Share |

Vaikuttajana

Eurokuva22.jpg

Olen aloittanut työn Euroopan parlamentin jäsenenä 18.6.2018.

Tällä sivulla on tietoja aiemmasta työstäni kansanedustajana.

Olen kolmannen kauden kansanedustaja ja Keskustan eduskuntaryhmän jäsen. Eduskunnassa toimin liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtajana ja jäsenenä ympäristövaliokunnassa. Lisäksi olen Keskustan eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja.

 tyhuone.jpg

 

Valiokuntatyö on yksi keskeisimpiä Arkadianmäellä työskentelyn osia.  Tällä vaalikaudella perehdyn liikenne- ja viestintävaliokunnan työn kautta asioihin, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

Ympäristövaliokunta puolestaan valmistelee asiat, jotka käsittelevät asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä.


Virallisen työn ohella teemme myös paljon epävirallisempaa yhteistyötä. Oulun vaalipiirin kansanedustajilla on jo pitkään ollut alueellisiin kysymyksiin keskittyvä yhteistyöverkostonsa.


Toimin Keskustan edustajana Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnassa. Tämän arktisen alueen yhteistyöelimen tavoitteena on parantaa alueella elävien ihmisten, erityisesti alkuperäiskansojen, elinolosuhteita ja asemaa. Yhteistyö keskittyy mm. ilmastonmuutosta, kulttuuri- ja tiedeyhteistyötä sekä alueen asukkaiden sosiaalista asemaa koskeviin kysymyksiin. Konferenssissa ovat edustettuina Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Venäjän, Kanadan ja Yhdysvaltojen kansanedustuslaitokset sekä Euroopan parlamentti.

arktinen_valtuuskunta_suomen_delegaatiota.jpg


Olen myös Yleisradion hallintoneuvoston jäsen. 21-jäseninen hallintoneuvosto on Yleisradion ylin päättävä elin, jonka tehtäviin kuuluu mm. valvoa, että yhtiö täyttää sille määrätyn julkisen palvelun mukaiset tehtävät sekä päättää kaikista yhtiön toimintaan liittyvistä huomattavista muutoksista.  


Olen vaikuttanut vuodesta 2012 Oulun kaupunginvaltuustossa. 

 

ryhmakuva.jpg 

Kuvassa Keskustan valtuustoryhmä. (Valokuvaaja Olli-Pekka Puolitaival)