Valtioneuvoston vaatimukset Pohteelle ovat kohtuuttomia

Share |

Torstai 2.11.2023 - Keskustan aluevaltuustoryhmä (Pohde)


Me hyvinvointialue Pohteen Keskustan valtuustoryhmän jäsenet olemme sitä mieltä, että

Pohde on toiminut vasta vajaat kymmenen kuukautta, eikä tavoiteltuun toimivuuteen alueella ole vielä päästy rakenteellisista uudistuksista huolimatta. Sote-lakien säätämisen jälkeen koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota ja siitä seurannut inflaatio ja mm. palkkaratkaisu ovat ajaneet hv-alueet – myös Pohteen - vaikeaan rahoituskriisiin, jota nykyinen valtakunnan hallitus ei tunnista. Hyvinvointialueiden rahoitukseen suunniteltu 1,4 mrd€:n leikkaus tulee peruuttaa ja antaa talouden tasapainottamiselle kaksi vuotta lisäaikaa. Lähipalvelujen tukemiseksi ja osaoptimoinnin estämiseksi matkakorvaukset tulee siirtää Kelalta hv-alueille. Myös STM:n tulee huolehtia kansalaisten peruspalveluista purkamalla sujuvaa työtä rajoittavia normeja ja vaatimuksia. 

Uskomme, että pidemmällä aikavälillä Pohde kykenee sopeuttamaan toimintansa sote-uudistuksen mukaiseen rahoitukseen. Mm. aivan lähivuosina käyttöön saatavat yhtenäiset tietojärjestelmät tulevat olemaan merkittävä toiminnan tehokkuusloikka. Valtioneuvoston nyt antama kuukausi on kohtuuttoman lyhyt aika rajuun sopeuttamiseen. Se on epäinhimillinen ja hyvän hallintotavan vastainen ja se voi johtaa niin Pohteen kuin muutkin hv-alueet tekemään epätarkoituksenmukaisia hätäratkaisuja, joissa peruspalvelut eivät ainakaan vahvistu eikä kansalaisten tasavertaisuus toteudu.

Kannatamme sitä, että Tulevaisuuden sairaala saadaan varustetuksi, valmiiksi ja käyttöön, jotta sen tuottama 10-15 %:n parannus erikoissairaanhoidon tehokkuuteen voidaan käyttää peruspalvelujen parantamiseen. Siksi valtioneuvoston antama lainanottovaltuus on välttämätön.

Valtion vaatimia sopeutustoimia tehtäessä pidämme tärkeänä, että alueemme ihmiset saavat lähipalvelunsa sujuvasti kohtuulliselta etäisyydeltä. Pitkien etäisyyksien maakunnassa esim. näytteenotto ja kuvantamispalvelut on järjestettävä niin, että ei tarvita useita käyntejä tai kohtuutonta matkustelua. Omalääkäri/omatiimi-järjestelmä peruspalveluissa parantaa hoitoa ja vähentää kustannuksia, samoin digipalvelut ja harkitut liikkuvat palvelut. Näitä on otettava käyttöön nopeasti. Pidämme myös tärkeänä että riittävä omaishoito mahdollistaa ikäihmisten ja vammaisten kotona asumista raskaan palveluasumisen sijasta. Kannatamme erikoissairaanhoidon säilyttämistä Oulaisissa, Raahessa ja Kuusamossa siinä laajuudessa kuin mahdollista. 

Mielestämme Pohteen hallinnollinen jako siilomaisiin toimialueisiin ja alueellisesti kuuteen tai kolmeen alueeseen ei ole parantanut toimintojen integraatiota, ei paikallisesti eikä perustaso-erikoistaso-välillä. Hallintoa on merkittävästi korjattava ja väliportaita karsittava niin, että paikallisissa sote-keskuksissa työvoimaa ja tiloja voidaan paikallisin päätöksin käyttää sujuvasti niin vastaanottoihin, sairaiden hoitamiseen, ikäihmisten palveluihin, vammaispalveluihin kuin lasten- ja perheiden palveluihinkin alueen yhteisten linjausten mukaisesti.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini