Suomi nousee

Share |

Torstai 12.10.2017 - Mirja Vehkaperä


Sipilän hallituksen uudistuspolitiikka on todistetusti toiminut. Talous kasvaa, työllisyys paranee ja velaksi elämisen loppu lähenee. Kahden vuoden jälkeen Suomi on paremmassa kunnossa ja tulevaisuus on valoisampi.

Työllisyyden parantaminen on edelleen ykkösasia. Hallituksen 70 prosentin työllisyystavoitteesta pidetään kiinni. Uusilla ratkaisuilla luodaan lisää työpaikkoja etenkin tulevaisuuden aloille. Matkailu, metalli - ja metsäteollisuus, biotalous sekä palvelualat kärsivät paikoin työvoimapulasta. Työn, opiskelun ja yrittäjyyden mahdollisuuksia lisätään aktiivitoimenpiteillä, jolloin pelko työttömyyskorvauksen tai toimeentulon menettämisestä vähenee. Rohkaisevaa on, että työttömiä työnhakijoita on nyt lähes 50 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Suomi on kunnossa vasta silloin, kun kaikki ovat mukana. Jokaisen suomalaisen ja koko maan on päästävä osalliseksi talouden noususta. Eriarvoisuuden torjumiseen tarvitaan verotuksen ja perusturvan uusia ratkaisuja. 

Yhteiskunnan parempiosaisten solidaarisuusveron alarajan alentamista jatketaan ja ostovoiman ja työllisyyden varmistamiseksi tehdään 270 miljoonan tuloveronalennukset. Hallitus on myös jo aiemmin keventänyt pieni- ja keskituloisten sekä eläkeläisten verotusta. Korotamme jo kolmatta kertaa pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkettä.

Ensi vuonna satsaamme erityisesti lapsiin ja perheisiin. Pieni- ja keskituloisten perheiden päivähoitomaksut alenevat ja noin 7 000 perhettä vapautuu maksuista kokonaan. Opintotukeen tehdään Keskustan tavoitteiden mukaisesti huoltajakorotus. Toteutamme perhevapaauudistuksen, kokeilemme maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuotiaille, päihdeongelmaisten äitien hoitoon panostetaan ja lapsilisän yksinhuoltajakorotus nousee samalla kun pikkulapsiperheiden vanhempainpäivärahaa korotetaan. 

Tarvitsemme koko Suomen voimavarat käyttöön kasvun ja työllisyyden parantamiseksi. Siksi olen ylpeä eduskunnassa tehdyistä liikenteen satsauksista. Panostamme ennätysmäärän olemassa olevan tiestön, yksityisteiden, satamien ja raiteiden parantamiseen. Maakuntamme hankelista on kattava: lentokentän parannus, valtatiet 4 ja 8, Oulun sataman syvennys, Hailuodon kiinteä yhteys, Pohjanmaan junaradan parannukset sekä alempiasteisten teiden kunnostukset. Pohjoisille alueille tärkeä kuljetustuki saa jatkoa.

Pidämme kiinni uudistuspolitiikastamme. Jokaisen tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut halutaan turvata oikein ajoitettuina ja saatavilla olevilla lähipalveluilla. Erityisosaamista voidaan keskittää maakunnalliselle tasolle. Haluamme myös Suomeen maakuntahallinnon. Päätöksenteko muun muassa maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen asioissa kuuluu alueille.

Odotettavissa on työntäyteinen ja lämmin poliittinen syksy. Työkinttaat pysyvät käsissä. 

(kirjoitus on julkaistu Kalevan kolumnipalstalla 11.10.2017)


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini