Tehokkaampia, oikeudenmukaisempia ja ympäristöystävällisempiä liikennekuljetuksia

Share |

Torstai 5.7.2018 klo 8.48


Euroopan parlamentti äänesti eilen Strasbourgissa EU:n liikkuvuuspaketista: MEPit hylkäsivät esityksen ja lähettivät sen takaisin valiokuntaan työstettäväksi.

Paketti kattaa laaja-alaisesti tieliikennealaan liittyviä teemoja, kuten kansainvälisiä kuljetuksia, kuljettajien ajo- ja lepoaikoja sekä älykkäiden ajopiirtureiden käyttöönoton nopeuttamista. Liikkuvuuspaketin tavoitteena on aikaansaada entistä sujuvampi, sosiaalisesti oikeudenmukaisempi, kilpailukykyisempi ja ympäristöystävällisempi liikenne- ja liikkuvuussektori EU:n alueelle.

Paketin sisällöstä parlamentti ei ole ollut lainkaan yksimielinen. Jokaisella maalla ja poliittisilla ryhmillä on hieman erilainen näkökulma liikkuvuuden edistämisen keinoihin. Meillä Suomessa huomioon tulee ottaa pitkät välimatkat, vaihtelevat sääolosuhteet sekä viennin suuri merkitys talouteemme.

Olen saanut kotimaisilta kuljettajilta huolestuneita yhteydenottoja muun muassa siitä, että ala on niin tiukkaan säädelty ja kilpailutettu, että voittoa liiketoiminnasta on kohta mahdotonta saavuttaa. Joukossa on kuljettajia, jotka harkitsevat vakavasti koko kuljetustoiminnan lakkauttamista.

Tämä ei ole Suomen tahtotila. Haluamme, että kuljetustoiminta on tulevaisuudessakin kannattavaa, ja että ala houkuttelee myös uusia työntekijöitä. Haluamme myös turvata kuljettajien oikeudenmukaisen kohtelun. Ajo- ja lepoajoissa tulee joustaa, jotta kuljettajilla on täysipainoinen mahdollisuus myös riittävään vapaa-aikaan. Ajot tulee suunnitella niin, että kuljettaja pääsee itse valitsemaansa paikkaan säännöllisen viikottaisen lepo-aikansa ajaksi. Turha byrokratia on karsittava. Muun muassa todistustaakka ajoaikatauluista ei saa jäädä kuljettajan harteille, vaan kuljetusyrityksen tulee ottaa vastuu siitä, että kuljetukset on tehty säännösten mukaan.

Kabotaasiliikenteen, eli tavaroiden maan sisäistä kuljetusta toiseen maahan rekisteröidyllä kulkuneuvolla, osalta Suomen tavoitteena on se, että uusia rajoituksia ei oteta käyttöön. Kabotaasilla tuetaan kuljetusten tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Pidän erittäin epäonnistuneena sääntelynä sitä, jos rekkoja aletaan ajamaan entistä useammin tyhjinä. Kabotaasiliikenteen väärinkäytöksiin tulee kuitenkin puuttua nykyistä tehokkaammin jäsenmaiden tiiviimmällä yhteistyöllä.

Osasta jäsenmaista on kuulunut vaatimuksia siitä, että jokaisessa maassa maksettaisiin kuljettajille kyseisen maan palkkaa. Tämä lisäisi suomalaisten pien- ja keskisuurten kuljetusyrittäjien hallinnollista lisätaakkaa täysin kohtuuttomasti, kun jokaisessa maassa vaadittaisiin uudet asiapaperit näytettäväksi maahan saavuttaessa. Kun yksi kuljetus Suomesta eteläiseen Eurooppaan kulkee usean maan läpi, palkkakustannuksia olisi vaikea ennakoida; tämä tekisi myös hinnoittelun vaikeaksi. Kuljetusten tuomasta byrokratiasta ei enää selviäisi kuin suuret kansainväliset yritykset.

Äänestys oli tiukka. Itse äänestin Suomen edun mukaan. Toivottavasti liikennepaketti palaa valiokunnasta takaisin äänestykseen tasapainoisempana ja parempana.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini