Vihreää siirtymää

Torstai 16.11.2023

Istun Euroopan alueiden komitean kokouksessa, jossa keskustellaan konkreettisesti. Mitä me ollaan saatu aikaan ilmasto- ja energia-asioissa Euroopassa? Paljon. Väittäisin.

Meillä on kunnianhimoinen ilmastolaki, jota toteutamme joka jäsenmaassa ja paikallistasolta. Tahtotila päästöjen vähentämiseksi on kasvanut koko ajan. Jokaisella maalla, alueella, kunnalla, yrityksellä ja järjestöllä on oma suunnitelma vähentää kulutusta, kierrättää tehokkaammin, säästää energiaa ja tehdä toiminta vähäpäästöiseksi. 

Mitä paikallisesti on tapahtunut? Kiertotalous on tullut jäädäkseen - enää ei jätettä viedä kaatopaikalle vaan jätteet kierrätetään, teollisuuden päästöt ovat laskeneet huimasti ja siirrytty tuotannossa vihreisiin ratkaisuihin - tästä esimerkkinä hiilivapaan teräksen tuotanto, Venäjältä tuotavan energian lopettaminen, uusiutuvien energiamuotojen lisääminen - tästä esimerkkinä oma maakuntani, jossa tuotetaan lähes puolet Suomen tuottamasta tuulivoimasta. Palveluita on digitalisoitu. Tässä vain muutama esimerkki.

Mitä kansalaisten tasolla on tapahtunut?

Elämä on valintoja. Miten liikun, kulutan, mitä syön ja olenko osa ratkaisua vai ongelmaa. Oulussa pyörillään kesät talvet ja siirrytään asteittain joukkoliikenteessä sähköbusseihin. Me kierrätetään ja muutetaan kotien energiaratkaisuja. Lähiruokaa on ostettavissa. 

Euroopan tasolla vihreän siirtymän työ on kesken. Siksi nostin kokouksessa esille seuraavia asioita:

  • Edelleen varmistettava eri rahoitusten käyttö ja saatavuus paikalliselle tasolle
  • Hyvien käytäntöjen, ideoiden, esimerkkien, liiketoiminnan avaaminen ja jakaminen
  • Paikalliset olosuhteet pitää huomioida ympäristö, energia ja ilmastoratkaisuissa. Ei ole yhtä samaa muottia, jolla kaikkien alueiden asiat ratkaistaan. Kun aamulla lähdin Oulusta, meillä oli ohuesti lunta ja -14 astetta pakkasta. Samat rakentamisen, liikenteen tai energian tuotannon normit ja lainsäädäntö ei onnistu meillä ja Kanariansaarilla. EU;n yhteisiin tavoitteisiin voidaan päästä sallimalla paikalliset ratkaisut.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Ilmasto, energia, kierrätys, pohjoinen

Paljon puhetta ympäristöstä

Keskiviikko 11.6.2014 klo 15.55

Eilen tiistaina eduskunnan täysistuntosalissa puhuttiin ympäristöasioista pitkälle iltaan: Teijon kansallispuisto, ilmastolaki, energiatodistuskansalaisaloite ja ympäristönsuojelulaki herättivät keskustelua.

Teijon kansallispuistoa ei voi muuta kuin kannattaa, sillä luonnon monimuotoisuus ja suojelu ovat tärkeäitä asioita. Tämä Suomen 38. kansallispuisto antaa hyvät olosuhteet luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Rahaa tarvitaan myös ylläpitämään nykyisiä luonnonsuojelualueita ja Metsähallituksen luontokohteita. Olen itse kantanut pitkään huolta Metsähallituksen hallinnoimman Iin Röytän retkisataman kunnosta. Suomessa on retkeilysatamia, jotka ovat rapistumassa jopa käyttökelvottomiksi.

Kansallispuistohankkeisiin liittyy usein ristiriitaa metsästyksen ja riistanhoidon osalta. Toivon, että myös Teijon kansallispuiston kohdalla voimme miettiä sitä, että myöskin metsästystä, kalastusta ja riistanhoitoa voidaan suorittaa tällä alueella.

Ilmastolain ajatus on hyvä, mutta ikävä kyllä tämä lakihanke vaikuttaa hallituksen viherpesulta pahimmasta päästä. Hallituksen toimet tällä vaalikaudella ovat vain lisänneet kivihiilen käyttöä ja ilmastonmuutosta. Ilmastolaissa esitetty lakisääteinen byrokratia, viranomaistyö tai ilmastopaneeli ei vie päästövähennystavoitteita eteenpäin. Valitettavasti.

Kansalaiset, asiantuntijat ja erityisesti Omakotiliitto ansaitsevat kiitoksen siitä, että ottivat asiakseen tuoda takaisin eduskunnan käsittelyyn viime kesäkuussa voimaan tulleen lain energiatodistuksesta. Me keskustassa kritisoimme jo silloin sitä, että tämä toteutus ei ole oikeudenmukainen eikä selkeä.

Lähtökohtaisesti rakennusten energiatodistus on hyvä asia, kun se toteutetaan hyvin ja oikeudenmukaisesti. Energiaa tulee säästää myös asumisessa. Kulutustottumuksiin pitää pyrkiä vaikuttamaan.

Olen tyytyväinen valiokunnassa käytyyn keskusteluun ja johtopäätöksiin tämän kansalaisaloitteen osalta. Vaikka kansalaisaloite esitetyssä muodossa hylättiin, niin tämä kansalaisaloite on jo tuonut tomeruutta ja jämptiyttä asian eteenpäinviemiseksi.

Ympäristönsuojelulakiin liittyen jätimme keskustalaisten kanssa vastalauseen valiokunnan mietintöön, jossa toivoimme muutoksia erityisesti turpeen käytön säätelyyn. Turvetta tarvitaan esimerkiksi puuhakkeen tukipolttoaineeksi. Kotimainen puu ja turve on kokonaisuutena tarkasteltuna paljon ympäristöystävällisempiä energianlähteitä kuin ulkomainen kivihiili.

simo_tuulimyllyt_10052014.jpg

Puhdasta tuulienergiaa Simossa

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Teijo, luonnonsuojelu, ilmastolaki, turve