Eduskunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi mietinnön kesäaikaa koskevasta kansalaisaloitteesta

Share |
26.10.2017

Valiokunta suhtautuu myönteisesti kellojen kesäaikaan siirtämisestä luopumiseen ja toteaa, että saadun selvityksen mukaan menettelystä aiheutuu selkeästi enemmän haittoja kuin hyötyjä.

Kesäaikaan siirtymisellä on pyritty edistämään ihmisten valveillaoloa valoisaan aikaan ja saamaan aikaan säästöjä energiakustannuksissa. Asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin tuotu esille, että ihmisen sisäisen kellon tahdittama vuorokausirytmi ei pysty mukautumaan ongelmattomasti ja ilman viiveitä kellonaikojen siirtämiseen. Vaikutukset ovat osin yksilöllisiä, mutta muutos aiheuttaa monille ainakin lyhytkestoisia uniongelmia, vaikuttaa vireyteen sekä työtehon ja työn laadun heikkenemiseen ja voi johtaa vakaviinkin terveyshaittoihin. Kellojen siirtäminen myös hankaloittaa erilaisen yritystoiminnan ja muun muassa liikenteen järjestämistä.
 
Kellojen siirtämisestä kesäaikaan on kuitenkin säädetty kesäaikadirektiivissä 2000/84/EY varsin yksiselitteisesti ja kaikkia Euroopan unionin jäsenmaita sitovasti. Valiokunnan käsityksen mukaan kyseinen direktiivi ei siten anna mahdollisuutta luopua kesäajasta kansallisella päätöksellä vaan asiaa tulisi viedä eteenpäin EU-tasolla. Näin ollen valiokunta ei puolla kansalaisaloitteen (KAA 4/2017 vp Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen) hyväksymistä.
 
Valiokunta korostaa mietinnössään, että valtioneuvoston tulee ryhtyä vaikuttamaan voimakkaasti ja aktiivisesti EU-tasolla siten, että kellojen kesäaikaan siirtämistä koskevasta kesäaikadirektiivin velvoitteesta luovutaan. Ensisijaisena tavoitteena tulisi olla, että kellojen siirtämisestä luovutaan yhtenäisesti koko Euroopan unionin alueella.
 
Lisätietoja:
Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen, 050 512 0851
Valiokuntaneuvos Juha Perttula, 040 533 4732
 
21.02.2018Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mirja Vehkaperä: Suomi tarvitsee tulevaisuuteen katsovaa lapsipolitiikkaa
20.02.2018Lähetekeskustelussa tiedustelulakipaketti, Keskustan Kääriäinen: Kansallinen turvallisuus on yhteinen asia
15.02.2018Teiden talvihoitoon välittömästi kahden miljoonan euron korotus
14.02.2018Kaikkonen (kesk.): Eheydellä eteenpäin Suomen parhaaksi
13.02.2018Oulun piirin kansanedustajat: Rikosseuraamuslaitoksen kustannuslaskelma Pelson vankilasta on puutteellinen
05.02.2018Eduskuntaryhmä valitsi puheenjohtajiston
01.02.2018Tasavallan presidentin virkaanastujaiset torstaina
21.12.2017Eduskunnan syksy päättyi vuoden 2018 budjetin hyväksymiseen
14.12.2017Eduskunta: Valtion vuoden 2018 talousarvion ainoa käsittely viikoilla 50 ja 51
05.12.2017Eduskunnan Suomi 100 -juhlapäätös tukee lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä

Siirry arkistoon »