Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Pohjoinen on pidettävä kiinni liikenteen pääverkoissa

Share |
31.12.2018

Euroopan unionilla on omat politiikkansa alueiden välisten yhteyksien rakentamiseen. Tärkeä väline on ”Verkkojen Eurooppa” eli Connecting Europe Facility, joka perustettiin asetuksella vuonna 2013.

Verkkojen Eurooppa -rahoitusta voidaan myöntää liikenne-, energia- ja tietoverkkoja kehittäviin hankkeisiin.

Verkkojen Euroopalle on kohdennettu talousarviossa vuosille 2014–2020 33,2 miljardia euroa. Liikenteen osuus on yli 26 miljardia, josta puolestaan 11,3 miljardia on käytettävä ns. koheesiomaissa, eli kansantaloudeltaan heikoimmilla alueilla.

Myös tulevien vuosien talouskehyksissä eri verkkojen kehittäminen tulee olemaan merkittävästi mukana. Seuraavalle rahoituskaudelle vuosille 2021–27 Verkkojen Eurooppa -ohjelmaan ehdotetut määrärahat ovat 42,3 miljardia euroa.

Lisäpanostusta edellyttävät talouden jatkuva kansainvälistyminen, ilmastonmuutoksen vaatima liikenteen päästöjen vähentäminen ja tehokkuuden lisääminen, liikennemuotojen tehokas yhdistäminen sekä energian saannin ja tietoyhteyksien varmistaminen.

Suomen pohjoisten alueiden kannalta on tärkeää, että kyseisen asetuksen perusteella myös jatkossa kyettäisiin rahoittamaan sekä EU-jäsenvaltioiden että EU:n naapurivaltioiden välisiä liikenneyhteyksiä.

Pohjois-Suomihan on aina ollut Suomen kansainvälisin alue kolmen naapurimaan, tärkeiden satamien, vahvan vientiteollisuuden ja koulutuksen ansiosta. Nyt myös Euroopan ja koko maailman huomio kohdistuu entistä vahvemmin arktisille alueille. On tärkeää, että meillä on välineitä, joilla kehitystä ja yhteyksiä rakennetaan taloudellisesti järkevillä ja ympäristön kannalta kestävillä tavoilla.

Alueiden välisten ja rajat ylittävien yhteyksien näkökulmasta huolta aiheuttaa EU:n ja Venäjän suhde. Historia on osoittanut, että konflikteista on ollut molemmille haittaa, ja yhteistyöstä hyötyä. Kun poliittiset ja taloudelliset suhteet taas kohentuvat, on selvää, että se vilkastuttaa pohjoisen taloutta ja lisää meidän alueellamme perusteita saada myös eurooppalaista rahoitusta rajat ylittäviin yhteyksiin.

Koheesiomaiden osuus Verkkojen Eurooppa -rahoituksesta aiheutti myös äänestyksiä parlamentin istuntoviikolla. Komission ehdotus tuli hyväksytyksi, mikä tarkoittaa, että myös esimerkiksi Itämeren maita Keski-Euroopan suuriin markkina-alueisiin yhdistävä Rail Baltica -hanke voi saada EU-rahoitusta.

Suomi on tukenut Rail Baltica -hanketta siitä riippumatta, yhdistyykö tämä ratahanke Suomen liikennejärjestelmään meriyhteyden vai mahdollisen tunnelin välityksellä. Siitä asiasta on tietysti ensin päätettävä perusteellisten talous- ja ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella eikä mututuntumaan perustuvalla mielipideäänestyksellä.

Suomessa on joka tapauksessa järkevää oman ulkomaankaupan ja turvallisuuden kannalta, että pohjoisen Suomen satamia, teollisuutta ja koko Suomen huoltovarmuutta turvaava päärataverkko nähdään kokonaisuutena. Se yhdistää maakunnat ja kytkee ne osaksi Euroopan ja maailman markkinoita.

15.01.2019Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Pohjoinen on pidettävä kiinni liikenteen pääverkoissa
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Lapin Kansassa: Yhteinen metsäpolitiikka voisi tuoda metsäsektorille lisää vakautta
28.12.2018Mirjan kirjoitus Turun Sanomissa: Uusi sivu EU:n ja Japanin yhteistyösuhteessa avaa mahdollisuuksia Suomelle
19.12.2018Kemin lyseon lukiolaiset Brysselissä
13.12.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Suomen metsäosaaminen hyödynnettävä
12.12.2018Suomenmaa: Vehkaperä Strasbourgin iskun jälkeen: "On pohdittava, pitäisikö alentaa viranomaisten kynnystä puuttua turval­li­suu­suh­ka­luo­ki­tuksen alla olevien ihmisten tekemisiin"
03.12.2018Mirjan kolumni Kauppalehdessä: Suomen ja EU:n kehitettävä suhteitaan - ja suhtautumistaan - Afrikkaan
30.11.2018ALDEn Young Visitors -ohjelma antaa nuorille mahdollisuuden tutustua Euroopan parlamenttiin
20.11.2018Mirjan blogi Kalevassa: Oppimistulokset arvioinnin kohteena

Siirry arkistoon »