Hailuodon kiinteä yhteys etenee

18.03.2022

Hailuoto-​sillan rakentaminen aloitettaneen noin vuoden kuluttua – siltayhteyden toteuttajat valittu

18.3.2022

Hailuodon kiinteä maatieyhteys on jälleen nytkähtänyt eteenpäin. Väyläviraston järjestämän tarjouskilpailun voitti Hailuodon Gap. Suunnittelua jatketaan tänä keväänä, loppuvuodesta toivotaan päästävän valmistelutöihin ja reilun vuoden kuluttua aloitettaneen varsinaisen kiinteän yhteyden rakentaminen. Hankintapäätöksen valitusaika on kesken.

Hailuodon Gap -konsortiossa on GRK mukana infrarakentajana sekä Afry Finland Oy, Plaana Oy ja Insinööritoimisto Ponvia Oy suunnittelijoina. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 96 miljoonaa euroa.

Hailuodon hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2025. Hanke koostuu kahdesta vaiheesta, eli kehitys- ja toteutusvaiheesta. Kehitysvaihe alkaa keväällä 2022. Allianssiurakoille tyypilliseen tapaan toteutusvaiheeseen siirtymisestä tehdään erillinen päätös ja toteutusvaiheen sopimus myöhemmin.

Kiinteä maantieyhteyden on tarkoitus parantaa Hailuodon saavutettavuutta. Rakennettavan yhteyden pituus on noin 8,4 kilometriä, joka sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun noin 750 metriä pitkät sillat.

Suunnitteluvaihe käyntiin heti

Mittava hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsija muodostavat yhteisen projektiorganisaation.

”Hienoa päästä valitun allianssikumppanin kanssa yhdessä kehitysvaiheeseen, jossa voimme hyödyntää sekä suunnittelijan, urakoitsijan että tilaajan osaamista hankkeen parhaaksi”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta.

”Allianssikumppaneiden tiimi hitsautui yhteen jo tarjousvaiheessa. Tästä on hienoa jatkaa hankkeen kehittämistä yhdessä Väyläviraston kanssa”, sanoo projektipäällikkö Jaakko Mäkelä GRK Infra Oyj:stä.

Hailuoto-hankkeen kehitysvaihe alkaa, kun sopimus allekirjoitetaan maaliskuun 2022 loppupuolella. Kehitysvaiheessa laaditaan rakentamissuunnitelma ja valmistellaan hankkeen toteutusta.

Valmis tieyhteys 2025

Väylävirasto tekee tämän jälkeen erillisen päätöksen hankkeen toteutusvaiheesta. Toteutusvaiheeseen, eli varsinaisiin rakennustöihin, voidaan siirtyä, kun hanketta koskeva vesilupapäätös on saanut lainvoiman. Vesiluvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen keväällä 2020. Valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Jos kaikki etenee suunnitellusti ja vesilupapäätös tulee lainvoimaiseksi, voidaan valmistelevia töitä aloittaa loppuvuodesta 2022. Varsinaiset kiinteän yhteyden rakentamistyöt voidaan käynnistää aikaisintaan keväällä 2023. Rakentaminen kestää arviolta kolme rakentamiskautta, jolloin tieyhteys voisi valmistua aikaisimmillaan loppuvuodesta 2025.

05.09.2022Oulun päivät, avauspuheenvuoro
01.07.2022EU alueiden komitea: Arktinen raporttini hyväksyttiin
22.04.2022Tiedote Raksilan suunnitteluvarauksesta
18.03.2022Hailuodon kiinteä yhteys etenee
03.03.2022Declaration of the European Union Regions and Cities on Solidarity with Ukraine
01.03.2022Oulusta apua Ukrainaan
20.01.2022Valmistelua kohti aluevaltuustoa
11.01.2022Keskustan aluevaaliohjelma: vahvistamme lähipalveluita
30.12.2021Ilkka Luoma: hyvinvointialueen muodostaminen
23.11.2021Mirja Vehkaperä - ehdolla hyvinvointialueen päättäjäksi

Siirry arkistoon »