Vammaisilla lapsilla oikeus myös harrastuksiin

Keskiviikko 20.11.2013

Suomessa on yli 30 000 vammaista lasta. Heistä moni pystyisi osallistumaan erilaisiin yhteisiin peleihin, leikkeihin ja harrastuksiin. Valitettavan usein tämä ei kuitenkaan ole mahdollista - aikuisten rajoittuneen ajattelun vuoksi.

Vammaisten lasten omiin harrastusryhmiin voi olla vaikea saada tarpeeksi osallistujia, tai ne on suunniteltu vain tietyn diagnoosin saaneille. Joillekin lapsille henkilökohtaisen avustajan tai kuljetuksen puute estää harrastukseen.

Pienillä muutoksilla ja lisäohjaajilla eri lailla vammaiset voisivat osallistua liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin muiden lasten kanssa. Urheiluseurat, lastenjärjestöt ja opistot voisivat yhdessä miettiä helppoja tapoja vammaisten lasten ottamiseksi mukaan toimintaan.

Myös kuntien kulttuuri- ja nuorisotyössä on otettava huomioon eri tavoin vammaiset lapset. Kuntien järjestämän harrastustoiminnan lisäksi kuntien vammaispalveluissa tulisi kiinnittää huomiota vammaisten lasten leikki- ja harrastusmahdollisuuksiin.

Kavereiden tapaaminen, leikki ja vapaa-aika ovat tärkeitä kaikenlaisille lapsille. Tänään 20.11. vietetään YK:n lasten oikeuksien päivää. Lapset nostivat aamulla Eduskunnassa lipun salkoon lasten päivän kunniaksi.

Onnea, lapset!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vammaisuus, lapset, harrastukset

Näpit irti kotihoidontuesta!

Tiistai 24.9.2013

aamukahvit2.jpgVastustamme opposition yhteisellä rintamalla hallituksen päätöksen jakaa lasten kotihoidontuki tasan isän ja äidin kesken. Käytännössä kyseessä on kotihoidontuen leikkaus, sillä läheskään kaikilla perheillä ei ole taloudellista mahdollisuutta kotihoidon tasajakoon.

Keskustelu kotihoidontuesta tuo kirkkaasti esille ideologiset erot puolueiden välillä. Keskustalle tärkeintä on perheiden oma valinnanmahdollisuus sekä lapsen etu. Kaikki päätökset on tehtävä lapsen etu mielessä pitäen: eri lapsille ja eri perheille sopii erilaiset hoitomuodot. Ensisijainen kasvatusvastuu on aina vanhemmilla itsellään. Arvostan perheissä tapahtuvaa hoiva- ja kasvatustyötä.

Hallituspuolueet puolustavat kotihoidontuen leikkauksia suurena tasa-arvotekona, lapsen etuna ja säästönä. Kotihoidontuen leikkaus ei kuitenkaan paranna naisten asemaa työelämässä, eivätkä riitä kannustamaan isiä jäämään kotiin lasten kanssa. Kuntien niskaan heitetään kasvavat päivähoidon kustannukset.

Todellista tasa-arvoa miesten ja naisten välillä olisi jakaa vanhemmuuden kustannukset kaikkien työnantajien kesken. Lisäksi osa-aikatyömahdollisuuksia tulisi lisätä ja tarjota joustavaa hoitorahaa. Näin perhevapailta olisi helpompi palata työelämään.

Me emme vastusta päivähoitoa. Me emme myöskään vastusta koti-isiä. Kuuntelemme suomalaisia perheitä. Me kannatamme perheiden mahdollisuutta valita heille kasvatuksellisesti paras ja taloudellisesti järkevin ratkaisu omien lasten hoitamiseen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kotihoidontuki, lapset, perhe, äiti, isä, Keskusta