Keskiviikko 6.10.2021

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala julkaisi oman esityksensä kaupungin talousarvioksi. Yli kahdensadan sivun mittainen opus ei sisältänyt yllätyksiä. Oulun kaupungin talousarvio on tehty maltilliselle pohjalle. Menokehykset ovat tiukat, investoinnit pakolliset ja lainaa joudutaan ottamaan investointien kattamiseksi. 

Talouden tilannekuvaa on käyty valtuutettujen kanssa läpi laajasti. Olisi perin erikoista, jos budjettikäsittelyssä eri valtuustoryhmät tai yksittäiset valtuutetut tekisivät isoja menoesityksiä. Vaalilupauksille ei löydy lisärahoitusta. 

Paineita tuloveron korotukseen on ollut ilmassa. Näkemykseni on, että poliittista kannatusta veronkorotuksille ei löydy. Veroja ei tulla korottamaan. Sen sijaan joudumme tasapainottamaan taloutta tulevan vuoden aikana etsien säästökohteita ja tekemällä asioita uusilla tavoilla. 

Suurin haaste on tulopohjan vahvistaminen. Työllisyyden, yrittäjyyden ja elinvoiman eteen tehdään Oulussa paljon töitä. Vahvuutena meillä on vankka teknologiaosaaminen, innovatiiviset yritykset, koulutus sekä tutkimuspanostukset ja nuori väestö.

Perusinvestointeja tehdään koko laajan Oulun alueelle. Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan palveluiden rakennuksia remontoidaan ja laajennetaan. Sosiaali- ja terveydenhuolloin toimipisteiden investoinnit siirtyvät päätettäväksi ja rahoitettavaksi uudelle maakunnalliselle hyvinvointialueelle.

Ilokseni laitoin merkille, että luonto sekä lähiympäristö ovat saaneet ison merkityksen asuinalueidemme hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnostamme, mahdollistamme ja kiinnitämme entistä enemmän huomiota asumiseen sekä eri väestöryhmien viihtyvyyteen.

Valtuustossa käydään vuoden aikana läpi isot strategiset asiakirjat. Kaupunkistartegia, johtamisjärjestelmä ja maankäytön toteuttamissuunnitelma mainitakseni. On selvää, että myös sote-uudistuksen jälkeen kaupunkiin jäävä palveluverkko käydään läpi sivistys-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osalta. 

Kommentoi kirjoitusta.

Politiikan syksy Oulussa

Tiistai 7.9.2021

Oulun kaupungin politiikan syksy on käynnistynyt vauhdikkaasti. Luottamuspaikat on jaettu, perehtymistyö on meneillään ja isoihin asioihin syöksytään nyt toden teolla. Tekemisen ja yhteistyön ilmapiiri on hyvä. Lähtökohdat onnistuneelle vaalikaudelle on kaikin puolin olemassa.

Sorvaamme parhaillaan kaikkien valtuustoryhmien kesken valtuustosopimusta. Miksi? Jotta saamme yhteisen tilannekuvan ja lähtökohdat isojen päätösten osalta kasaan poliittisten ryhmien kesken. Tarkoitus on katsoa, löydämmekö taloudesta, työllisyydestä, investoinneista, toiminnan painopisteistä, henkilöstöpolitiikasta ja uudistuksista yhteisen näkemyksen. Valtuustosopimuksesta tehdään napakka asiakirja, jossa otetaan kantaa reunaehtoihin. valtuuston parhaillaan oleva kaupunkistrategiatyö sen sijaan pureutuu sitten pintaa syvällisemmin mm. kaupunkikuvan, palveluverkoston ja kansainvälisen asemamme linjauksiin.

Syksyn aikana käydään taatusti vilkasta keskustelua investoinneista. Mitä tapahtuu asemaseudun, Raksilan ja torinrannan kehitykselle? Kuinka kaavoitus asuntomessuja varten etenee ja mistä löytyy yrityksille hyviä kauppapaikkoja? Kaikki investoinnit eivät ole kaupungin, joten yhteistyötahoja on syytä kuunnella herkällä korvalla. Selvitystyö mahdollisen areenan rakentamisesta valmistuu myös loppuvuodesta. 

Päätöksentekoon tulee myös Oulun johtamisjärjestelmä. Meillä on käytössä duaalimalli, jossa virkamiesvalmistelusta vastaa kaupunginjohtaja ja poliittisesta valmistelusta kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Mennäänkö tällä vai siirrytäänkö pormestarimalliin? Siinäpä pähkinä purtavaksi. Työstimme raportin päätöksenteon pohjaksi Oulun pormestarimallista, jossa ehdotetaan pormestaria ja kahta apulaispormestaria. Jos ensi vaalien kautta pormestarijärjestelmään siis siirrytään. 

Minulla on kädet täynnä työasioita. Valmistaudumme Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen, työstämme ensi vuoden talousarviota, valmistaudumme soteuudistukseen ja pyrimme vastaamaan edunvalvontatyöllä alueemme haasteisiin. Nyt edunvalvonnan listalla ovat pohjoisen liikennehankkeet ja aluekehittämisrahoitus. Molemmat ovat erityisen tärkeitä Oulun kasvun ja kehityksen aikaansaamiseen.

Kun kerkiäis..... syksyllä on ihana pyöräillä Oulun mahtavia pyöräteitä pitkin ja poikin. Vielä olisi puolukat poimimatta ja muutama golfkierros pelaamatta. Toivotaan pitkää lämmintä syksyä!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: politiikka, Oulu,

Meidän Oulu

Tiistai 25.5.2021 - Mirja

Meidän Oulussa on kaikki palaset kohillaan. On monipuolista ja viihtyisää asumista, harrastusmahdollisuuksia, hyvät kuntapalvelut, vireää yrittäjyyttä, löytyy opiskelupaikkoja ja kivoja kavereita. Tää ei ole mikään paska kaupunni! Oulu on Suomen viidenneksi suurin kaupunki, joka kasvaa ja kehittyy koko ajan eteenpäin.

Meneillään olevat kuntavaalit ovat jo oman historiani seitsämännet. Olen aina ollut ja olen kiinnostunut asuinkuntani asioista. Ihan niistä lähimmistä asioista, joiden kanssa ollaan päivittäin tekemisissä. Saanko ajan lähimpään hyvinvointikeskukseen? Pääseekö lapseni lähikouluun? Milloin tien montut paikataan kylätiestä? Voisiko asuinalueellamme olla skeittipuisto tai ulkokuntosali?

Kuluneen reippaan vuoden ajan olen tyskennellyt Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Olen tykännyt työstäni. Korona-aika on tosin muokannut työskentelyä etähommiksi, reissuja ei ole ollut ja vieraitakin käynyt harvakseltaan. Kokouksia ja paikallista touhua on sitten ollut senkin edestä. Oulun taloutta ja vetovoimaa on pyritty saamaan kuntoon ja niskassamme on paljon tulevia rakennusinvestointeja.

Oulun tulevaisuus rakennetaan yhteistyöllä. En koskaan politiikassa usko pikavoittoihin tai yksilösuorituksiin. Meillä on kaikki mahdollisuudet menestykseen. Nuori väestö, osaavat ihmiset, innovatiiviset yrittäjät ja reipas pohjoinen ilmapiiri puskevat meitä eteenpäin. En tule vastustamaan asioita, joilla kehitetään Oulua eteenpäin. En myöskään katso katsomosta kaupungin velkaantumista. Meillä riittää taloudessa, työllisyydessä ja tulopohjan vahvistamisessa valtavasti työtä.

Minun sydämen asia on täällä viihtyvät oululaiset ihmiset. Olen käytettävissä tulevan valtuustokauden haasteisiin!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, valtuusto, päätöksenteko, Oulu

Ympäristötekoja

Tiistai 2.3.2021 - Mirja

Kierrätätkö, käytätkö lähellä tuotettuja ruuan raaka-aineita, kuljetko pyörällä tai kävellen, mietitkö tarkkaan hankintojasi...... arjen ekokysymyksiä? Jokainen meistä voi tehdä ympäristötekoja. Itse kierrärän mahdollisimman paljon, käyn kirpparilla, mietin parasta liikkumismuotoa ja teen ruokaa yrittäen minimoida hävikkiä. Aina en onnistu. Autolla on lähdettävä töihin tai kokoukseen. Ostoskoriin sujahtaa avokado tai etelän hedelmä....

Olen vahvasti sitä mieltä, että päätöksenteolla voidaan ohjata ja kannustaa kuntalaisia ympäristötalkoisiin mukaan. Voisiko julkinen liikenne olla maksutonta? Sähkö- ja biokäyttöisten autojen lataus- ja tankkauspisteitä tarvitaan lisää. Voisiko omakotitaloni energian lähteenä olla joku muu kuin sähkö? Jos luovun autosta, voisiko saada pyöränostoon etusetelin? 

Kannustava ilmapiiri tuo tuloksia. Kun kierrättämisestä tehdään helppoa, siihen tartutaan. Notkun itse sosiaalisen median kirppisporukoissa etsien pojalle hiihtovälineitä. Turhauttavaa ostaa lähes joka vuosi uudet kasvuikäiselle. Näyttää siltä, että tavara liikkuu hyvin. 

Oulun kaupunki on tehnyt ja tekee loistavia ympäristötekoja. Vasta Laanilan lämmityskattilat muutettiin vastaanottamaan uusiutuvaa energiaa ja kierrätysmateriaalia. Usea julkinen rakennus saa sähkönsä aurinkovoimasta. Julkisessa liikenteessä ajelee biokaasubusseja. 

Minulla oli ilo julkistaa vastikään kaupunginhallituksen päätös Sanginjoen ulkometsän suojellun alueen luovuttamisesta valtiolle ja Metsähallituksen omistukseen. Tämä päätös on jatkoa jo aikaisemmin Koneen Säätiölle myydyn alueen yhdistämiseksi isoksi kokonaisuudeksi. 

Tässä ote puheestani:

"Kaupunginhallitus päättää myydä Suomen Valtiolle (Metsähallitus, luontopalvelut) kaupungin omistuksessa olevan Isokankaan luonnonsuojelualueen ja Asmonkorven luonnonsuojelualueen yhden euron kauppahinnalla. Kaupan tavoitteena on yhdistää alueet ja edistää kansallispuiston perustamista. Tämän ja aiemman Koneen Säätiö sr:n kanssa tehdyn kaupan jälkeen Suomen Valtio tulee saamaan omistukseensa yhtenäisen noin 2567 hehtaarin suojeltavan alueen Sanginjoelta. Kaupan myötä alueen kehittämis- ja ennallistamistoimenpiteiden toteuttaminen siirtyvät valtion tehtäviksi, jolla on kaupunkia enemmän kokemusta, resursseja ja osaamista edellä mainittujen toimenpiteiden suorittamisesta."

Me Oulun kaupungin päättäjät inspiroiduimme Koneen Säätiön erittäin merkittävästä panoksesta Sanginjoen ulkometsän varjeluun ja kaupunkimme elinvoiman ja vetovoiman edistämiseen sekä Metsähallituksen sitoutumisesta Sanginjoen ulkometsän suojeluun ja alueen eteenpäin viemiseen.

Mitähän seuraavaksi? Jalat tukevasti maassa tehtävät realiaikaiset ympäristöteot ovat tulleet jäädäkseen. Kuka keksii taas jotain uutta?

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Ympäristö, luonto, kansallispuisto, Sanginjoki

Päätöksiä

Tiistai 19.1.2021

Jos joku toteaa, että mitään ei nyt korona-aikana tapahdu, niin kannattaa vilkaista Oulun kaupungin päätöksentekoa. Hieman jo ylipitkissä kaupunginhallituksen kokouksissa tehdään kymmeniä päätöksiä joka maanantai. Asioita valmistellaan, suunnitellaan ja pohdiskellaan joskun pitkään, mutta joskus tulee valmistakin.

Tässä maanantain 18.1. hallituksen kokouksen lopputulokset:

- Päätettiin myydä Sanginjoen monikäyttömetsä Koneen Säätiölle

- Aloitettiin hanke Merikosken kuivan uoman ympärivuotiseen vesittämiseen

- Hyväksyttiin työllisyyden kuntakokeilun sopimus

- Päätettiin hakea erä- ja luontokulttuurin museota Ouluun

Listalla oli tokkiinsa myös pienempiäkin päätöksiä muun muassa kuntavaalien äänestyspaikoista, valtuustoseminaarin pitämisestä ja Pateniemen asemakaavasta.

Oulu on todellinen luontokaupunki. Meidän oli helppoa tarttua Koneen Säätiön ostotarjoukseen Sanginjoen metsästä. Alueesta saadaan yhdessä Metsähallituksen kanssa todellinen retkeily- ja luontomatkailun kohde. Alueella oleva Loppulan rakennuksen kunnostamiseen säätiö sitoutui ihan omalla hankerahoituksella. Tulevaisuuden visiossa siintää mahdollinen Oulun kansallispuito.

Luonnon arvostuksesta kertovat myös kaksi muutakin päätöstä. Merikosken kuivaan uomaan halutaan ympärivuotisesti virtaamaan vesi. Silloin mahdollistettaisiin vaelluskalojen kutu ja poikastuotanto alueella. Tästä olisi iloa kaupunkilaisille, matkailijoille ja kalastajille. Mukana yhteistyössä ovat Oulun Energia, LUKE ja Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus.

Keskustan valtuustoaloitteesta lähtenyt idea erä- ja luontokulttuurimuseon hakemuksen tekemistä, sai nopean ja positiivisen vastauksen. Ollaan innolla mukana hakemassa Ouluun toiminnallista ja sisällöltään rikasta museohanketta. Meillä on mettää, merta, jokea, soita, erämaata ja keskellä kaupunkia voi veneillä, kalastaa, retkeillä ja kerätä vaikka vadelmia. Kilpailun tuloksista kuullaan kuluvan kevään aikana. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Oulun kaupunki, metsä, joki, työllisyys

Menneen vuoden mietteitä ja tulevan kaikuja

Torstai 31.12.2020

Kävin hiihtolenkillä. Aamuvarhain ladulla oli vain muutama vastaantulija. Keli oli nihkeä ja ladulla hitusen liian vähän lunta. Tuon tuosta hyppäsin ladulta sivuun ja lykin ohittaen aluskasvillisuutta ja pikkukiviä. Loppumatkasta alkoi sataa tihuuttamaan. Silti tunsin itseni voittajaksi ja etuoikeutetuksi. Luonto voimauttaa vastoinkäymisistä huolimatta.

Lähes samanlainen on ollut kuluva vuosikin. Rosoinen, täynnä epävarmuutta ja vastoinkäymisiä. Samalla vuosi on ollut opettavainen ja avannut aivan uusia elämän ulottuvuuksia. Kaiken keskiössä on ollut koronapandemian tuomat reunaehdot, toimenpiteet, säännöt ja uusi normaali.

Kerkesin olla nykyisessä työssäni Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajana vain viikon, kun työkuvani muuttui totaalisesti. Olin varautunut kokous- ja neuvottelurutiinien lisäksi matkustamaan ja ottamaan vastaan vieraita sekä vuorovaikutukseen edunvalvonnan asioissa. Kun Suomi alkoi muun maailman tavoin eristäytyä ja vähentää ihmiskontaktien määrää, sain käsiini kaupungin, jossa kaikkia toimintaamme on tähän päivään asti ja varmasti vielä pitkälle eteenkin päin säännöstelty sekä ohjailtu ennenkuulumattomin keinoin.

Olen sopeutuja. Työni politiikassa on opettanut, että koskaan ei maailma ole valmis, eikä eletä seesteisiä aikoja. Edesmennyt maaherra Ahti Pekkala kyseli aina kuulumisia ja totesi, että jos menee liian hyvin, se on vain harhakuvaa. Mielestäni maan hallitus ja eduskunta ovat hoitaneet koronakriisiä asiallisesti ja tilanteen sallimalla onnistumisella. Jälkikäteen arvioituna monta asiaa olisi voitu tehdä toisin, mutta isompia epäonnistumisia en havaitse. Sama kiitos kuuluu omalle kotikaupungillekin. Jokainen käsky, kehoitus ja suositus on otettu tosissaan ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat vastanneet operatiivisesta toimeenpanosta. Alueelliset ja kaupungin oma koronaseurantaryhmät ovat alati valppaana muutoksille ja nopeaan reagointiin. Viestintää on parannettu koko ajan matkan varrella.

Oma roolini on ollut kaupunginhallituksen puheenjohtajana luotsata ja ylläpitää päätöksenteon normaalia toimintaa. Vaikka työskentelymme on muuttunut useiden muiden työntekijöiden tavoin etätyöksi sekä etäkokoustamiseksi, homma on sujunut odotettua paremmin. Päätettävien asioiden valmistelu, neuvottelut sekä itse päätöksenteko ovat etäyhteyksin haastavia, mutta tekniikka on taipunut moneksi.

Olemme reagoineet, selviytyneet, joustaneet ja ennen muuta sopeutuneet niin kotona, työssämme kuin vapaa-ajalla. Kestävyyttämme koetellaan vielä pitkään. Turnauskestävyys on taatusti ollut koetuksella pitkin vuotta. Milloin tämä kaikki on ohitse? Vaikka meidät rokotetaan koronavirusta vastaan, ajattelen, että vastaavia tauteja voi tulla uudestaankin. Yhteiskunnan ja meidän kaikkien on sopeuduttava uuteen normaaliin, jossa varautuminen pandemioita ja luonnonkatastrofeja vastaan tulee olla parempi. Tarvitsemme kansanvälistä yhteistyötä ja samalla kansallista varautumista tilanteiden varalle.

Aluksi kotoilu, etätyö ja lisääntynyt vapaa-aika tuntuivat mielenkiintoiselta. En ole esimerkiksi lentänyt sitten viime maaliskuun. Meillä etätöitä paiski myös mieheni ja etäkoululainen toi arkeen myös oman huolenpidon. Välillä olohuoneessa on pidetty videokonferenssia maailmalle ja kohta potkittu jalkapalloa tai tehty painireenien kuntopiiriä. On tunnustettava, että kaipaan jo normaalia arkea. Ihan fyysisiä kokouksia, työreissuja, harrastuksia, kyläilyjä ja yleisesti ihmisten kanssa tapaamista ilman tautipelkoa. Korona-ajasta on opittu paljon uusia käytäntöjä, joista varmasti parhaimmat seuraavat arkemme mukana. Etäyhteydet vähentävät matkustelun tarvetta ja kotoilun tuomat kiireettömät illat tai viikonloput yleistyvät ainakin meidän kalenterissa.

Odotan tulevalta vuodelta paljon. Uuteen normaaliin palaaminen vie aikansa, mutta siihen valmistautuminen on aloitettava välittömästi. On löydettävä ihan uutta vaihdetta silmään ja hypättävä tökkivältä ladulta syrjään. Oulun kaupungissa on meneillään kymmeniä kehityssuunnitelmia ja selvityksiä. On aika päättää niiden toteutuksesta ja uskallettava kurkotella myös uusia mahdollisuuksia. Maailmaa ei valloiteta vanhoilla vehkeillä. Oulun ihme luodaan yhdessä satsaamalla meidän vahvuuksiin, ottamalla pieniä riskejäkin ja innostamalla alueemme yritykset sekä osaajat mukaan. Tähän työhön ja keskusteluun haastan meidät kaikki.

Kiitän kanssamatkustajia kuluneesta vuodesta. Onhan tämä ollut melkoisen erikoista aikaa.

Hyvää ja innostavaa uutta vuotta 2021!

Kommentoi kirjoitusta.

Oulun talouden tilanne: säästöjä ja lisätuloja

Maanantai 30.11.2020

Talouden iso kuva on ollut pitkään sumuisa. Koko vuoden toimintaamme on hallinnut koronapandemian hoito ja varautuminen. Valtio, kunnat, viranomaiset, terveydenalan ammattilaiset ja kansalaiset ovat tehneet parhaansa. Tiedämme, että nyt on aika laittaa uutta vaihdetta silmään ja etsiä kasvun eväitä läheltä ja kaukaa.

Valtio ja kunnat velkaantuvat ennätystahtia. Ilman valtion kunnille myöntämiä koronatukia, olisimme selätettynä. Kuluvana vuonna Oulu on saanut koronakompensaatiota noin 70 miljoonaa euroa, joilla on katettu muun muassa testausta, jäljittämistä, maskeja ja tulonmenetyksiä kunnallis- ja yhteisöveroissa sekä asiakasmaksuissa. Kuluvan vuoden osalta valtio korvaa kuntien koronavaikutukset täysimääräisesti. Kuntien kompensaatio tulee kanavoitumaan vuoden 2021 osalta pääosin yhteisöveron kautta, mistä  johtuen Oulun kaupungin saama tuki jää vaatimattomaksi. Ensi vuodelle emme ole budjetoineet erillistä koronapuskuria testaukseen ja rokotuksiin. Tältä osin valtio on luvannut korvata aiheutuneet kustannukset.

Luonnehdin Oulun kaupungin talousarviota varsin maltilliseksi. Sen loppusumma on 1,4 miljardia euroa ja alijäämäinen. Vuosikatteemme pysyy positiivisena, mutta on edelleenkin riittämätön suhteessa investointeihin.  Velkaa joudumme ottamaan pakollisiin tuleviin investointeihin lähes 100 miljoonaa euroa. Päiväkoteja, kouluremontteja, teitä ja viemäriverkostoja ei voi jättää tekemättä.

Kunnallisveroprosentti nousee ensi vuonna 39 kunnassa ja laskee neljässä kunnassa. Korottajia on edellisvuosiin verrattuna vähemmän. Oulun kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisälsi kokonaisen tuloveroprosentin korotuksen 21 prosenttiin, mutta hallituksen ja valtuuston käsittelyssä niukalla enemmistöllä lopputuloksena oli puolen prosenttiyksikön korotus. Kiinteistöverot pysyvät ennallaan.

Hallituksen käsittelyn jälkeen Oulun talousarvio vuodelle 2021 eroaa alkuperäisestä kaupunginjohtajan esityksestä loppusummaltaan vain 200 000 eurolla. Maltillinen tuloverokorotus mahdollistui verotulojen tarkastuksen ja satunnaisten tulojen turvin. Budjettiin on vaikea tuoda käsittelyssä lisäsäästökohteita, siksi vaikeaksi harjoitukseksi näyttä Oulun kaupunginteatterin avustusleikkaus menevän. Toisaalta talousarvoon tehtävät lisämenoesitykset ovat pysyneet kurissa.

Talouden epävarmoina aikoina oma toimintamme korostuu. Olemme käsitelleet pitkin syksyä ulkoisen arvioinnin säästökohteita. Konsensuksella käsittelyyn edennyt ns. ulkoisen arvioinnin toimenpiteet ovat saaneet käsittelyssä monensävyisiä päätöksiä. Säästökohteista poistettiin muun muassa kouluverkon supistusaikeet, varhaiskasvatuksen sekä ikäihmisten palveluiden maksukorotuksia höllennettiin. Oulun Digi ja Tilapalvelu -liikelaitosten liikkeenluovutuksista tehtiin periaatepäätökset. Osa toimenpiteistä on vielä matkalla päätöskokouksiin. Tarkoitus on saada kasaan lähes 60 miljoonan euron säästöt käyttötaloudesta seuraavien muutaman vuoden sisällä.

Rakenteellisten uudistusten ja menokurin lisäksi tarvitsemme toimia tulopohjan vahvistamiselle. Kaiken keskiössä on parempi työllisyyden hoito. Saamme Oulussa melkoisen tulikokeen, kun vuoden alusta pääsemme mukaan työllisyyden kuntakokeiluun, jossa vastuu työllisyyspolitiikasta on kaupungilla. Odotan uusien työpaikkojen syntyvän yksityiselle sektorille, jossa kaupungin rooli on olla sparraava kumppani ja luoda yrittäjyydelle hyvät puitteet ja edellytykset.

Meillä on koko Oulun seudulla suuret odotukset Euroopan unionin lanseeraamaan elvytyspakettiin. Suomen kestävän kasvun ohjelman keskiössä ovat digitaaliset sovellutukset ja vihreän vallankumouksen toimenpiteet, kansainvälistyminen, koulutus sekä tutkimus. Kotimaassamme on seuraavien neljän vuoden aikana jaossa 2,3 miljardia euroa EU:n elvytysrahaa. Tarvitsemme yrityksiä, oppilaitoksia, tutkijoita ja yhteistyökumppaneita toteuttamaan uudistushankkeita ja kasvun aihioita. Me kyllä kaupungin päässä lobbaamme rahoitusta, kun löydämme hyviä innovaatioita esitettäväksi.

Oulu on asukasluvultaan maan viidenneksi suurin kaupunki. Väkilukumme kasvaa pitkälti muuttoliikkeen ja syntyvyyden ansiosta. Olemme myös väestörakenteessa aivan maailman kärkeä. Oululaisen keski-ikä on 37 vuotta. Lähtökohdat menestymiselle ja osaamiselle ovat kunnossa hyvien koulutusyksiköiden turvin.

Jotta kasvua ja kehitystä tapahtuu, pitää uskaltaa kurkottaa hieman kauemmas. Kaupungin vuotuiset investoinnit ovat 130 miljoonaa euroa. Isojen elinvoimainvestointien toteuttajiksi tarvitsemme ison määrän ulkopuolista rahoitusta ja toteuttajia. Asuntomessuista on tulossa ainutlaatuinen kokonaisuus lähelle kaupungin keskustaa, monitoimiareenaa selvitetään Raksilan alueelle ja torinrantaan ollaan rakentamassa toivottavasti jo tulevana kesänä allasmaailmaa. Useita muita hotelli, matkailu ja luontokohteita on suunnitteilla. Oulu kasvaa ja kehittyy.

Kommentoi kirjoitusta.

Ehdokkaana Keskustan puoluevaltuuston johtoon

Maanantai 9.11.2020

Koen suurta mielenkiintoa osallistua Keskustan puoluetyöhön. Juuri nyt meitä kaikkia tarvitaan rakentamaan keskinäsitä luottamusta, nostamaan politiikan keskiöön meille aattellisesti tärkeät asiat ja vahvistamaan jäsenistömme aktiivisuutta. 

Olen ollut monessa mukana. Järjestötyö, kansanedustajan ja mepin kokemus sekä kuntapäättäjän osaaminen ovat käytössänne. Puoluevaltuuston puheenjohtajana olisin yhteistyökykyinen, ratkaisukeskeinen, innostava ja kokenut. 

Haluan:

VAHVISTAA puolueemme keskinäistä luottamusta. Keskustan aate ja yhteiskunnallinen ote on kantanut yli 114 vuotta. Meillä on paikkamme Suomalaisessa yheiskunnassa. Luottamus itseen ja tekemiseen on palautettava. Tässä kansanliikkeessä jokainen kanssamatkustaja on meille tärkeä ja pitää tulla kuulluksi.

Haluan:

VAHVISTAA Keskustan aatteellista politiikkaa. Puolueen linjausten ja politiikkaohjelmien sisällön tulee näkyä päätöksissämme aina paikallistasolla valtakunnan hallituslinjauksiin. Kokoamme jälleen työryhmiä linjaamaan politiikkaamme. Työ on otettava tosissaan ja annettava tuloksille sille kuuluva arvo.

Haluan:

VAHVISTAA meille tärkeiden asioiden edistämistä. Emme pysty miellyttämään kaikkia. Nostetaan keskiöön muun muassa kestävä luontosuhde, koko maan elinvoimaisuuden edistäminen ja yrittelijäisyyden ilmapiirin kannustimet.

Haluan:

VAHVISTAA aktiivisten jäsentemme osallistumista ja puoluevaltuuston asemaa. Politiikan valmisteluun, keskusteluun ja päätöksentekoon tulee kuulua mukaan koko puolueemme porukka. Haluan uudistaa valtuuston työskentelyä vastaamaan jäsentemme toiveita: lisää toimintaa kokousten väliin, työpajoja kokouksiin, valiokuntapaikka jokaiselle jäsenelle sekä suoria vaikuttamisen väyliä puoluejohtoon, eduskunta- ja ministeripöytiin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Keskusta, valtuusto

Budjettiriihessä

Maanantai 12.10.2020

Tiedätkö mikä on riihi? Se on rakennus, jossa ennen kuivattiin ja puitiin viljaa. Jyvät irrotettiin akanoista käsipelein. Budjettiriihi sanan puolestaan sanavarastoon toi edesmennyt maaherra Ahti Pekkala toimiessaan 1980-luvulla valtiovarainministerinä. Silloin valtion tulo- ja menoarvion käsittelyä valtioneuvostossa alettiin kutsua budjettiriiheksi.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala esitteli hetki sitten talousarvion vuodelle 2021. Se on mielestäni maltillinen, kokonaisuutena alijäämäinen, vuosikate hieman plussalla ja investointeihin joudumme ottamaan lähes 100 miljoonaa euroa lainaa. 

Ajan trendi on epätietoisuus: Maailman menosta, koronatilanteen etenemisestä, Euroopan yhtenäisyydestä, Suomen taloustilanteesta ja ennen muuta kuntien selviytymisestä lakisääteisten kuntapalveluiden järjestämisessä. Silti oma työmme on tehdä paikallisesti kaikkemme, jotta selviydymme haastavan ajan yli.

Oulun talouden tilannekuva on huolestuttava. Jodumme karsimaan menoja ja ylläpitämään tiukkaa menokuria. Meneillään on lähes 50 miljoonan euron säästöjen tekeminen. Lisäksi meidän tulee panostaa elinvoiman, työpaikkojen ja yrittäjyyden edellytysten paranemiseen. Vain säästämällä Oulu ei menesty.

Hyvän talouden mittarina on luottamus. Kaupungin asukkaiden kohdalla se tarkoittaa lähipalveluiden löytymistä, työllisyyttä ja turvallista arkea. Yrittäjien ja tänne sijoittavien tahojen osalta Oulun tulee olla houkutteleva, jotakin lisäarvoa antava ja tasapainoinen kumppani. Meidän luottamushenkilöiden on löydettävä rakennuspuut uskottavan talouspohjan tekemiselle. 

Kaupunginhallituksen budjettikäsittelyä jatketaan aina 26.10. kokoukseen asti. Silloin teemme lopullisen pohjaesityksen valtuuston käsittelyyn. Hikihän tässä tulee, mutta onneksi on kunto kohillaan.

Kommentoi kirjoitusta.

Koulut hallituksen käsittelyssä

Tiistai 15.9.2020

Oulun kaupunginhallituksessa käytiin pitkä ja monipuolinen keskustelu ulkoisen arvioinnin säästökohteena olevien koulujen lakkauttamisen päätöksestä. Lopputulos oli, että kaupunginjohtaja Päivi Laajala veti esityksen pois käsittelystä. Hallituksessa ei löytynyt yksimielisyyttä koulujen sulkemiselle, eikä myöskään muiden etenemisvaihtoehtojen kannatukselle. Säästötavoite, noin puoli miljoonaa euroa jäi näin toteutumatta.

Keiskan, Pikkaralan ja Sanginsuun koulujen osalta on todettava, että nykyiset valtuustotasoiset linjaukset koulujen tulevaisuudesta ovat edelleen voimassa. Lähivuosina niitä arvioidaan oppilasmäärän ja koulurakennuksen kuntoarvioinnin yhteydessä. Oppilasmäärän kehitys on saatava pienissä kouluissa positiivisemmaksi. Siihen olemme saaneet vanhemmilta ja alueen asukkailta paljon hyviä ideoita. Muun muassa kaavoitus ja kylien kehittäminen ovat avainasemassa elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

Tämä kouluverkkokeskustelu päättyi nyt tähän. Ulkoisen arvioinnin talouden toimenpiteiden käsittely jatkuu muiden esitysten käsittelyllä. Tavoitteena on edelleen perkata kaupungin palveluiden ja toimintojen taloudellisuutta sekä arvioida sopeuttamisen mahdollisuuksia. Menojen vähennys- tai tulojen lisätavoite pysyy edelleen noin 50 miljoonassa eurossa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Oulu, koulutg

Kohti Keskustan kokousta

Perjantai 4.9.2020

Keskustan puoluekokous on jotakin aivan ainutlaatuista. Sadat ja tuhannet ihmiset kokoontuvat kahden vuoden välein linjaamaan Keskustan politiikkaa ja valitsemaan puolueen johtotehtäviin kyvykkäimmät ihmiset. Olipa kokous pohjoisessa tai etelässä, kokoussali pullistelee järjestöväestä ja kokoksen osallistujista. Mediaakin on yleensä kiitettävästi paikalla.

Puoluekokouksissa on aina ripaus historian siipien havinaa sekä raikasta tuulahdusta. Perinteitä vaalitaan mittavalla lippumarsilla kansallispukuihin sonnustautuneena. Omatakeista on myös puoluekokouksen laaja yleiskeskustelu. Jokaiselle kokousedustajalle pitää antaa mahdollisuus sanoa sanottavansa. Tuulahduksia kokoukseen tuovat yleensä nuorimmat osallistujat. Useat tempaukset ja raikkaat puheet saavat kokousyleisöltä usein raikuvat ablogit. Ensikertalaisten nuorten puheita kuunnellaan taatusti herkällä korvalla.

Korona-ajan puoluekokouksessa perinteitä ja normaaliolosuhteita on jouduttu riisumaan rajusti. On lähtökohtaisesti hienoa, että koko kokous saadaan edes pidettyä. Aikataulua on tiivistetty, kokouksen pitopaikat hajautettu maakuntiin, on maskisuositusta ja turvavälejä. Keskustalaisille niin omaleimainen kättelykin on kielletty. Ruokailut, puheiden pitäminen ja äänestykset ovat saaneet uuden käytännön. Uskon, että kaikesta selvitään.

Päänäyttämö viikonlopun puoluekokoukselle on asuinkaupunkini Oulu. Vaikka kokouksessa käsitellään politiikan aatteellisia siältöjäkin, nappaa päähuomion eittämättä henkilövalinnat. Ja onhan meillä mitä jännittää. Ykkösjohtajan paikasta tavoittelevat pitävät linjapuheensa lauantaina. Uskon lopullisen äänestysratkaisun syntyvän monelle puheiden sisällön ja tunnelman perusteella. 

Olen itse antanut tukeni istuvalle puheenjohtajalle Katri Kulmunille. Katri on osaava, tomera, aikaan saava ja asiakeskeinen johtaja. Hän on luotsannut puoluettamme viimeisen vuoden ajan läpi tuulen ja tuiskun. Liputan Katrin esille nostamaa alueellista tasa-arvoa ja elinvoiman jakamista. Vihreät arvot, maatalouden tulevaisuus sekä hyvinvointiteemat yhdistävät meitä. Katri uskaltaa ravistella pinttyneitä tapoja ja uudistaa niin puoluettamme kuin ympäröivää yhteiskuntaamme.

Johtopaikoille on tungosta. Ja tehtäviin pyrkivät ovat kaikki kovan luokan tekijöitä. Keskustalaisia.

On ilo toivottaa teidät seuraamaan Keskustan puoluekokousta Ouluun. Urbaaniin kaupunkisykkeeseen, jonka liepeiltä löydät luonnon ja maaseudun idylliä. Viidenneksi suurin kaupunki Suomessa kasvaa osaamisella, monipuolisella yrittäjyydellä, teknologialla ja ripauksella pohjoista innovatiivista ilmapiiriä. 

Kommentoi kirjoitusta.

Erikoinen koronakesä

Torstai 6.8.2020

Tulipahan tämäkin koettua. Kesä ilman yleisötilaisuuksia, toritapaamisia ja kaupungin vieraita. Hiljaiseen eloon on mahtunut sen sijaan paljon ulkoilua, veneilyä, liikuntaa ja ystäviä. Nyt kerään parhaillaan marjoja ja kesän herkkuja talteen purkkeihin ja purnukoihin. Lempipuuhailuani.

Politiikan rintamalla kesä on mennyt yllättävän rauhallisesti. Isoilta kriiseiltä on vältytty ja koronapandemiakin hellitti hetkeksi. Kuluvalla viikolla olen viritellyt itseni maailman kartalle, lukenut sähköpostia ja seurannut uutisia silmät kirkkaina. On alkamassa huikea politiikan syksy.

Koronan toinen aalto on rantautunut. Maailmalla ja Euroopassa virus jyllää jo täydellä teholla. On meistä itsestämme kiinni, kuinka vakavasti suhtaudumme asiaan. Noudattamalla viranomaisten suosituksia vältymme Suomessa pahimmalta. Pestään edelleen käsiä, pidetään etäisyyksiä kanssaihmisiin, vältellään väentungoksia, käytetään suojamaskia jos vaaditaan, vältetään turhia matkoja etenkin ulkomaille ja erityisesti huolehditaan terveydestä. Oireiden ilmestyessä hakeudutaan testiin ja hoitoon oman paikkakunnan ohjeiden mukaisesti. 

Korona siis näyttelee isoa roolia loppuvuoden osaltakin. Julkinen ja yksityinen talous ei ole selvinnyt vielä kuiville ensimmäisestäkään iskusta. Meillä on tekemistä työpaikkojen pelastamiseksi,kuntien talouksien tervehdyttämiseen ja yleisen kasvun ilmapiirin saavuttamiseksi. 

Useilla puolueilla on lähiviikkojen aikana puoluekokouksensa. Niin myös Keskustalla. Oulussa. On ilo näyttää kotikaupunkini osaamista kokousvieraille. Suurin mielenkiinto kohdistuu ehdottomasti Keskustan puheenjohtajan valintaan. Nyt siitä kilpailevia ehdokkaita on ilmaantunut jo neljä, mutta mielestäni kärkiehdokkaina voidaan pitää istuvan puheenjohtaja Katri Kulmunin ja Annika Saarikon mittelöä. Olen ylpeä heistä molemmista. Selvää on, että Keskusta saa jälleen pätevän naisen johtotehtävään.

Oulun kaupungin syksy tuo mukanaan talouden tervehdyttämistä, mittavien isojen investointien päätöksiä ja vahvuuksiemme pönkittämistä. Oulun uutta brändiä hiotaan ja saadaan isännöidä mielenkiintoisia tapahtumia (mikäli koronatilanne sallii). Olethan katsonut jo netistä Oulun oman talkshown? Suurlähettilään vieraana on huikeita vieraita ja juttu lentää!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kesä, korona, luonto, veneily, Keskusta

Politiikan uskottavuus

Tiistai 9.6.2020

Nyt on maassa taas kaikki hyvin. Suomessa on toimintakykyinen hallitus ja eduskunta on saanut uuden puhemiehen. Poliittiset pelipaikat on täytetty ja roolit täsmennetty. Näillä mennään nyt eteenpäin.

Olipa meillä melkoiset neljä päivää. Pidän Katri Kulmunin eroa valtiovarainministerin paikalta erittäin valitettavana. Hän oli motivoitunut, osaava ja innostunut työstään. Suoraselkäisenä ja periaatteen ihmisenä hän kantoi vastuun erityisavustan tekemästä virheestä mediakoulutukseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ero ministerin tehtävästä tuntui ja tuntuu edelleen kohtuuttomalta. Kunnioitan kuitenkin Katrin omaa harkintaa ja päätöstä.

Sellaista elämä on...... välillä myötätuulta ja joskus vastamäkeä. Tapaus Kulmuni osoittaa jälleen kerran politiikan raadollisuuden. Yksikin virhe tai huolimaton arvio voi pudottaa osaavan poliitikon kanveesiin. Olen erittäin huolissani politiikan tekemisen lyhytjännitteisyydestä ja sisällön höttömäisyydestä. 

Politiikka on ollut minulle vakava työ jo pitkän ajan. Eduskunnassa sain edustaa vaalipiirini äänestäjiä 11 vuoden ajan ja Euroopan parlamentissa vuoden päivät. Nykyinen tehtäväni on luotsata Oulun kaupunginhallituksen päätöksentekoa. Olen oppinut neuvottelemaan, lukemaan kotiläksyni huolella ja etsimään ratkaisuja niin isojen kuin pientenkin ongelmien ratkaisuun. Jaksan istua kokouksissa pitkään, vääntää ja etsiä kompromissia asioihin. Kunniotan toisten näkemyksiä, mutta minulla on luja aatepohja omiin mielipiteisiini. Joku on luonnehtinut minua myös yhteistyökykyiseksi ja periaatteen ihmiseksi.

Oma äitini antoi aikoinaan yhden toiveen poliitikon urani alkumetreillä: "Tee työtäsi niin, että et päädy lööppeihin". Tätä ohjenuoraa olenkin noudattanut tiukasti. Vaikka poliitikko tarvitsee menestyäkseen julkisuutta, sitä on monenlaista. Mediataitoja on pitänyt opetella ja vetää rajoja muun muassa oman sekä lähipiirin yksityisyyden suojelemiseksi. Minä en kaipaa politiikkaan pintaliitäjiä, mediapersoonia, somehöpöttäjiä tai yhden asian huutajia. Politiikka on kokonaisuuksien hallintaa, yhteisten asioiden hoitamista ja vakavaa työtä isänmaamme tulevaisuuden rakentamiseksi. Politiikan tekemiseen on palautettava uskottavuus ja luottamus.

Uusi tuore valtiovarainministeri Matti Vanhanen on mies paikallaan. Hän ei esittelyä kaipaa. Hän on raskaan sarjan asiapoliitikko ja omaa kokemusta roppakaupalla. Naurahdin oivallukselle, jossa varoitettiin hallituksen naisjohtajia: vaviskaa Marimekkonaiset, Matti tulee! Olen erittäin iloinen ja tyytyväinen Keskustan oivasta ministerivalinnasta. Ja Anu Vehviläiselle onnea sekä menestystä eduskunnan puhemiehen tehtäviin. 

Suomi on vakavan tilanteen edessä. Meidän on selviydyttävä koronaepidemian aiheuttamista raskaista laskuista. Työllisyys ja ulkomaan kauppa pitää pystyä pitämään kehityksen tiellä. Yritykset ja samalla julkinen sektori ei saa kriisiytyä. Nyt jos koskaan on toimintakykyiselle hallitukselle tulikoe. Luotsata Suomi kestävälle väylälle kohti uutta talouskasvua.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Keskusta, poliitikko, politiikka, hallitus

Taloustalkoot

Tiistai 19.5.2020

Oulun kaupungissa palattiin pitkään kaivattuun konsensuspolitiikan. Saimme kaupunginhallituksessa aikaan ryhmien yhteisen linjauksen Oulun talouden tasapainottamisohjelmasta. Meillä kaikilla on iso huoli pahasti alijäämäisestä kuntataloudesta. Säästöjä on tehtävä jokapäiväisestä elämästä ja voimavaroja lisätulojen saamiseksi tehostettava.

Vääjäämättä lähes 130 miljoonan euron alijäämä tarvitsee jämeriä toimia. Kaupunginjohtajan esitys yt-neuvottelujen tuloksista ei vain näyttänyt menevän hallituksessa läpi. Ehkä niukka enemmistö olisi saatu esitettyjen lomautusten taakse. Siksi ryhdyimme valmistelemaan usean kohdan vaihtoehtoista etenemistä säästöjen aikaansaamiseksi. Kaikki hallitusryhmät olivat kiitettävällä tavalla mukana ja kantamassa vastuuta talouden heikosta tilasta. 

Esitetyt lomautukset kaatuivat mielestäni kahden kivijalan murenemiseen. Ensinnäkin tavoiteltu 40 miljoonan euron säästötavoite suli neuvottelujen edetessä arviolta 17 miljoonan euron suuruuteen. Ja arvioni on, että lomautusten toteutus olisi sulattanut potista vielä pois useamman miljoonan. Toiseksi aikataulu lomautusten toteuttamiseksi oli liian kireä. Kesälomat ja koronaepidemia tuovat vaikeuskerrointa jo nyt usealla työpisteellä arjessa selviytymiseen.

Vastuullisina kuntapäättäjinä ryhdyimme hallituksessa työstämään talouden tasapainottamisohjelmaa. Se syntyi yhteisen tilannekuvan jakamisesta ja tahtotilan löytämisestä. Oulu, kuten useat muutkin kaupungit sekä kunnat ovat heikossa taloustilaneessa kasvavien toimintamenojen edessä. Samalla olemme keskellä koronaepidemiaa, joka vaikuttaa kuntien palveluihin, yrittäjyyteen, työllisyyteen, ihmisten kulutustottumuksiin ja yleiseen luottamukseen tulevaisuudesta. Epävarmuutta on ilmassa vielä pitkään.

Saimme aikaan viiden kohdan talousohjelman. Hihat on käärittävä niin kuntalaisten kuin kaupungin työntekijöiden kesken. Säästöjä haetaan Perlaconin esittämän talouden tervehdyttämispaketin kautta, investointien toteutusten ja aikataulun tarkastuksilla, henkilöstömenojen säästöillä, hallintokuntien menokurilla ja loppuviimein verojen, maksujen ja taksojen tarkastuksilla. 

Samalla aikaa ja energiaa on suunnattava lisätulojen aikaan saamiseksi. 

Tästäkin selvitään. Edessä on tiukkoja päätöksiä talouden tervehdyttämiseksi. Yhteistyöllä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Oulu, talous, korona, konsensus

Miten tästä eteenpäin?

Perjantai 15.5.2020

Korona-aika on tuonut meidän jokaisen elämään epävarmuutta. Niin kuntapäättäjänkin. On pyritty huolehtimaan jokaisen kuntalaisen palveluista, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Olemme Oulussa noudattaneet kaikkia valtioneuvostolta tulleita ohjeita, rajoituksia ja suosituksia pilkun tarkkuudella. Kaikki varatoimenpiteet on tehty ja tehdään koronatartuntojen hillitsemiseksi. 

Suomessa ja maailmalla ollaan palaamassa takaisin normaaliolosuhteisiin. Se tarkoittaa muun muassa koulujen lähiopetukseen paluuta. Pian ravintolat, kaupat, kirjastot ja liikuntapaikat ovat auki, kylläkin aluksi rajoitetusti. On täysin selvää, että toimintamme ei järjesty takaisin täysin lähtötilanteeseen. Poikkeusolojen aikana olemme oppineet ja kokeneet paljon uutta. Tavat seuraavat mukanamme tulevaisuudessakin. Esimerkiksi etätyöskentely, etäyhteydenpito sähköisin työvälinein ja harrastustottumuksemme ovat saaneet aivan uuden ulottuvuuden. Perheen yhteisestä ajasta ja välillä tylsyydestäkin on saatu monta uutta oivallusta ja elämystä.

Koronapandemiaa ei ole vielä selätetty. Varautuminen jatkuu yhä. Jälkiä aletaan siivoamaan kuitenkin uuden tulevaisuuden edestä. Koronalasku on ollut Oululle raskas. Jo lähtötilanteessa tiesimme, että kuluva vuosi mennään miinukselle. Kuntatalous on kuitenkin sukeltanut koronakriisin myötä lähes 130 miljoonaa euroa pakkaselle. Lisämenoja on koitunut muun muassa kasvavina sosiaali- ja terveysmenoina, maksujen- ja myyntituottojen menetyksinä, kunnallisverotulojen alentumisena, yhteisöverojen tuottojen vähentymisenä ja erikoissairaanhoitopiirin tekemästä alijäämästä. Valtion kuniille lupaamasta pelastuspaketista emme ole saaneet vielä päätöksiä. Odotettavissa on kunnille tulevien valtionosuuskien etupainotteiset korotukset tälle vuodelle. Korotukset ovat luultavasti pois vuoden 2021 valtionosuuksista.

Koronan poikkeusolojen alettua sopeutimme nopeasti kaupungin palveluita ja henkilöstötarvetta. Maan hallituksen ja eduskunnan päätöksillä suljettiin useita kaupungin toimintoja. Kun työt keskeytyivät tai loppuivat, useilla työntekijöillä etsittiin korvaavia työtehtäviä ja siirrettiin henkilöstöä nopeasti muun muassa terveysdenhoitopalveluihin. Nyt lomautukset ja henkilöstösiirrot on lopetettu poikkeusolojen tilanteen helpottuessa.

Miten tästä eteenpäin? Oulun kuntatalous on saatava kestävämmälle raiteille. Me päättäjät olemme vastuussa monojen ja tulojen tasapainon löytämisestä. Varmaan muistatkin, että olemme sitoutuneet Oulun talouden terveyhdyttämisohjelmaan 40 miljoonan euron edestä seuraavien vuosien aikana. Tarkoitus on löytää pysyviä säästöjä kaupungin toiminnoista tai investoinneista luopumisella. Kakun päälle saimme vielä koronalaskun. Nyt on löydettävä pikaisesti lisätuloja, karsittava menoja ja katsottava jokaista investointia suurennuslasilla, jotta vältymme liian suurelta velkataakalta. 

Edessä ei ole kuin kurjia päätöksiä. Kuluvaa vuotta pystytään paikkaamaan vain menoja kiristämällä. Siinä keskeisenä elementtinä ovat henkilöstömenojen leikkaukset ja suomeksi sanottuna lomautukset. Tätä toimenpidettä tarkastelemme kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa. Suunnitteluvuosien työkaluissa lienee veronkorotukset ja maksujen sekä taksojen tarkastuksia. Tulopuolta helpottaisia parempi työllisyystilanne ja yritysbuumi seudullemme.

Henkilöstön lomautukset ovat vihon viimeinen keino säästövalikoimassa ennen irtisanoutumisia. Lomautuksilla pyritään saamaan kasaan 40 miljoonaa euroa, mutta todellisuus summa voi olla aivan toista. Tiedostan korona-ajan työpaineet, henkilökunnan venymiset, lomautusten ajan työjärjestelyiden vaikeuden ja vaikutukset työmotivaatioon. Yhteistoimintaneuvotteluita on pyritty käymään siinä hengessä, että jokaiselle henkilöstöryhmälle löytyisi paras tapa toteuttaa lomautus ajallisesti ja toiminnallisesti. Venymistä vaaditaan nyt kaikilta, jotta vältymme kuntatyönantajana irtisanoutumisen aallollta. 

On pakko katsoa useita vuosia eteenpäin. Jatkamme asukkaiden ja elinkeinoelämän edellytyksiin panostamista. Meillä tullaan rakentamaan kouluja ja päiväkoteja, kehitetään liikenneyhteyksiä ja panostetaan ihmisten hyvinvointiin. On elettävä niukasti mutta satsattava kohteisiin jotka tuovat lisää elinvoimaa. Meillä on maailman mittakaavassa paljon huippuosaamista, tuotekehittelyä ja innovaatiota myytäväksi. 

Meiltä eivät keskustelunaiheet Oulussa lopu. Kaupunkipyörien tulevaisuus, matkakeskus, aseman seutu, Raksilan alue, asuntomessusuunnitelmat, Euroopan kulttuurikaupunkihanke, torinrannan uimalan rakentaminen ja listaa aiheista voisin jatkaa loputtomiin. Jos jotakin olen oppinut vuosien varrella politiikassa, niin maailma ei tule koskaan valmiiksi. Onneksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Korona, Oulu, lomautukset, elinvoima

Turnauskestävyyttä

Keskiviikko 29.4.2020

Tässä sitä taas mennään. Viikosta toiseen samassa koronasumussa. Minun viikkorytmini tuntuu muodostuneen niin perin juurin samaksi, että sitä odottaa jo innolla vappuviikonlopun hulinoita. Josta muistutan, että nyt syödään sokerimunkit ja juodan simat visusti kotona. Olisi tarkoitus hauskuuttaa kavereita sitten etäyhteyksin.

Tästä arjesta. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana saan vetää päätöksenteon valmistelua ihan kiintettävästi näin poikkeusoloissakin. Kokouksia pidetään saman rytmin mukaisesti, mutta etäyhteyksin. Täytyy sanoa, että kyllä tekniikka on ihmeellinen. Porukka on oppinut käyttämään etäkokouslaitteita ihmeellisen hyvin. No, ehkä se mikrofooni on jollakin jäänyt päälle keittiö tai vessareissulle jokunen kerta... ja minulla oli maanantaina kuvayhteys vahingossa pois päältä ensimmäiset kokoustunnit. Vaikka puhuin sujuvasti kameraa katsellen. 

Ilmassa on odotusta. Ja se päällimmäinen kysymys: joko aletaan purkamaan poikkeusolojen määräyksiä? Viikkoja kestänyt eristäytyminen, koulujen kiinni pitäminen, ohjattujen harrastusten tauko ja erityisesti ihmiskontaktien välttely alkavat jo maistumaan puulta. Samalla on tuskaista katsoa usean yrityksen suljettuja ovia ja bisneksen kuihtumista. Ja taiteilla kuntatalouden kurjistumisen aalloilla - Oulukaan ei välty henkilöstön lomautuksilta.

Uskon, että aika moni meistä on miettinyt hetkittäin koronapandemian hoidosta, että ENTÄ JOS? Entä jos meillä olisi hoidettu yhteiskunnan poikkeusolot Ruotsin malliin tai tehty joku asia toisin. Viisastelu tai erityiosesti jälkiviisastelu on täysin turhaa. Pääministeri ja useat muutkin ministerit ovat useaan kertaan todenneet, että päätökset eivät nyt ole henkilökohtaisia mielipidekysymyksiä. Päättäjät joutuvat perustamaan päätöksensä asiantuntijoiden näkemyksiin, olemassa olevaan lainsäädäntöön ja yhteiseen tahtotilaan. Hötkyilyä tai virhearviointeja ei nyt tarvita. Ja jaksetaan noudattaa edelleen tehtyjä päätöksiä.

Tulevat viikot vaativat meiltä kaikilta edelleen turnauskestävyyttä. Itse ammennan sitä aamulenkiltä ja äänikirjoista. Koronaa ei ole vielä selätetty. On pitkälti meidän käytöksestämme kiinni, saammeko sen aisoihin odotettua nopeammin. Sitkeyttä kaikille!

Pysytään terveinä!

Aurinkoista vapun aikaa!

ilmapallot.JPG

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Korona, pysy kotona, Oulu, vappu

Kriisitietoisuus kasvaa

Perjantai 27.3.2020

Viikko on taas mennyt poikkeusolojen lisätoimenpiteiden valmistelussa ja seuraamisessa. 

Havaintoja ihmisistä:

Me muuten taivutaan mihin vain. Jos käsketään olemaan kotona, niin silloin ollaan. Tämä asenne on vaatinut vähän opettelua. Sosiaalisia kontakteja haetaan nyt sosiaalisesta mediasta ja kotiviihdettä kaikkien älylaitteiden kautta. 

Havaintoja yhteiskunnasta:

Meillä Suomessa on otettu tilanne tosissaan. Toisin kuin naapurimaassa Ruotsissa. Varautumisen astetta nostetaan koko ajan ja toimenpiteet seuraavat askel kerrallaan. Uudenmaan eristäminen on aivan oikea päätös. Liikkumisrajoituksia voidaan odottaa myös muihin väkirikkaisiin kaupunkeihin. 

Kuluvalla viikolla saatiin tietoa elinkeinojen tuesta ja kuntien taloudellisesta turvasta. Yritykset ovat todella kovilla ja usean liiketoiminta keskeytynyt täysin. On oikein tukea työpaikkojen pysyvyyttä. Olethan huomannut, miten ketterästi kriisi on synnyttänyt myös uusia yrityksiä? Nyt kaupan ostoskassia kiikutetaan kotiovelle asti ja teakaway-ravintolapalveluille on kysyntää. Samoin kulttuurin ja viihteen saralla on uusia innovatiivisia palveluita.

Havaintoja Oulusta:

Olen tiukasti mukana Oulun koronatoimenpiteiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Meidän virkamiehet ja työntekijät tekevät uskomattoman hienosti ja täydellä sykkeellä töitä. Paine on kova onnistua terveys- ja sairaanhoidon puolella, opetuksessa etäopetuksen järjestämiseksi ja vastata elinkeinoelämän ahdinkoon. 

Oulussa ei vältytä henkilöstön lomautuksilta ja olemme käynnistäneet yhteistoimintamenettelyn. Työt ovat keskytyneet jonkun kohdalla, olemme siirtäneet työntekijöitä eri tehtäviin ja suositamme etätyön tekemistä. Tärkeintä on varmistaa, että jokaiselle on olemassa toimeentulo tämän kriisinkin keskellä. 

Havainto kotoa:

Ruokaa on tullut laitettua aikisempaa enemmän. Teen isoja satseja, jotta samaa ruokaa voi syödä useamman kerran. Kaupassa käyn harvemmin ja isommin ostoksin. Työn, etäkoulun pitäminen, puolison etäopetuksen pitäminen oppilaille ja nelivuotiaan ojeistaminen saman katon alla vaatii lisää pelisääntöjä. Välillä pientä härdelliä.

Olen innokas liikkuja. Nyt ei ohjattuihin jumppiin ole asiaa. Ja hiihtoladutkin näyttävät sulavan silmissä. Juoksulenkillä notkeutta testataan rapakkojen väistelyllä ja nopeutta esikoispojan kiritysavulla. Pitää keksiä uusia kuntoilumuotoja ensi viikoksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Korona, Oulu,

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »