Share |

Vaikuttajana

Olen kolmannen kauden kansanedustaja ja Keskustan eduskuntaryhmän jäsen. Eduskunnassa toimin liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtajana ja jäsenenä ympäristövaliokunnassa.

 tyhuone.jpg

 

Valiokuntatyö on yksi keskeisimpiä Arkadianmäellä työskentelyn osia.  Tällä vaalikaudella perehdyn liikenne- ja viestintävaliokunnan työn kautta asioihin, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

Ympäristövaliokunta puolestaan valmistelee asiat, jotka käsittelevät asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä.


Virallisen työn ohella teemme myös paljon epävirallisempaa yhteistyötä. Oulun vaalipiirin kansanedustajilla on jo pitkään ollut alueellisiin kysymyksiin keskittyvä yhteistyöverkostonsa.


Toimin Keskustan edustajana Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnassa. Tämän arktisen alueen yhteistyöelimen tavoitteena on parantaa alueella elävien ihmisten, erityisesti alkuperäiskansojen, elinolosuhteita ja asemaa. Yhteistyö keskittyy mm. ilmastonmuutosta, kulttuuri- ja tiedeyhteistyötä sekä alueen asukkaiden sosiaalista asemaa koskeviin kysymyksiin. Konferenssissa ovat edustettuina Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Venäjän, Kanadan ja Yhdysvaltojen kansanedustuslaitokset sekä Euroopan parlamentti.

arktinen_valtuuskunta_suomen_delegaatiota.jpg


Olen myös Yleisradion hallintoneuvoston jäsen. 21-jäseninen hallintoneuvosto on Yleisradion ylin päättävä elin, jonka tehtäviin kuuluu mm. valvoa, että yhtiö täyttää sille määrätyn julkisen palvelun mukaiset tehtävät sekä päättää kaikista yhtiön toimintaan liittyvistä huomattavista muutoksista. 


Toimin Pohjois-Pohjanmaalla maakuntavaltuuston jäsenenä.  Maakuntaliitto on 38:n kunnan edunvalvojataho valtiovaltaan päin. Pääset lukemaan maakuntaliitosta seuraavan linkin kautta: www.pohjois-pohjanmaa.fi

Viimeisimmät neuvottelut Euroopan Unionin alkuekehittämisrahoista menivät nappiin. Nyt meillä on seuraaville kuudelle vuodelle rahaa maakunnassa tapahtuviin kehittämishankkeisiin enemmän kuin koskaan.

Viime kaudella toimin ensimmäisenä naisena Pohjois-Pohjanmaalla maakuntahallituksen puheenjohtajana.


Olen luotsannut Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirijärjestöä vuodesta 2003 vuoteen 2013 asti. Tehtävä oli vaativa, olemmehan Keskustan jäsenmäärältään suurin piiri.

Saimme järjestettäväksi vuonna 2006 Suomen Keskustan puoluekokouksen Ouluun Raksilan jäähalliin. Paikalla oli tuhansia kokousedustajia. Olin yksi kokouksen puheenjohtajista.

Puoluekokouksessa juhlimme puolueemme 100-vuotista historiaa. Juhlapäivänä marssimme lippukulkueena torilta jäähallille maakuntalaulujen raikuessa kaupungin kaduille tulleiden ihmisten iloksi.

 100vouluhalli.jpg
 

 


Vuonna 2012 aloitin uuden Oulun kaupunginvaltuustossa työskentelyn. Tällä hetkellä toimin valtuuston 2. varapuheenjohtajana

 

ryhmakuva.jpg 

Kuvassa Keskustan valtuustoryhmä. (Valokuvaaja Olli-Pekka Puolitaival)