Vääntöä windfall-verosta

Share |

Perjantai 25.10.2013


Ympäristövaliokunnan kokouksessa käsiteltiin tänään voimalaitosverotusta. Hallitus esitti, että 50 miljoonaa euroa saadaan kasaan verottamalla ennen vuotta 2004 rakennettuja ydin-, vesi- ja tuulivoimaloita niin sanotulla windfall-verolla. En kannata. Jätettiin seuraavanlainen eriävä mielipide keskustaedustajina:

Suhtaudumme kriittisesti hallituksen esitykseen windfall -verosta. Kuten hallituksen esityksessäkin todetaan, päästökauppajärjestelmän käyttöönotosta johtuvan hyödyn määrän arviointi on vaikeaa, sillä hyöty vaihtelee päästöoikeuden hinnan, markkinatilanteen ja jopa sääolosuhteiden mukaan.

Ympäristövaliokunnan näkökulmasta katsoen voi todeta, että esitetyllä veromallilla ei ole myönteisiä ympäristövaikutuksia. Veromalli ei esimerkiksi mitenkään edistä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Valittu veromalli sen sijaan voi heikentää energiayhtiöiden mahdollisuuksia uusiin investointeihin, eikä se ainakaan lisää halukkuutta panostaa hiilidioksidipäästöttömiin energiamuotoihin.

Esitetyn kaltaista mallia ei ole käytössä muissa maissa.

Hallituksen esityksen veromallin määräämä verotuksen painopiste on ongelmallinen.  Vesivoimaloiden osuus verosta olisi kolme neljäsosaa, vaikka niiden osuus ko. sähköntuotannosta on arviolta kaksi viidesosaa. Suhteellisesti ottaen vero rasittaa siis vesivoimaa selvästi enemmän kuin ydinvoimaa. Jos windfall -vero hyväksytään, tämä epäkohta on mielestämme korjattava.

Mankalayhtiöiden verottaminen windfall -verolla tuntuu erityisen perusteettomalta, ja siitä pitäisi kokonaan luopua.

iijoki_002.jpg

Miten käy kotimaisen uusiutuvan energian tulevaisuuden investointien? Uudet verot eivät asiaa ainakaan edistä.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini