Pärinää Oulun budjetista

Share |

Keskiviikko 6.10.2021


Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala julkaisi oman esityksensä kaupungin talousarvioksi. Yli kahdensadan sivun mittainen opus ei sisältänyt yllätyksiä. Oulun kaupungin talousarvio on tehty maltilliselle pohjalle. Menokehykset ovat tiukat, investoinnit pakolliset ja lainaa joudutaan ottamaan investointien kattamiseksi. 

Talouden tilannekuvaa on käyty valtuutettujen kanssa läpi laajasti. Olisi perin erikoista, jos budjettikäsittelyssä eri valtuustoryhmät tai yksittäiset valtuutetut tekisivät isoja menoesityksiä. Vaalilupauksille ei löydy lisärahoitusta. 

Paineita tuloveron korotukseen on ollut ilmassa. Näkemykseni on, että poliittista kannatusta veronkorotuksille ei löydy. Veroja ei tulla korottamaan. Sen sijaan joudumme tasapainottamaan taloutta tulevan vuoden aikana etsien säästökohteita ja tekemällä asioita uusilla tavoilla. 

Suurin haaste on tulopohjan vahvistaminen. Työllisyyden, yrittäjyyden ja elinvoiman eteen tehdään Oulussa paljon töitä. Vahvuutena meillä on vankka teknologiaosaaminen, innovatiiviset yritykset, koulutus sekä tutkimuspanostukset ja nuori väestö.

Perusinvestointeja tehdään koko laajan Oulun alueelle. Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan palveluiden rakennuksia remontoidaan ja laajennetaan. Sosiaali- ja terveydenhuolloin toimipisteiden investoinnit siirtyvät päätettäväksi ja rahoitettavaksi uudelle maakunnalliselle hyvinvointialueelle.

Ilokseni laitoin merkille, että luonto sekä lähiympäristö ovat saaneet ison merkityksen asuinalueidemme hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnostamme, mahdollistamme ja kiinnitämme entistä enemmän huomiota asumiseen sekä eri väestöryhmien viihtyvyyteen.

Valtuustossa käydään vuoden aikana läpi isot strategiset asiakirjat. Kaupunkistartegia, johtamisjärjestelmä ja maankäytön toteuttamissuunnitelma mainitakseni. On selvää, että myös sote-uudistuksen jälkeen kaupunkiin jäävä palveluverkko käydään läpi sivistys-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osalta. 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini