Maaseudun Tulevaisuus: Erilaisten alueiden Eurooppa

15.04.2019

Aluepolitiikka on EU:n vanhimpia ja tärkeimpiä politiikanaloja. Siihen käytetään maatalouden ja maaseudun kehittämisen ohella eniten budjettivaroja.

Alun perin aluepolitiikan tarkoitus oli tukea Euroopan vähemmän kehittyneitä alueita, jotta heikompien alueiden talous saadaan kasvuun ja alueiden välisiä eroja saadaan kavennettua. Pyrkimys oli saada alueiden voimavarat käyttöön ja kytkeä ne yhteismarkkinoille tehokkaammalla infrastruktuurilla.

Erityisesti unionin etelä- ja itälaajentumisissa aluepolitiikan rahoituksella on ollut suuri merkitys integraation toteuttamisessa.

Ajan myötä aluepolitiikan alueellinen ulottuvuus on hukkunut. Tämä on ongelma, sillä unionissa on edelleen alueita, jotka kärsivät pysyvistä olosuhdehaitoista. Nämä alueet ovat harvaanasuttuja, sijaitsevat pitkien etäisyyksien päässä keskeisiltä markkina-alueilta tai kamppailevat haasteellisten luonnonolojen kanssa, esimerkiksi sijaiten arktisilla, vuoristoisilla tai rannikko- ja saaristoalueilla. Niille on kallista tai vaikeaa rakentaa infrastruktuuria.

Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasutut alueet on perinteisesti luettu erityisolosuhteissa oleviin alueisiin – joskin uusissa esityksissä on vilahdellut vaara, että harvaanasuttujen alueiden asema menetettäisiin. Suomi ei voi sallia tähän kriteeriin koskettavan, ja Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden edunvalvovat ovatkin tehneet Brysselissä sinnikästä vaikuttamistyötä sen eteen.

Aluepoliittisesti heikommassa asemassa olevien alueiden rahoitusta valuu kasvavassa määrin yleiseen investointipolitiikkaan. Komissio itsekin määrittelee aluepolitiikan nykyään tueksi ”kaikille Euroopan alueille ja kaupunkeihin”. Samalla kun investointien kanavoiminen kaupunkialueille on kasvanut, jäsenvaltioiden maaseutumaisilla alueilla kärsitään työpaikka- ja väestökadosta.

Suomen sisäisen aluekehityksen rahanjaossa tuleekin olla oikeudenmukaisempi. Tuleva hallitus tulee ohjaamaan kansallisten varojen jakautumisen maantieteellisesti ja tärkeimpinään pitämiin asioihin. Itä- ja Pohjois-Suomen tarpeet on tuotava konkreettisesti hallitusohjelmaan.

Harvaanasutuilla ja pitkien välimatkojen alueilla on mittavat ja rikkaat luonnonvarat, joilla on kysyntää kansainvälisesti. Luonnonvarojen hyödyntämisen tulee tukea talouden kasvua paikallisesti. Myös arktisen alueen sekä Venäjän kanssa tehtävä yhteistyö vaativat panostuksia.

Samanaikaisesti EU:n tasolla neuvotellaan tulevista aluepolitiikan painopisteistä. Tulevalla EU:n rahoituskaudella aluekehitys- ja koheesiopolitiikassa tullaan panostamaan voimakkaasti innovointiin, pienten yritysten tukemiseen, digitaaliteknologiaan ja teollisuuden nykyaikaistamiseen.

Toinen pääpainotus on Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisen mukaisissa toimissa, kuten siirtyminen vähähiiliseen kiertotalouteen ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Suomelle ja monille suomalaisyrityksille nämä ovat hyviä uutisia; meillä on paljon osaamista. Painopisteissä on kuitenkin huomioitava tarve vaihteleville toteutustavoille, jotta olosuhteiltaan erilaiset alueet voivat järkevästi hyödyntää aluepolitiikan tukia.

Kolmas painopiste kulkee nimellä "Yhteen liitetympi Eurooppa strategisten liikenneverkkojen ja strategisten digitaalisten verkkojen kautta". Tämä tukee hyvin paitsi Suomen viennin kasvua ja kansainvälistymistä, myös muun muassa pyrkimyksiä edistää tasavertaista pääsyä palveluihin, asuipa missä tahansa.

Aluepolitiikan välineiden ja rahoitustason tulevaisuus ovat osa monimutkaista kokonaisuutta, jossa monet maksajamaat haluavat rajata vastuitaan. EU:n monivuotisesta budjetista on neuvoteltu pian vuosi, ja toivon mukaan neuvottelut saadaan päätökseen Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana ensi syksynä.

Harvan asutuksen kriteerin lisäksi maaseutumaisia ja harvan asutuksen alueiden asemaa uhkaa rahoituskehyksen osana neuvoteltavan yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus. Maatalouspolitiikan toista pilaria eli maaseudun kehittämispolitiikkaa uhkaa nimittäin myös rahoituksen väheneminen.

Samanaikaisesti on vielä epäselvää, milloin ja miten brexit toteutuu – yhden jäsenmaan lähteminen jättää unionin budjettiin loven, josta koituu yllämainitut paineet leikata eri politiikka-aloista. Näistä neuvotellaan vielä pitkään.

Suomen tulee tulevissa neuvotteluissa ajaa linjaa, jossa EU panostaa pysyvistä olosuhdehaitoista kärsiville alueille nykyistä enemmän. Aluepolitiikan rahoitus ei voi valua kasvukeskuksiin, joilla on jo nyt parhaat edellytykset saada markkinaehtoista rahoitusta.

Teksti on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 15. huhtikuuta 2019.

18.05.2020Oulun talouden tervehdyttämispaketti
20.03.2020Oulun kaupungin tiedotuskanava on www.ouka.fi/korona
21.02.2020Mirja Vehkaperä ehdolla Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi
12.02.2020Euroopan alueiden komitean valintoja
25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"
20.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta
17.05.2019Maaseudun Tulevaisuus: Maitoa loiskahti Afrikkaan
17.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä: Suomen pitää hyödyntää EU-rahoitus liiken­ne­hank­keissa
16.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Eurooppa-vaaleissa on paljon pelissä
15.05.2019Yrittäjänäiset: Naisyrittäjyydestä potkua kehitykseen kolmansissa maissa
12.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suurpedot ovat kansallista politiikkaa
10.05.2019Mirjan blogi: Autolla halki Suomen
10.05.2019Kainuun Sanomat: Hyvä metsäpolitiikka ratkaisee monta ongelmaa
07.05.2019Tiedote: Suomen otettava johtovastuu EU:n arktisesta politiikasta
04.05.2019Maaseudun Tulevaisuus: Keskustan Mirja Vehkaperä: "Biotuotetehtaista ja metsien käytöstä käyty keskustelu osoittaa, että osa puolueista ymmärtää huonosti kokonaisuuden"
03.05.2019Suomenmaa: Lähestyvät EU-vaalit ratkaisevat yhteisen tulevaisuuden
30.04.2019Mirja Vehkaperän vappupuhe 2019
25.04.2019Forum24: Metsät ovat avainasemassa
24.04.2019Osuustoiminta-lehti: Vaikuttavaa osuustoimintaa
15.04.2019Maaseudun Tulevaisuus: Erilaisten alueiden Eurooppa
10.04.2019Maaseudun Tulevaisuus: Oulun Energia aikoo hiilinegatiiviseksi lisäämällä puun ja vähentämällä turpeen käyttöä
09.04.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Varo, vaalit tulevat
03.04.2019Ilkka: Suomen maatalous on hyvää ilmastopolitiikkaa
02.04.2019Kaleva: Val­tuus­toa­loi­te ehdottaa Oulun kouluille met­sä­nis­tu­tus­ta il­mas­ton­muu­tok­sen torjumiseksi - jokaista oppilasta kohti yksi puuntaimi vuodessa
13.03.2019Ilkka: Unkarin hallituksen anti-EU-kampanjat käyvät järjettömiksi
08.03.2019Verkkoavain: Suomen meppidelegaatio on kummajainen
07.03.2019Rantapohja: Osal­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta
05.03.2019Suomenmaa: Lapsi­myön­teiset vaalit
04.03.2019Kaleva: Kaivoslainsäädäntöä on syytä uudistaa - vastuukysymysten ohella on nostettava pöydälle tulonjaon oikeudenmukaisuus
01.03.2019Suomenmaa: EU ja Venäjä, mitä uutta?
25.02.2019Kainuun Sanomat: Meidän on vietävä metsäosaamistamme vahvemmin maailmalle
21.02.2019Lapin Kansa: Arktisuus on koko EU:n asia
18.02.2019Iltalehti: Jättiulkoistuksia säästöjen perässä - Oulun yksityiset hoivakodit viranomaisten puuttumislistan kärjessä: Peiliin katsomisen paikka
17.02.2019Äks: Europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä Äänekoskella: Raideliikenteeseen palataan varmasti vielä uudestaan
14.02.2019Tiedote: Keskustan mepit: Eläinten kuljetusolosuhteet saatava kuntoon koko Euroopassa
08.02.2019Mirjan Forum24-kolumni: Huomio maahanmuuton juurisyihin
04.02.2019Tiedote: EU:n koheesiopolitiikalla ja rahoituksella on vahva merkitys Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisessä
01.02.2019Mirjan puheenvuoro Suomen Kuvalehdessä: Romanian korruptioon on voitava puuttua
18.01.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Kiinan asema maailmalla vahvistuu, ihmisoikeustilanne heikkenee
18.01.2019Mirjan blogi Suomenmaassa: 20-vuotias euro, odotamme sinulta aikuisen tekoja
16.01.2019Suomenmaan Meppistudio: Bri­tan­ni­an mo­ni­mut­kai­nen bre­xit-pro­ses­si
15.01.2019Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita
04.01.2019Maaseudun Tulevaisuus: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa muovi
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Pohjoinen on pidettävä kiinni liikenteen pääverkoissa
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Lapin Kansassa: Yhteinen metsäpolitiikka voisi tuoda metsäsektorille lisää vakautta
28.12.2018Mirjan kirjoitus Turun Sanomissa: Uusi sivu EU:n ja Japanin yhteistyösuhteessa avaa mahdollisuuksia Suomelle
19.12.2018Kemin lyseon lukiolaiset Brysselissä
13.12.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Suomen metsäosaaminen hyödynnettävä
12.12.2018Suomenmaa: Vehkaperä Strasbourgin iskun jälkeen: "On pohdittava, pitäisikö alentaa viranomaisten kynnystä puuttua turval­li­suu­suh­ka­luo­ki­tuksen alla olevien ihmisten tekemisiin"
03.12.2018Mirjan kolumni Kauppalehdessä: Suomen ja EU:n kehitettävä suhteitaan - ja suhtautumistaan - Afrikkaan
30.11.2018ALDEn Young Visitors -ohjelma antaa nuorille mahdollisuuden tutustua Euroopan parlamenttiin
20.11.2018Mirjan blogi Kalevassa: Oppimistulokset arvioinnin kohteena
15.11.2018Turun Sanomien Eurooppa-areenan viikon väite: Euroopan parlamentin toiminnot pitäisi keskittää Brysseliin
14.11.2018Mirjan kolumni Akavalaisessa: Koulutukseen on panostettava kehittyvissä maissa
13.11.2018Tiedote: Keskustamepit: Uusiutuvan energian direktiivi turvaa kasvun edellytykset Suomen biotaloudelle
05.11.2018Tiedote: MEP Mirja Vehkaperä Oulussa: Pohjois-Pohjanmaalla vahvat edellytykset seuraavalle aluekehitysrahoituksen kaudelle
02.11.2018Tiedote: MEP Mirja Vehkaperä Kalajoella: Kotimainen ruoka menestyy uusien markkina-alueiden ja muuntautumiskyvyn keinoin
01.11.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Parlamentilta tuki nuorille EU:n ensi vuoden talousarviossa
27.10.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Uusi amis tarvitaan
25.10.2018Tiedote: Keskustan europarlamentaarikot: EU liikkuu lähemmäs Suomen hyviä käytäntöjä eläinlääkkeiden käytössä
12.10.2018Tiedote: Europarlamentaarikko Vehkaperä: EU:n on vahvistettava suhteitaan naapurivaltioihin laajentumisen sijaan
11.10.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Tytöt tikunnokassa
11.10.2018Mirjan blogi Kalevassa: Ilmastotoimien aika on nyt
10.10.2018Mirjan Yläkerta-artikkeli Kalevassa:
03.10.2018Tiedote: Mepit Katainen ja Vehkaperä: Uusien auton valmistajat mukaan päästöjen vähentämiseen - yksityisautoilun edellytykset harvaan asutussa Suomessa säilyvät
01.10.2018Mirjan Näkökulma-artikkeli Aamulehdessä: EU:n on suojeltava unkarilaisten oikeuksia Orbánin yksinvallan alla
28.09.2018Hei nuori! Hae vieraaksemme Brysseliin
27.09.2018Suomenmaa: Keskustamepit eivät lämpene Ahvenanmaan esitykselle omasta euro­par­la­men­taa­ri­kosta
21.09.2018Mirjan blogi Kalevassa: Työllisyys nousussa
17.09.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: EU:n tulevaisuuden suuntaviivoja
15.09.2018Tiedote: MEP Vehkaperä ja kansanedustaja Kulmuni: Arktisen alueen peruspalveluihin vauhtia digitaalisuudesta
12.09.2018Tiedote: Keskustan MEP-kolmikko: Taiteentekijä on palkkansa ansainnut
08.09.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Maahanmuuton perimmäisiin syihin on tartuttava, ja niihin voidaan vaikuttaa ke­hi­tys­po­li­tii­kan ja -rahoituksen keinoin
07.09.2018Tiedote: Europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä valitsi avustajansa
23.08.2018Mirjan blogi Kalevassa: Kuuman kesän syitä ja seurauksia
17.08.2018Kaleva: Keskustan Mirja Vehkaperä asettuu ehdolle eurovaaleissa - ei aio lähteä eduskunta- tai maa­kun­ta­vaa­lei­hin
16.08.2018Forum24: "Venäjän kanssa pitää puhua"
15.08.2018MT: "Maatalous on osa kansallista turvallisuutta"
28.07.2018HS: Suomen uusin europarlamentaarikko vaihtoi eduskunnan Brysseliin alle viikon varoitusajalla "En kovin montaa minuuttia edes harkinnut asiaa"
12.07.2018Mirjan blogi Kalevassa: Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen agendalla myös EU:ssa
11.07.2018Tiedote: Mirja Vehkaperä Euroopan parlamentin kehitysvaliokunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi
05.07.2018Mirjan kolumni Suomenmaassa: Euroopan ytimessä
02.07.2018MT: "Paavon saappaita ei tarvitse täyttää" - EU-parlamentin pohjoisin jäsen haluaa arktiset suhteet kuntoon
29.06.2018YLE: Juha Sipilä: EU:n maahanmuuttoratkaisu Suomen tavoitteiden mukainen
28.06.2018Mirjan blogi Kalevassa: Huippukokous käynnistyy Brysselissä; mikä on EU:n rooli tulevaisuudessa?
26.06.2018HS: Mikä on Euroopan unionin polttavin kysymys tulevaisuudessa? Kysyimme kaikilta Suomen mepeiltä
21.06.2018Hae avustajaksi Mirjan tiimiin; Akkreditoitu parlamentaarinen avustaja - EU:n ulkopolitiikka
21.06.2018Hae avustajaksi Mirjan tiimiin; Akkreditoitu parlamentaarinen avustaja - viestintä
20.06.2018Mirjan kolumni Kalevassa: Vielä kerran eduskunnasta
14.06.2018Tiedote: Tuleva meppi Mirja Vehkaperä lähtee puolustamaan pohjoisen etua
12.06.2018TIEDOTE: Vehkaperä ottaa mepin paikan vastaan
11.06.2018Mietintö yksityistielaista valmistui

Näytä lisää »