Maaseudun Tulevaisuus: Maitoa loiskahti Afrikkaan

17.05.2019

Euroopan unioni poisti vuonna 2015 maatalouspolitiikkaa pitkään keskeisesti ohjanneen maitokiintiöjärjestelmän. Tuotantokiintiöt oli jaettu maittain ja maiden sisällä edelleen tuottajille.

Kiintiöt hillitsivät ylituotantoa ja vakauttivat maatalouden maa- ja tilakohtaisia näkymiä. Toisaalta kiintiöistä ja niistä maksetuista hinnoista nähtiin muodostuvan esteitä maatalouden rakennekehitykselle.

Myös Suomessa kiintiöiden poistamista koskeva keskustelu kulki niin, että tuottajajärjestön virallinen kanta kiintiöiden poistoon oli kriittisen kielteinen, mutta samaan aikaan osa tuottajista näki kiintiöjärjestelmän rajoittavan oman yrityksensä mahdollisuuksia.

Maitokiintiöiden poistosta kulunut aika on sisältänyt myös poikkeuksellisen markkinahäiriön erityisesti Suomen ja kolmen Baltian maan osalta, kun Venäjä Krimin miehitystä seuranneessa EU:n ja Venäjän pakotekierteessä asetti elintarvikkeiden tuontikiellon. Tästä häiriötilasta huolimatta kiintiöpäätöksestä on sen verran aikaa, että on aika tehdä johtopäätöksiä ja arvioida seurauksia.

Maidontuotanto on kasvanut edullisimmilla alueilla, kuten Irlannissa, Hollannissa ja Tanskassa, jopa kymmeniä prosentteja. Tuottajahinnat ovat luonnollisesti hakeutuneet lähemmäs toisiaan, mikä Suomessa on merkinnyt markkinahäiriöön yhdistettynä kymmenien prosenttien laskua vuosikymmenen takaiselta huipputasolta.

Maatalouskomissaari Hogan on ollut kylmä niitä pyyntöjä kohtaan, joita muun muassa Euroopan maidontuottajajärjestö (European Milk Board) ja EU:n Alueiden komitea ovat esittäneet – nimittäin maitomarkkinoiden jonkinasteista sääntelyä. Nykysuuntaus johtaa siihen, että tuottajahinta laskee, ylituotanto kasvaa edullisilla alueilla ja tilojen kannattavuus heikkenee kaukana markkinoista olevilla ja olosuhteiltaan epäedullisilla alueilla.

Komissaari on viitannut vastauksissaan siihen, että on löydetty uusia markkinoita ja vientikohteita.

Tämäkin pitää osittain paikkansa. EU:n uudet kahdenväliset kauppasopimukset suurten maailmankaupan toimijoiden kuten Japanin tai Etelä-Korean kanssa eivät ole vahingoksi maataloudellekaan.

Mutta on myös vääristymiä, esimerkkinä vienti kehitysmaihin. Ylituotantomaidosta tehdään maitojauhetta, jota sekoitetaan palmuöljyyn. Tätä sotkosta sitten viedään muun muassa Länsi-Afrikan valtioihin.

Seurauksena kyseisen alueen oma maataloustuotanto ja paimentolaisuus – jotka ovat maailman onneksi ainakin vielä tuon suuralueen tärkein työllistäjä – kärsivät. Maaseudun asukkaat menettävät työnsä, jättävät kotiseutunsa ja suuntaavat ensin oman maansa suuriin kaupunkeihin, sitten Välimeren yli Eurooppaan.

Tästä on painokkaasti varoittanut muun muassa Suomessakin vieraillut Kansainvälisen maatalousrahaston pääjohtaja Gilbert Houngbo. Afrikan viisaita johtajia kannattaisi kuunnella.

Viennistä aiheutuvan työpaikkakadon ja siirtolaisuuden seurauksena Euroopan unioni sitten siirtää omassa budjetissaan rahaa maatalouspolitiikasta muun muassa laittoman maahanmuuton torjumiseen, ulkorajojen valvontaan ja maahanmuuttajien kotouttamiseen, sisäiseen turvallisuuteen ja terrorismin torjuntaan.

Lähellä Eurooppaa olevan Länsi-Afrikan alueella ennustetaan parin vuosikymmenen päästä olevan jo 800 000 000 asukasta. Onkohan viisasta tuhota paikallisen elämän edellytyksiä?

Näkemyksemme on, että EU:n on muodostettava johdonmukaisempi ote sille annettujen tehtävien ja budjetin hoitamiseen. Nyt on meneillään EU:n ulkosuhteiden alan yhdenmukaistaminen. Samalla kun ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kauppapolitiikka ja kehityspolitiikka linjataan samaan suuntaan toimiviksi, pitäisi myös maatalouspolitiikan virheistä oppia ja ottaa sen kansainväliset vaikutukset paremmin huomioon.

Ristiriitainen toiminta ei ole Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden, varainkäytön eikä etenkään maataloustuottajien etu.

Maitokiintiöpäätös on vain yksi esimerkki siitä, miten hetkellisesti unionissa vallinnut puhdasoppisen liberaali maatalous- ja kauppapolitiikka löivät kättä tavalla, jolla on kauaskantoiset seuraukset täältä Suomesta päiväntasaajalle saakka.

Tarvitsemme tulevalle EU:n budjettikaudelle päättäjiä, jotka ymmärtävät tarkastella muutosten seurauksia pidemmälle kuin yhden vaalikauden tai budjettijakson päähän.

Maatalous, metsätalous ja maaseutu ovat ratkaisuja maailman suuriin yhteisiin ongelmiin. Asioiden keskinäisriippuvuuden ja päätöksenteon kauaskantoisuuden ymmärtämisessä on paljon parannettavaa.

Mirja Vehkaperä, Euroopan parlamentin jäsen (kesk.), Kehitysvaliokunnan vpj.

Ossi Martikainen, EU:n Alueiden komitean jäsen, Luonnonvarat-valiokunnan pj.

Juttu on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa perjantaina 17. toukokuuta 2019.

18.05.2020Oulun talouden tervehdyttämispaketti
20.03.2020Oulun kaupungin tiedotuskanava on www.ouka.fi/korona
21.02.2020Mirja Vehkaperä ehdolla Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi
12.02.2020Euroopan alueiden komitean valintoja
25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"
20.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta
17.05.2019Maaseudun Tulevaisuus: Maitoa loiskahti Afrikkaan
17.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä: Suomen pitää hyödyntää EU-rahoitus liiken­ne­hank­keissa
16.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Eurooppa-vaaleissa on paljon pelissä
15.05.2019Yrittäjänäiset: Naisyrittäjyydestä potkua kehitykseen kolmansissa maissa
12.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suurpedot ovat kansallista politiikkaa
10.05.2019Mirjan blogi: Autolla halki Suomen
10.05.2019Kainuun Sanomat: Hyvä metsäpolitiikka ratkaisee monta ongelmaa
07.05.2019Tiedote: Suomen otettava johtovastuu EU:n arktisesta politiikasta
04.05.2019Maaseudun Tulevaisuus: Keskustan Mirja Vehkaperä: "Biotuotetehtaista ja metsien käytöstä käyty keskustelu osoittaa, että osa puolueista ymmärtää huonosti kokonaisuuden"
03.05.2019Suomenmaa: Lähestyvät EU-vaalit ratkaisevat yhteisen tulevaisuuden
30.04.2019Mirja Vehkaperän vappupuhe 2019
25.04.2019Forum24: Metsät ovat avainasemassa
24.04.2019Osuustoiminta-lehti: Vaikuttavaa osuustoimintaa
15.04.2019Maaseudun Tulevaisuus: Erilaisten alueiden Eurooppa
10.04.2019Maaseudun Tulevaisuus: Oulun Energia aikoo hiilinegatiiviseksi lisäämällä puun ja vähentämällä turpeen käyttöä
09.04.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Varo, vaalit tulevat
03.04.2019Ilkka: Suomen maatalous on hyvää ilmastopolitiikkaa
02.04.2019Kaleva: Val­tuus­toa­loi­te ehdottaa Oulun kouluille met­sä­nis­tu­tus­ta il­mas­ton­muu­tok­sen torjumiseksi - jokaista oppilasta kohti yksi puuntaimi vuodessa
13.03.2019Ilkka: Unkarin hallituksen anti-EU-kampanjat käyvät järjettömiksi
08.03.2019Verkkoavain: Suomen meppidelegaatio on kummajainen
07.03.2019Rantapohja: Osal­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta
05.03.2019Suomenmaa: Lapsi­myön­teiset vaalit
04.03.2019Kaleva: Kaivoslainsäädäntöä on syytä uudistaa - vastuukysymysten ohella on nostettava pöydälle tulonjaon oikeudenmukaisuus
01.03.2019Suomenmaa: EU ja Venäjä, mitä uutta?
25.02.2019Kainuun Sanomat: Meidän on vietävä metsäosaamistamme vahvemmin maailmalle
21.02.2019Lapin Kansa: Arktisuus on koko EU:n asia
18.02.2019Iltalehti: Jättiulkoistuksia säästöjen perässä - Oulun yksityiset hoivakodit viranomaisten puuttumislistan kärjessä: Peiliin katsomisen paikka
17.02.2019Äks: Europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä Äänekoskella: Raideliikenteeseen palataan varmasti vielä uudestaan
14.02.2019Tiedote: Keskustan mepit: Eläinten kuljetusolosuhteet saatava kuntoon koko Euroopassa
08.02.2019Mirjan Forum24-kolumni: Huomio maahanmuuton juurisyihin
04.02.2019Tiedote: EU:n koheesiopolitiikalla ja rahoituksella on vahva merkitys Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisessä
01.02.2019Mirjan puheenvuoro Suomen Kuvalehdessä: Romanian korruptioon on voitava puuttua
18.01.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Kiinan asema maailmalla vahvistuu, ihmisoikeustilanne heikkenee
18.01.2019Mirjan blogi Suomenmaassa: 20-vuotias euro, odotamme sinulta aikuisen tekoja
16.01.2019Suomenmaan Meppistudio: Bri­tan­ni­an mo­ni­mut­kai­nen bre­xit-pro­ses­si
15.01.2019Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita
04.01.2019Maaseudun Tulevaisuus: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa muovi
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Pohjoinen on pidettävä kiinni liikenteen pääverkoissa
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Lapin Kansassa: Yhteinen metsäpolitiikka voisi tuoda metsäsektorille lisää vakautta
28.12.2018Mirjan kirjoitus Turun Sanomissa: Uusi sivu EU:n ja Japanin yhteistyösuhteessa avaa mahdollisuuksia Suomelle
19.12.2018Kemin lyseon lukiolaiset Brysselissä
13.12.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Suomen metsäosaaminen hyödynnettävä
12.12.2018Suomenmaa: Vehkaperä Strasbourgin iskun jälkeen: "On pohdittava, pitäisikö alentaa viranomaisten kynnystä puuttua turval­li­suu­suh­ka­luo­ki­tuksen alla olevien ihmisten tekemisiin"
03.12.2018Mirjan kolumni Kauppalehdessä: Suomen ja EU:n kehitettävä suhteitaan - ja suhtautumistaan - Afrikkaan
30.11.2018ALDEn Young Visitors -ohjelma antaa nuorille mahdollisuuden tutustua Euroopan parlamenttiin
20.11.2018Mirjan blogi Kalevassa: Oppimistulokset arvioinnin kohteena
15.11.2018Turun Sanomien Eurooppa-areenan viikon väite: Euroopan parlamentin toiminnot pitäisi keskittää Brysseliin
14.11.2018Mirjan kolumni Akavalaisessa: Koulutukseen on panostettava kehittyvissä maissa
13.11.2018Tiedote: Keskustamepit: Uusiutuvan energian direktiivi turvaa kasvun edellytykset Suomen biotaloudelle
05.11.2018Tiedote: MEP Mirja Vehkaperä Oulussa: Pohjois-Pohjanmaalla vahvat edellytykset seuraavalle aluekehitysrahoituksen kaudelle
02.11.2018Tiedote: MEP Mirja Vehkaperä Kalajoella: Kotimainen ruoka menestyy uusien markkina-alueiden ja muuntautumiskyvyn keinoin
01.11.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Parlamentilta tuki nuorille EU:n ensi vuoden talousarviossa
27.10.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Uusi amis tarvitaan
25.10.2018Tiedote: Keskustan europarlamentaarikot: EU liikkuu lähemmäs Suomen hyviä käytäntöjä eläinlääkkeiden käytössä
12.10.2018Tiedote: Europarlamentaarikko Vehkaperä: EU:n on vahvistettava suhteitaan naapurivaltioihin laajentumisen sijaan
11.10.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Tytöt tikunnokassa
11.10.2018Mirjan blogi Kalevassa: Ilmastotoimien aika on nyt
10.10.2018Mirjan Yläkerta-artikkeli Kalevassa:
03.10.2018Tiedote: Mepit Katainen ja Vehkaperä: Uusien auton valmistajat mukaan päästöjen vähentämiseen - yksityisautoilun edellytykset harvaan asutussa Suomessa säilyvät
01.10.2018Mirjan Näkökulma-artikkeli Aamulehdessä: EU:n on suojeltava unkarilaisten oikeuksia Orbánin yksinvallan alla
28.09.2018Hei nuori! Hae vieraaksemme Brysseliin
27.09.2018Suomenmaa: Keskustamepit eivät lämpene Ahvenanmaan esitykselle omasta euro­par­la­men­taa­ri­kosta
21.09.2018Mirjan blogi Kalevassa: Työllisyys nousussa
17.09.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: EU:n tulevaisuuden suuntaviivoja
15.09.2018Tiedote: MEP Vehkaperä ja kansanedustaja Kulmuni: Arktisen alueen peruspalveluihin vauhtia digitaalisuudesta
12.09.2018Tiedote: Keskustan MEP-kolmikko: Taiteentekijä on palkkansa ansainnut
08.09.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Maahanmuuton perimmäisiin syihin on tartuttava, ja niihin voidaan vaikuttaa ke­hi­tys­po­li­tii­kan ja -rahoituksen keinoin
07.09.2018Tiedote: Europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä valitsi avustajansa
23.08.2018Mirjan blogi Kalevassa: Kuuman kesän syitä ja seurauksia
17.08.2018Kaleva: Keskustan Mirja Vehkaperä asettuu ehdolle eurovaaleissa - ei aio lähteä eduskunta- tai maa­kun­ta­vaa­lei­hin
16.08.2018Forum24: "Venäjän kanssa pitää puhua"
15.08.2018MT: "Maatalous on osa kansallista turvallisuutta"
28.07.2018HS: Suomen uusin europarlamentaarikko vaihtoi eduskunnan Brysseliin alle viikon varoitusajalla "En kovin montaa minuuttia edes harkinnut asiaa"
12.07.2018Mirjan blogi Kalevassa: Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen agendalla myös EU:ssa
11.07.2018Tiedote: Mirja Vehkaperä Euroopan parlamentin kehitysvaliokunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi
05.07.2018Mirjan kolumni Suomenmaassa: Euroopan ytimessä
02.07.2018MT: "Paavon saappaita ei tarvitse täyttää" - EU-parlamentin pohjoisin jäsen haluaa arktiset suhteet kuntoon
29.06.2018YLE: Juha Sipilä: EU:n maahanmuuttoratkaisu Suomen tavoitteiden mukainen
28.06.2018Mirjan blogi Kalevassa: Huippukokous käynnistyy Brysselissä; mikä on EU:n rooli tulevaisuudessa?
26.06.2018HS: Mikä on Euroopan unionin polttavin kysymys tulevaisuudessa? Kysyimme kaikilta Suomen mepeiltä
21.06.2018Hae avustajaksi Mirjan tiimiin; Akkreditoitu parlamentaarinen avustaja - EU:n ulkopolitiikka
21.06.2018Hae avustajaksi Mirjan tiimiin; Akkreditoitu parlamentaarinen avustaja - viestintä
20.06.2018Mirjan kolumni Kalevassa: Vielä kerran eduskunnasta
14.06.2018Tiedote: Tuleva meppi Mirja Vehkaperä lähtee puolustamaan pohjoisen etua
12.06.2018TIEDOTE: Vehkaperä ottaa mepin paikan vastaan
11.06.2018Mietintö yksityistielaista valmistui

Näytä lisää »