Mirjan kolumni Kauppalehdessä: Suomen ja EU:n kehitettävä suhteitaan - ja suhtautumistaan - Afrikkaan

03.12.2018

Afrikan talouskasvu, Kiinan alati lisääntyvä kiinnostus mantereeseen sekä muuttoliike ovat nostaneet Afrikan avainasemaan EU:n agendalla. Muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä Afrikan merkitys kasvaa poliittisesti, taloudellisesti ja strategisesti. Nyt EU pyrkii yhä päättäväisemmin päivittämään suhteitaan eteläiseen naapuriimme.

 

Unionin johtajat ovat syksyn mittaan toistelleet, että EU:n on vihdoin siirryttävä avunantaja-avunsaaja -ajattelusta tasa-arvoisempaan talouskumppanuuteen Afrikan kanssa. EU on viime vuosina kehittänyt rahoitusvälineitään, toimintapolitiikkaansa ja kehitysrahoitusta esimerkiksi vuonna 2016 käynnistetyllä Euroopan ulkoisella investointiohjelmalla.

 

Syyskuussa komissio esitti aloitteen Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssista. Sillä pyritään lisäämään yksityisiä investointeja Afrikkaan, tehostamaan kauppaa sekä parantamaan yritysilmastoa ja koulutuksen ja ammattitaidon kehittämistä. Investointeja halutaan kohdentaa osaamiseen ja eritoten nuorten työllistymiseen. Investoinneilla pyritään monipuolistamaan paikallisia talouksia ja kestävää kehitystä. Elinolosuhteita ja tulevaisuudennäkymiä parantamalla voimme vähentää painetta myös maahanmuuttoon.

 

Afrikka on houkutteleva investointikohde. Kansainvälinen valuuttarahasto on arvioinut mantereen kasvunäkymät vuosille 2018-2023 maailman huippuihin. Kuusi kymmenestä maailman nopeimmin kasvavasta taloudesta sijaitsee Afrikassa.

 

Suomalaisella osaamisella on Afrikassa paljon kysyntää maa- ja metsätalouden, puhtaan veden, kiertotalouden, energian ja koulutuksen saralla. Suomi esittää metsärahaston perustamista osaksi EU:n ja Afrikan välistä kumppanuus- ja investointiohjelmaa.

 

Moni kuitenkin epäröi yhä Afrikkaan liittyviä riskejä. He tähyävät itään, kun samanaikaisesti Kiina investoi vauhtipäänä Afrikkaan. EU pyrkiikin nyt kehittämään keinoja, joilla voidaan tukea riskinottajia Afrikassa.

 

Investointien houkutteluyrityksissä on tarpeen pitää visusti rinnalla kestävyys. Kestävillä investoinneilla voidaan tukea kestävää kehitystä, demokratiaa, hyvän hallinnon parantamista, laadukasta koulutusta, teknologiaa ja innovaatioita. Pitkällä aikavälillä investoinneista on oltava hyötyä sekä kumppanimaalle että EU:lle. Uusien toimijoiden tulo mukaan vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Kumppanuuden luominen ja vahvistaminen vaativat vuosien työn.

 

Eritoten kaikkein vähiten kehittyneet maat ja alueet tarvitsevat myös perinteistä kehitysyhteistyötä. EU:n ja Suomen tuki inhimillisen kehityksen edistämiseksi on erityisen merkittävää: EU:n ja jäsenmaiden yhteenlasketut kehitysyhteistyömäärärahat ovat yli puolet maailman kehitysyhteistyövaroista.

 

Myös kehitysyhteistyön muodot ja tarpeet kehittyvät. EU:ssa käsitellään parhaillaan digitalisaation roolia kehityksessä. Digitaalinen kehitys voi luoda toivoa ja edistyksen tuntua erityisesti nuorten parissa. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö voi tuottaa innovatiivisia uusia yhteistyömuotoja. EU on käynnistänyt yhdessä teknologia-alan johtajien kanssa Tunisiassa pilottihankkeen, jonka tavoitteena on kouluttaa uusi digitaalinen sukupolvi. Tällaisilla aloitteilla voidaan tukea työpaikkojen luomista maissa, joissa nuorten työikäisten määrä edelleen kasvaa ja nuorisotyöttömyysaste on korkea.

 

Uudenlaiset toimintamallit ja parempi koordinointi ovat tervetulleita, jotta edistämme kestävää kehitystä yhä tehokkaammin.

 

Brysselissä neuvotellaan parhaillaan seuraavasta EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä ulkosuhderahoituksesta. Komissio on esittänyt uudistusta EU:n ulkoisten toimien rahoitusjärjestelmään. Uudistus kasvattaisi rahoitusta 30 prosenttia - 94,5 miljardista eurosta 123 miljardiin euroon. Ehdotuksen mukaan 89 miljardia euroa osoitetaan kehitystyötä mahdollistavaan välineeseen ja siitä huomattavan suuri osa menisi Afrikkaan ja vähiten kehittyneisiin maihin.

 

Köyhyyden vähentäminen ja Kestävän kehityksen Agenda 2030 pitäisi kuitenkin näkyä selkeämmin rahoitusjärjestelmän tavoitteissa. Kehitykseen tarkoitettua rahaa ei tule EU:n omien ulkopoliittisten etujen ajamiseen, vaan paikallisen kehityksen tukemiseen. Sitä parantamalla luonnollisesti luodaan myös hedelmällisempi maaperä investoinneille.

 

Alati muuttuvassa maailmassa kehitykseen sijoittaminen on älykkäin sijoituksemme niin omaan turvallisuuteemme, vakauteemme kuin inhimilliseen kehitykseen.

 

18.05.2020Oulun talouden tervehdyttämispaketti
20.03.2020Oulun kaupungin tiedotuskanava on www.ouka.fi/korona
21.02.2020Mirja Vehkaperä ehdolla Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi
12.02.2020Euroopan alueiden komitean valintoja
25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"
20.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta
17.05.2019Maaseudun Tulevaisuus: Maitoa loiskahti Afrikkaan
17.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä: Suomen pitää hyödyntää EU-rahoitus liiken­ne­hank­keissa
16.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Eurooppa-vaaleissa on paljon pelissä
15.05.2019Yrittäjänäiset: Naisyrittäjyydestä potkua kehitykseen kolmansissa maissa
12.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suurpedot ovat kansallista politiikkaa
10.05.2019Mirjan blogi: Autolla halki Suomen
10.05.2019Kainuun Sanomat: Hyvä metsäpolitiikka ratkaisee monta ongelmaa
07.05.2019Tiedote: Suomen otettava johtovastuu EU:n arktisesta politiikasta
04.05.2019Maaseudun Tulevaisuus: Keskustan Mirja Vehkaperä: "Biotuotetehtaista ja metsien käytöstä käyty keskustelu osoittaa, että osa puolueista ymmärtää huonosti kokonaisuuden"
03.05.2019Suomenmaa: Lähestyvät EU-vaalit ratkaisevat yhteisen tulevaisuuden
30.04.2019Mirja Vehkaperän vappupuhe 2019
25.04.2019Forum24: Metsät ovat avainasemassa
24.04.2019Osuustoiminta-lehti: Vaikuttavaa osuustoimintaa
15.04.2019Maaseudun Tulevaisuus: Erilaisten alueiden Eurooppa
10.04.2019Maaseudun Tulevaisuus: Oulun Energia aikoo hiilinegatiiviseksi lisäämällä puun ja vähentämällä turpeen käyttöä
09.04.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Varo, vaalit tulevat
03.04.2019Ilkka: Suomen maatalous on hyvää ilmastopolitiikkaa
02.04.2019Kaleva: Val­tuus­toa­loi­te ehdottaa Oulun kouluille met­sä­nis­tu­tus­ta il­mas­ton­muu­tok­sen torjumiseksi - jokaista oppilasta kohti yksi puuntaimi vuodessa
13.03.2019Ilkka: Unkarin hallituksen anti-EU-kampanjat käyvät järjettömiksi
08.03.2019Verkkoavain: Suomen meppidelegaatio on kummajainen
07.03.2019Rantapohja: Osal­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta
05.03.2019Suomenmaa: Lapsi­myön­teiset vaalit
04.03.2019Kaleva: Kaivoslainsäädäntöä on syytä uudistaa - vastuukysymysten ohella on nostettava pöydälle tulonjaon oikeudenmukaisuus
01.03.2019Suomenmaa: EU ja Venäjä, mitä uutta?
25.02.2019Kainuun Sanomat: Meidän on vietävä metsäosaamistamme vahvemmin maailmalle
21.02.2019Lapin Kansa: Arktisuus on koko EU:n asia
18.02.2019Iltalehti: Jättiulkoistuksia säästöjen perässä - Oulun yksityiset hoivakodit viranomaisten puuttumislistan kärjessä: Peiliin katsomisen paikka
17.02.2019Äks: Europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä Äänekoskella: Raideliikenteeseen palataan varmasti vielä uudestaan
14.02.2019Tiedote: Keskustan mepit: Eläinten kuljetusolosuhteet saatava kuntoon koko Euroopassa
08.02.2019Mirjan Forum24-kolumni: Huomio maahanmuuton juurisyihin
04.02.2019Tiedote: EU:n koheesiopolitiikalla ja rahoituksella on vahva merkitys Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisessä
01.02.2019Mirjan puheenvuoro Suomen Kuvalehdessä: Romanian korruptioon on voitava puuttua
18.01.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Kiinan asema maailmalla vahvistuu, ihmisoikeustilanne heikkenee
18.01.2019Mirjan blogi Suomenmaassa: 20-vuotias euro, odotamme sinulta aikuisen tekoja
16.01.2019Suomenmaan Meppistudio: Bri­tan­ni­an mo­ni­mut­kai­nen bre­xit-pro­ses­si
15.01.2019Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita
04.01.2019Maaseudun Tulevaisuus: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa muovi
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Pohjoinen on pidettävä kiinni liikenteen pääverkoissa
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Lapin Kansassa: Yhteinen metsäpolitiikka voisi tuoda metsäsektorille lisää vakautta
28.12.2018Mirjan kirjoitus Turun Sanomissa: Uusi sivu EU:n ja Japanin yhteistyösuhteessa avaa mahdollisuuksia Suomelle
19.12.2018Kemin lyseon lukiolaiset Brysselissä
13.12.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Suomen metsäosaaminen hyödynnettävä
12.12.2018Suomenmaa: Vehkaperä Strasbourgin iskun jälkeen: "On pohdittava, pitäisikö alentaa viranomaisten kynnystä puuttua turval­li­suu­suh­ka­luo­ki­tuksen alla olevien ihmisten tekemisiin"
03.12.2018Mirjan kolumni Kauppalehdessä: Suomen ja EU:n kehitettävä suhteitaan - ja suhtautumistaan - Afrikkaan
30.11.2018ALDEn Young Visitors -ohjelma antaa nuorille mahdollisuuden tutustua Euroopan parlamenttiin
20.11.2018Mirjan blogi Kalevassa: Oppimistulokset arvioinnin kohteena
15.11.2018Turun Sanomien Eurooppa-areenan viikon väite: Euroopan parlamentin toiminnot pitäisi keskittää Brysseliin
14.11.2018Mirjan kolumni Akavalaisessa: Koulutukseen on panostettava kehittyvissä maissa
13.11.2018Tiedote: Keskustamepit: Uusiutuvan energian direktiivi turvaa kasvun edellytykset Suomen biotaloudelle
05.11.2018Tiedote: MEP Mirja Vehkaperä Oulussa: Pohjois-Pohjanmaalla vahvat edellytykset seuraavalle aluekehitysrahoituksen kaudelle
02.11.2018Tiedote: MEP Mirja Vehkaperä Kalajoella: Kotimainen ruoka menestyy uusien markkina-alueiden ja muuntautumiskyvyn keinoin
01.11.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Parlamentilta tuki nuorille EU:n ensi vuoden talousarviossa
27.10.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Uusi amis tarvitaan
25.10.2018Tiedote: Keskustan europarlamentaarikot: EU liikkuu lähemmäs Suomen hyviä käytäntöjä eläinlääkkeiden käytössä
12.10.2018Tiedote: Europarlamentaarikko Vehkaperä: EU:n on vahvistettava suhteitaan naapurivaltioihin laajentumisen sijaan
11.10.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Tytöt tikunnokassa
11.10.2018Mirjan blogi Kalevassa: Ilmastotoimien aika on nyt
10.10.2018Mirjan Yläkerta-artikkeli Kalevassa:
03.10.2018Tiedote: Mepit Katainen ja Vehkaperä: Uusien auton valmistajat mukaan päästöjen vähentämiseen - yksityisautoilun edellytykset harvaan asutussa Suomessa säilyvät
01.10.2018Mirjan Näkökulma-artikkeli Aamulehdessä: EU:n on suojeltava unkarilaisten oikeuksia Orbánin yksinvallan alla
28.09.2018Hei nuori! Hae vieraaksemme Brysseliin
27.09.2018Suomenmaa: Keskustamepit eivät lämpene Ahvenanmaan esitykselle omasta euro­par­la­men­taa­ri­kosta
21.09.2018Mirjan blogi Kalevassa: Työllisyys nousussa
17.09.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: EU:n tulevaisuuden suuntaviivoja
15.09.2018Tiedote: MEP Vehkaperä ja kansanedustaja Kulmuni: Arktisen alueen peruspalveluihin vauhtia digitaalisuudesta
12.09.2018Tiedote: Keskustan MEP-kolmikko: Taiteentekijä on palkkansa ansainnut
08.09.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Maahanmuuton perimmäisiin syihin on tartuttava, ja niihin voidaan vaikuttaa ke­hi­tys­po­li­tii­kan ja -rahoituksen keinoin
07.09.2018Tiedote: Europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä valitsi avustajansa
23.08.2018Mirjan blogi Kalevassa: Kuuman kesän syitä ja seurauksia
17.08.2018Kaleva: Keskustan Mirja Vehkaperä asettuu ehdolle eurovaaleissa - ei aio lähteä eduskunta- tai maa­kun­ta­vaa­lei­hin
16.08.2018Forum24: "Venäjän kanssa pitää puhua"
15.08.2018MT: "Maatalous on osa kansallista turvallisuutta"
28.07.2018HS: Suomen uusin europarlamentaarikko vaihtoi eduskunnan Brysseliin alle viikon varoitusajalla "En kovin montaa minuuttia edes harkinnut asiaa"
12.07.2018Mirjan blogi Kalevassa: Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen agendalla myös EU:ssa
11.07.2018Tiedote: Mirja Vehkaperä Euroopan parlamentin kehitysvaliokunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi
05.07.2018Mirjan kolumni Suomenmaassa: Euroopan ytimessä
02.07.2018MT: "Paavon saappaita ei tarvitse täyttää" - EU-parlamentin pohjoisin jäsen haluaa arktiset suhteet kuntoon
29.06.2018YLE: Juha Sipilä: EU:n maahanmuuttoratkaisu Suomen tavoitteiden mukainen
28.06.2018Mirjan blogi Kalevassa: Huippukokous käynnistyy Brysselissä; mikä on EU:n rooli tulevaisuudessa?
26.06.2018HS: Mikä on Euroopan unionin polttavin kysymys tulevaisuudessa? Kysyimme kaikilta Suomen mepeiltä
21.06.2018Hae avustajaksi Mirjan tiimiin; Akkreditoitu parlamentaarinen avustaja - EU:n ulkopolitiikka
21.06.2018Hae avustajaksi Mirjan tiimiin; Akkreditoitu parlamentaarinen avustaja - viestintä
20.06.2018Mirjan kolumni Kalevassa: Vielä kerran eduskunnasta
14.06.2018Tiedote: Tuleva meppi Mirja Vehkaperä lähtee puolustamaan pohjoisen etua
12.06.2018TIEDOTE: Vehkaperä ottaa mepin paikan vastaan
11.06.2018Mietintö yksityistielaista valmistui

Näytä lisää »