Euroopan syksy avattu

Share |

Tiistai 26.9.2023


Siitä se taas lähti! Aamun ekalla koneella Brysseliin ja vikalla takas. Kun hyvin suunnittelee ehtii päivän aikana kokoustaa alueiden komitean COTER valiokunnan kokouksen, tavata meppejä ja diskuteerattiin pienten ja keskisuurten yritysten tukemisesta eri maissa. Omat esimerkkini tulivat Oulusta.

Valiokunnan kokouksessa ison roolin otti tulevan komission koheesiopolitiikan linjaukset. Vilkkaan keskustelun oma osuuteni meni jotenkin näin:

”Euroopan unionin koheesiopolitiikalla on pitkät perinteet ja tarkoitus. Koheesiopolitiikalla on haluttu tasata erilaisista pysyvistä olosuhteista johtuvia haittoja ja esteitä, joita Euroopan eri alueilla esiintyy. Näitä ovat esimerkiksi pitkät etäisyydet, maantieteelliset olosuhteet, harva asutus tai sosio- ekonominen asema. Politiikalla on haluttu edistää näistä haittatekijöistä kärsivien alueiden kehitystä. 

Viestini on: näin koheesiopolitiikan pitää olla jatkossakin. 

Omalla alueella on Euroopan unionin koheesiopolitiikalla pystytty parantamaan olosuhteita yritysten viennin edistämiseksi, on kehitetty digitalisaatiota ja enrgiahankkeita paikallisten ihmisten tarpeisiin. On mahdollistettu yliopiston ja tutkimuslaitosten kehitys- ja innovaatiohankkeita. On edistetty maarajojen yli tapahtunutta yhteistyötä muun muassa energia- ja ratahankkeilla.

Koen, että ilman voimakasta koheesiopolitiikkaa ja rahoitusta oma alueeni ei olisi yhtä kehittynyt ja vetovoimainen, kun se tällä hetkellä on. Yritykset uskaltavat investoida omaan tuotantoon ja väkimäärämme kasvaa.

Pidän tärkeänä, että koheesiopolitiikka on pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Kun valitaan teemat, missiot ja painopisteet - pysytään niissä ja hoidetaan ohjelmien toimeenpano joutuisasti. Sujuvuutta tarvitaan myös lisää jäsenmaihin. Tilapäisiin kriiseihin ja tilanteisiin tarvitaan toinen kaista. Koronapandemia tai luonnonkatastrofit pitää hoitaa nopeiden rahoitusinstrumenttien avulla. 

Odotan, että tulevan koheesiopolitiikan avulla pystymme alueellamme vastaamaan vihreän siirtymän, digitalisaation ja työvoiman saatavuuteen. Edelleenkin saavutettavuus, hyvät kulkuyhteydet, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ihmisten onnellisuus ovat kehityksen keskiössä.”

Toinen mielenkiintoinen keskustelu käytiin rajat ylittävästä yhteistyöstä. Etenkin pohjoisessa meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta, kuin tehdä yhdessä. Palveluista yrittäjyyteen. Onneksi ilmapiiri on yhteistyölle erityisen suotuisa länteen päin.

”Rajatylittävällä yhteistyöllä on saatu paljon aikaan ja työtä on tehostettava tulevaisuudessa. 

Suomessa Venäjän hyökkäys Ukrainaan lopetti kaiken yhteistyön venäläisten kanssa. Suomella ja Venäjällä on yhteistä rajaa 1300 kilometriä. Emme tiedä Venäjän suunnitelmista meitä kohtaan. Liittyminen NATOn antaa meille sotilaallisen turvatakuun. Nyt Pohjoisen puolustaminen alkaa Suomesta. Edelleen pidämme huolta omasta puolustuskyvystä ja toimimme oman huoltovarmuuden parantamiseksi mitä tulee energia, ruoka ja raaka-ainevaroihin.

Meidän läheisimmät yhteistyökumppanit ovat EU, NATO, Ruotsi ja Norja. Rajat ylittävä yhteistyö on arkipäiväistä. Työskentely, palvelut, liike-elämä ja hankkeet kulkevat yli maarajojen. Viime viikolla pidimme omassa kaupungissani Oulussa Suomen ja Ruotsin liikennehankkeiden seminaarin. Mukana oli myös komission TEN-T koordinaattori Catrin Trauttmann. Jatkossa tie- ja ratayhteyksiä parannetaan huomattavasti maiden välillä. Suomi tarvitsee myös huoltovarmuuden nimissä raideyhteyden Atlantille. Se kulkee Ruotsin ja Norjan läpi.

Energiahankkeissa alueellani ollaan hereillä. Esimerkiksi vedyn käytön edistämiseksi tehdään paljon töitä paikallisten, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa maarajojen ylitse.

Mitä odotan Euroopan unionilta?

  • pitämään huolen Venäjän rajalla olevien Euroopan alueiden kehityksestä. Seutujen pitäminen elinvoimaisina, asuttuina ja puolustuskykyisinä edesauttavat selviytymistämme. 
  • Poistetaan esteitä rajat-ylittävältä yhteistyöltä ja kannustetaan rahoituksen keinoin yhteisinvestointeihin.”

Kävin kesässä ja tulin ruskaiseen syksyyn. Iloisia kohtaamisia tuttujen kanssa. Depatoimme Mauri Pekkarisen kanssa samassa PK-yritysten tapahtumassa. Ympärillä ihmisiä, jotka haluavat kehittää ja viedä Eurooppaa eteenpäin.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini