Oulun Merikosken uoman vesittämishanke etenee

19.11.2020

Aloite on jätetty Oulun 7 valtuustoryhmän yhteisenä esityksenä. (Keskusta, Kokoomus, Vasemmistoliitto, Vihreät, SDP, Perussuomalaiset, KD)
Valtuutettu Mirja Vehkaperä on jättänyt 7.9.2020 aloitteen, jossa esitetään selvitettäväksi Oulun Merikosken kuivan uoman ympärivuotista vesittämistä riittävällä ympäristövirtaamalla kaupunkilaisten, matkailijoiden ja kalastajien virkistykseksi sekä ennen kaikkea uhanalaisten vaelluskalojen kutu- ja poikastuotantoalueeksi. Selvitystä varten ehdotetaan haettavaksi ulkopuolista rahoitusta.
Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Merikosken kunnostamisesta laaditaan selvitys Oulun Energian ja Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden yhteistyönä.
ALOITTEEN SISÄLTÖ
Aloitteessa esitetään, että Oulun Merikosken ympärivuotisesta vesittämisestä riittävällä ympäristövirtaamalla laaditaan selvitys, jonka tavoitteena on selvittää, kuinka vesittäminen tukee kaupunkilaisten, matkailijoiden ja kalastajien virkistystä sekä ennen kaikkea uhanalaisten vaelluskalojen, kuten meritaimenen, merisiian ja merilohen kutua ja poikastuotantoa alueella. Selvitys ehdotetaan laadittavaksi Suistovisiotyössä hyväksytyn Vesipeilien säilyttämisen selvityksen yhteydessä. Selvityksessä tarkasteltaisiin kosken palauttamista erilaisilla keskivirtaamilla. Kullekin tarkasteltavalle virtaamalle tutkittaisiin vaikutukset mm. sähköntuotantoon, vaelluskalojen lisääntymispotentiaaliin, vesipuitedirektiivin toteutumiseen, Oulujoen suistoon, kaupungin matkailutuloon ja Merikosken alueen maankäyttöön. Selvityksessä esitetään hyödynnettäväksi SYKEn asiantuntijan Jukka Jormalan ideasuunnitelmaa Merikosken kunnostamisen vaihtoehdoista.
Aloitteessa esitetään lisäksi, että Oulun Energian kanssa tutkitaan mahdollisuus rakentaa Merikosken säännöstelypatoon uudentyyppinen pienvoimala, joka kompensoisi nykyisen voimalan sähköntuotannon pienentymistä.
Selvityksen laadintaan esitetään haettavan ulkopuolista rahoitusta.
YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN VASTAUS Aloitteessa tarkoitetun vesialueen omistaa Oulun kaupunki ja vesivoiman omistajana on Oulun Energia. Hupisaarten purojen kunnostus on toteutettu yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulun Energian, Luken ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.
                                  
Täytäntöönpano- tiedot
Purokunnostuksena toteutetun kutualueen ylläpitämiseksi Hupisaarten puroihin johdetaan Lasaretinväylän säännöstelypadon kautta vettä. Sopimuksen mukaisesti Oulun Energia on luovuttanut tämän vesimäärän tähän tarkoitukseen korvauksetta.
Purokunnostukseen liittyvän selvityksen on laatinut Luonnonvarakeskus (LUKE), joten aloitteessa tarkoitetun selvityksen laadinnassa sillä voisi olla keskeinen rooli myös tässä selvityksessä. Oulun Energian kanta selvityksen laadintaan on myönteinen. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut pitää selvityksen laadintaa kannatettavana ja näkee Oulun Energian osallistumisen selvitystyön laadintaan ja sen ohjaukseen keskeisenä.
Selvityksen laadintaan ja toteutukseen haetaan aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta ja Oulujoen moninaiskäytön puitesopimusta (OUMO) jatketaan vuoden 2021 jälkeen, olisi se yksi mahdollinen rahoituskanava selvityksen laatimiseksi. Käynnissä olevien vesistö- ja muiden ympäristöhankkeiden aikataulujen vuoksi tämän selvityksen käynnistäminen voidaan aloittaa aikaisintaan vuonna 2022.
Mahdollisen selvitystyön osalta on syytä sopia ja päättää rahoituksen lisäksi tarkemmasta työnjaosta ja sitä ohjaavan työryhmän kokoonpanosta.
Selvityksen laadinnassa tarvitaan useita asiantuntijatahoja selvittämään mm. vesittämisen teknisiä mahdollisuuksia, pienvesivoimalaitoksen suunnittelua, alueen kunnostusmahdollisuutta kalojen lisääntymisalueeksi jne.
21.03.2021Oulun seudun yhteistyöllä eteenpäin
02.03.2021Euroviisuedustajat Oulusta
02.03.2021Oulussa harppaus kohti kansallispuistoa
18.02.2021Oulun kaupungin tulevaisuusseminaarin antia: Yksi Oulu - Yksi tulevaisuus - Monta reittiä
22.01.2021Lähimatkailu hittituotteeksi
19.01.2021Oulu myi Sanginjoen monikäyttömetsän
31.12.2020Uudenvuoden lähetys Oulusta
19.11.2020Oulun Merikosken uoman vesittämishanke etenee
28.10.2020Oulu ikäihmisten asialla
17.10.2020Ehdolla Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi

Siirry arkistoon »