Kotimaista lähiluomusähköä Suomeen

Share |

Torstai 14.11.2013


Tänään minulla on ollut ilo osallistua Energiateollisuuden syysseminaariin panelistina. Myös parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean työ on kovassa käynnissä. Tässä ajatuksiani Suomen energiapolitiikasta tältä päivältä.

Suomen kasvu perustuu energiaintensiiviseen yhteiskuntaan ja hajautettuun energiantuotantoon. Meidän on pyrittävä energiaomavaraisuuteen. Tämä onnistuu uusiutuvien energiamuotojen kasvulla. Suomi tarvitsee kansallisen pitkän aikavälin energia- ja ilmastoratkaisun, joka toisi alalle ennakoitavuutta.

Keskusta vannoo 50-50-50 -strategian nimeen: vuoteen 2030 mennessä uusiutuvaa energiaa tulisi olla yli 50 prosenttia käytetystä energiasta, kotimaista energiaa tulisi olla kokonaismäärästä yli 50 prosenttia ja lisäksi hiilidioksidipäästöjä tulisi olla yli 50 prosenttia vähemmän vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Energian tuotannon lisäksi on tarpeen tarkastella energian kulutusta. Älykkäillä sähköverkoilla ja muilla teknisillä innovaatioilla on mahdollistettava kotimaisen lähellä tuotetun uusiutuvan energian käyttö mahdollisimman tehokkaasti.

Me päättäjät voimme tehdä poliittisia linjauksia, joilla on nopeita käytännön seurauksia: kivihiilen verotusta on kiristettävä ja vastaavasti turpeen verotusta alennettava. Lisäksi energiapuun tukea on korotettava.

Hiilineutraaliin yhteiskuntaan pääseminen ei tule olemaan helppoa, mutta siihen tulisi pyrkiä. Hiilineutraalin yhteiskunnan edellytyksenä on kotimaisen uusiutuvan energian sekä tuotannon että kulutuksen helpottuminen mahdollisimman nopeasti.


Kommentit

15.11.2013 8.59  Matti Saastamoinen

Tuo kivihiilen ja turpeen haittaveron suhde pitää todellakin muuttaa kotimaisen turpeen polttoa suosivaksi.

Eihän siinä ole mitään järkeä, jos luovumme suosiolla kotimaisen polttoaineen käytöstä. On pidettävä huoli siitä, että samalla kun kivihiilen hinta maailmanmarkkinoilla alenee tämän liuskekaasubuumin takia, turpeen käyttö polttoaineena pysyy koko ajan kivihiileen verraten kilpailukykyisenä. Nehän ovat päästövaikutuksiltaan samantasoisia. Näin menetellen turvaamme kotimaista työllisyyttä.

Näinä aikoina on menossa kova tuotekehittely koskien ympäristöystävällisten nostomenetelmien kehittelyä polttoturpeen osalta.

Näiden turpeennoston parissa työskentelevien yritysten tuotantoketjuja ei pidä päästää ajamaan itseään alas. Niihin sisältyy runsaasti perheyritystasoista alan osaamista ja sen hyödyntäminen tulee jatkossakin turvata.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini