Oulun seudun yhteistyöllä eteenpäin

21.03.2021

Oulun seudun kuntien keskustalaiset hallitusten puheenjohtajat

Yhteistyöstä Oulun alueen valtti

Oulun seutu on Suomi pienoiskoossa. Kasvukeskus kehittyy maan kärkivauhtia. Meillä investoidaan ja käytetään julkista rahaa yritysten sekä innovaatioiden kehittämiseen eniten koko maassa. Seudulla elää maan nuorin väestö. Koulutusmahdollisuudet ovat vuosi vuodelta monipuolistuneet. 

Elinvoiman, yrittäjyyden ja elinkeinopolitiikan eteen on seudulla tehtävä nykyistä enemmän yhteistyötä. Tämän ovat osoittaneet muun muassa viime aikojen yrittäjien palautevastaukset. Lievä kilpailuasetelma on hyväksi - se pitää meidät virkeänä ja alati valmiustilassa. Oulu ja seudun kunnat tulevat pärjäämään koronavuosien jälkeisestä ajasta vain kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä. Siksi kovaa kilpailu osaavasta työvoimasta, investointirahoituksesta ja pääomista on koko Suomessa.

Miten palvelemme pieniä- ja keskisuuria yrityksiä ja elinkeinoelämää seudulla paremmin? Mistä saamme isoja työllistäviä yrityksiä seudulle? MIten rohkaistaan yrityksiä uudistumaan ja ideoimaan uutta? Pääsemmekö seudulla uuden kasvun alkuun? Yhtä yksinkertaista vastausta ei ole olemassa. On löydettävä monta ratkaisua.

  1. Seudun kaikissa kunnissa tulee olla lupaprosessit, kaavoitus ja tonttipolitiikka yrittäjämyönteistä. Maakuntakaavasta lähtien yrityksille pitää olla tarjolla kiinnostavia sijoittaumisvaihtoehtoja. Virkamiesten työ on olla yrittäjien tukena.
  2. Laaditaan kattava listaus seudullisesti tärkeistä elinvoimainvestoinneista ja tuetaan niitä. 
  3. Haetaan rahoitusta yhdessä yritysten ja toimijoiden kanssa investointi- ja kehittämishankkeisiin. Rahoitusta on nyt tarjolla niin kansallisesti kuin EU-ohjelmien kautta.
  4. Valitaan seudulle yhteiset kasvualustat. Olisko Oulun seutu bio- ja kirtotalouden, uusiutuvan energian tai kaivannaisteollisuuden jatkojalostuksen mallialue? Vai satsataanko tekoälyyn, robotiikkaan ja soveltavan teknologian edistämiseen? Onko meillä palveluita vientituotteeksi ja räjähtääkö seudun matkailu kukoistukseen?
  5. Huolehditaan työvoiman saatavuudesta. Niin julkisiin palveluihin kuin yrityksiin. Panostetaan ja edesautetaan osaamisen nousua muun muassa muunto- ja oppisopimuskouolutuksella. Tarvitsemme seudulle työperäistä maahanmuuttoa osaajapulan ratkaisemiseksi.
  6. Lisätään paikallista omistajuutta. Sijoitetaan ja rahoitetaan seudun yrityksiin ja tuotantoon. Tehdään samalla yritysten sukupolvenvaihdokset sekä osaamisen siirtyminen nykyistä helpommaksi.
  7. Järjestetään avoimia keskusteluja alueen yritysten, luottamushenkilöiden ja viranhaltioiden kanssa säännöllisin väliajoin. "Elinkeinoelämän huippukokoukset" - tuuletavat ilmapiiriä ja lisäävät yhteistyömahdollisuuksia.

Olemme valmiit käärimään hihat Oulun seudun elinvoiman eteen!

Mirja Vehkaperä, Oulu

Antti Ollikainen, Kempele

Kari Ylönen, Liminka

Johannes Tuomela, Ii

Minna Matinlauri, Tyrnävä

Jaana Ollakka, Lumijoki

Sauli Pramila, Hailuoto

23.11.2021Mirja Vehkaperä - ehdolla hyvinvointialueen päättäjäksi
02.06.2021Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026
28.05.2021Oulu opiskelukaupungiksi!
24.05.2021Valtuustoaloite Virpiniemen edistämiseksi
11.05.2021Lasten ja nuorten päätöksiä
26.04.2021 12:00Yliopiston keskuskampussuunnitelma Raksilaan
21.03.2021Oulun seudun yhteistyöllä eteenpäin
02.03.2021Euroviisuedustajat Oulusta
02.03.2021Oulussa harppaus kohti kansallispuistoa
18.02.2021Oulun kaupungin tulevaisuusseminaarin antia: Yksi Oulu - Yksi tulevaisuus - Monta reittiä

Siirry arkistoon »