Eduskunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi mietinnön kesäaikaa koskevasta kansalaisaloitteesta

Share |
26.10.2017

Valiokunta suhtautuu myönteisesti kellojen kesäaikaan siirtämisestä luopumiseen ja toteaa, että saadun selvityksen mukaan menettelystä aiheutuu selkeästi enemmän haittoja kuin hyötyjä.

Kesäaikaan siirtymisellä on pyritty edistämään ihmisten valveillaoloa valoisaan aikaan ja saamaan aikaan säästöjä energiakustannuksissa. Asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin tuotu esille, että ihmisen sisäisen kellon tahdittama vuorokausirytmi ei pysty mukautumaan ongelmattomasti ja ilman viiveitä kellonaikojen siirtämiseen. Vaikutukset ovat osin yksilöllisiä, mutta muutos aiheuttaa monille ainakin lyhytkestoisia uniongelmia, vaikuttaa vireyteen sekä työtehon ja työn laadun heikkenemiseen ja voi johtaa vakaviinkin terveyshaittoihin. Kellojen siirtäminen myös hankaloittaa erilaisen yritystoiminnan ja muun muassa liikenteen järjestämistä.
 
Kellojen siirtämisestä kesäaikaan on kuitenkin säädetty kesäaikadirektiivissä 2000/84/EY varsin yksiselitteisesti ja kaikkia Euroopan unionin jäsenmaita sitovasti. Valiokunnan käsityksen mukaan kyseinen direktiivi ei siten anna mahdollisuutta luopua kesäajasta kansallisella päätöksellä vaan asiaa tulisi viedä eteenpäin EU-tasolla. Näin ollen valiokunta ei puolla kansalaisaloitteen (KAA 4/2017 vp Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen) hyväksymistä.
 
Valiokunta korostaa mietinnössään, että valtioneuvoston tulee ryhtyä vaikuttamaan voimakkaasti ja aktiivisesti EU-tasolla siten, että kellojen kesäaikaan siirtämistä koskevasta kesäaikadirektiivin velvoitteesta luovutaan. Ensisijaisena tavoitteena tulisi olla, että kellojen siirtämisestä luovutaan yhtenäisesti koko Euroopan unionin alueella.
 
Lisätietoja:
Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen, 050 512 0851
Valiokuntaneuvos Juha Perttula, 040 533 4732
 
24.11.2017Maa- ja kotitalousnaiset: Mervi Mäki-Nesteestä Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen hallituksen uusi puheenjohtaja
24.11.2017Keskustalaiset eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenet: Korkeakoulutuksen on oltava kaikkien saavutettavissa
23.11.2017Eduskunta: Ajankohtaiskeskustelu EU-asioista odotetun vilkas
22.11.2017Oulun vaalipiirin kansanedustajat tutustumiskäynnillä Terrafamella
16.11.2017Eduskunta: Suomen eduskunta voitti parlamenttien välisen liikuntamaaottelun
16.11.2017Keskustan Vehkaperä ensi vuoden liikennepolitiikasta: Vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja liikenneturvallisuutta
14.11.2017Eduskunta: Avoimet ovet Eduskuntatalossa 18. ja 19. marraskuuta
26.10.2017Eduskunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi mietinnön kesäaikaa koskevasta kansalaisaloitteesta
19.10.2017Eduskunta: Lohela: Ruotsi on Suomen tärkein kahdenvälinen kumppani
18.10.2017Puhemiesvaltuuskunta Tukholmaan Suomen 100-vuotisjuhlaseminaariin

Siirry arkistoon »