Eduskunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi mietinnön kesäaikaa koskevasta kansalaisaloitteesta

Share |
26.10.2017

Valiokunta suhtautuu myönteisesti kellojen kesäaikaan siirtämisestä luopumiseen ja toteaa, että saadun selvityksen mukaan menettelystä aiheutuu selkeästi enemmän haittoja kuin hyötyjä.

Kesäaikaan siirtymisellä on pyritty edistämään ihmisten valveillaoloa valoisaan aikaan ja saamaan aikaan säästöjä energiakustannuksissa. Asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin tuotu esille, että ihmisen sisäisen kellon tahdittama vuorokausirytmi ei pysty mukautumaan ongelmattomasti ja ilman viiveitä kellonaikojen siirtämiseen. Vaikutukset ovat osin yksilöllisiä, mutta muutos aiheuttaa monille ainakin lyhytkestoisia uniongelmia, vaikuttaa vireyteen sekä työtehon ja työn laadun heikkenemiseen ja voi johtaa vakaviinkin terveyshaittoihin. Kellojen siirtäminen myös hankaloittaa erilaisen yritystoiminnan ja muun muassa liikenteen järjestämistä.
 
Kellojen siirtämisestä kesäaikaan on kuitenkin säädetty kesäaikadirektiivissä 2000/84/EY varsin yksiselitteisesti ja kaikkia Euroopan unionin jäsenmaita sitovasti. Valiokunnan käsityksen mukaan kyseinen direktiivi ei siten anna mahdollisuutta luopua kesäajasta kansallisella päätöksellä vaan asiaa tulisi viedä eteenpäin EU-tasolla. Näin ollen valiokunta ei puolla kansalaisaloitteen (KAA 4/2017 vp Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen) hyväksymistä.
 
Valiokunta korostaa mietinnössään, että valtioneuvoston tulee ryhtyä vaikuttamaan voimakkaasti ja aktiivisesti EU-tasolla siten, että kellojen kesäaikaan siirtämistä koskevasta kesäaikadirektiivin velvoitteesta luovutaan. Ensisijaisena tavoitteena tulisi olla, että kellojen siirtämisestä luovutaan yhtenäisesti koko Euroopan unionin alueella.
 
Lisätietoja:
Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen, 050 512 0851
Valiokuntaneuvos Juha Perttula, 040 533 4732
 
21.09.2018Mirjan blogi Kalevassa: Työllisyys nousussa
15.09.2018Tiedote: MEP Vehkaperä ja kansanedustaja Kulmuni: Arktisen alueen peruspalveluihin vauhtia digitaalisuudesta
12.09.2018Tiedote: Keskustan MEP-kolmikko: Taiteentekijä on palkkansa ansainnut
08.09.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Maahanmuuton perimmäisiin syihin on tartuttava, ja niihin voidaan vaikuttaa ke­hi­tys­po­li­tii­kan ja -rahoituksen keinoin
07.09.2018Tiedote: Europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä valitsi avustajansa
23.08.2018Mirjan blogi Kalevassa: Kuuman kesän syitä ja seurauksia
17.08.2018Kaleva: Keskustan Mirja Vehkaperä asettuu ehdolle eurovaaleissa - ei aio lähteä eduskunta- tai maa­kun­ta­vaa­lei­hin
16.08.2018Forum24: "Venäjän kanssa pitää puhua"
15.08.2018MT: "Maatalous on osa kansallista turvallisuutta"
28.07.2018HS: Suomen uusin europarlamentaarikko vaihtoi eduskunnan Brysseliin alle viikon varoitusajalla "En kovin montaa minuuttia edes harkinnut asiaa"

Siirry arkistoon »