Oulu ikäihmisten asialla

28.10.2020

Vastaus Oulun eläkejärjestöjen huoleen ikäihmisten palveluista:

Oulun eläkelaisjärjestöt nostivat esille Kalevassa 16.10.2020 huolensa kaupunginhallitukselle Oulun kaupungin ikäihmisille vuosille 2020 ja 2021 kohdistuvista ulkoisen arvioinnin pohjalta tehtävistä 700.000€:n säästöistä.

Oulun talouden tilannekuva on huolestuttava. Lainasalkku pullistuu entisestään. Jodumme karsimaan menoja ja ylläpitämään tiukkaa menokuria. Meneillään on lähes 50 miljoonan euron säästöpäätösten tekeminen. Jokainen joutuu nyt luopumaan vähän jostakin. Maksuja, taksoja ja veroja tarkastellaan, henkilöstön ja luottamushenkilöiden etuisuuksia karsitaan, ulkoistetaan työtehtäviä joiden tekemiseen löytyy yksityiseltä sektorilta tehokkuutta sekä läpivalaistaan kaupungin investoinnit. Tässä vain muutamia esimerkkejä.

Oulun kaupungissa on valmistelussa ”Ikävoimainen Oulu – Oulun kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2021-2030. Ohjelma on parhaillaan lausuntokierroksella. Ohjelman keskiössä on periaate ”Koko kunta ikäihmisten asialla” ja ytimen muodostaa neljä teemaa: 1. Välitämme ikääntyneistä, 2. Koti ja ympäristö sopivat ikääntyneille, 3. Kodista lähdetään liikkeelle ja 4. Edistämme terveyttä ja hyvinvointia. 

Ohjelmassa on nostettu esille konkreettisia keinoja ja vastuutahoja ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Vanhusneuvosto on ollut aktiivisesti mukana ohjelman laatimisessa. Päätöksentekoon tuleva Ikääntymispoliittinen ohjelma on keskeinen koko kaupunkia toimintaa linjaaja ja ohjaava strateginen asiakirja seuraaville valtuustokausille. Ikääntyneistä ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen on koko yhteiskunnan ja koko yhteisön tehtävä.

Suurten ikäluokkien ikääntymiseen liittyvä väestönmuutos ja sitä kautta kustannuspaineiden kohdistuminen sosiaali- ja terveyspalveluihin on voimakasta jo nyt Oulussa ja tulee jatkumaan pitkälle tulevaisuuteen. Oulun kaupungin ikäihmisten hyvinvointipalveluiden 700.000€:n säästöt vuosille 2020-2021 on pyritty kohdentamaan siten, että ne ovat linjassa ikääntyvien palvelujen hoidon ja palvelun laatusuosituksen kanssa mm. kehittämällä välimuotoista tai ns. yhteisöllistä asumista laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen rinnalle. Välimuotoisessa asumisessa korostuvat yhteisöllisyys, yhteinen toiminta, esteettömyys sekä sijainti palvelujen lähellä. Oulussa suunnitelmat yhteisöllisen asumisen mallista ovat käynnistyneet.

Toisena ns. säästökohteena on ollut ikäihmisten vuorohoitojaksojen kriteerien määrittely ja niistä päättäminen hyvinvointilautakunnan (15.9.2020) kokouksessa. Vuorohoito on ennalta sovittua tai äkillisen tarpeeseen liittyvää hoitoa ympärivuorokautisessa yksikössä tai perhehoidossa. Uusien kriteerien mukaisesti vuorohoitojaksojen kohdentaminen omaishoidon vapaapäivien ajaksi tukee omaishoitajien jaksamista ja luo edellytyksiä kehittää muita kotiin annettavia palveluita. Vuorohoitoa on myös mahdollista myöntää muille asiakkaille erityisin perustein.

Kuntouttava päivätoiminta sisältää asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista kuntouttavaa toimintaa, ohjattua ryhmätoimintaa (liikunta, kädentaidot, keskustelu- ja muistiryhmät, yhteisiä tapahtumia), ohjausta ja vuorovaikutusta (yksilö/ryhmä) sekä perushoitoa. Kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään Oulussa eri toimipisteissä mm. Helmerissä, Hiirosessa, Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulunsalossa, Yli-Iissä ja Ylikiimingissä sekä ostopalveluna nuoremmille muistisairaille tai näkö- ja kuulovammaisille. Säästöesityksenä kuvatun päivätoiminnan ostopalvelu loppui palveluntuottajan tekemään sopimuksen irtisanomiseen. Ko. päivätoiminnassa olleiden asiakkaiden päivätoiminnan tarve on arvioitu ja se järjestetään muissa yksiköissä.

Oulun eläkejärjestöjen huoli päätösten vaikutuksista ja sopusoinnusta ikäystävällinen kunta -päätökseen on tärkeä ja huomionarvoinen. Em. säästöpäätöksistä huolimatta Oulun ikäihmisten palveluita kehitetään kansallisen lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaisesti vastamaan oululaisten ikäihmisten tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

Mirja Vehkaperä

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja

21.03.2021Oulun seudun yhteistyöllä eteenpäin
02.03.2021Euroviisuedustajat Oulusta
02.03.2021Oulussa harppaus kohti kansallispuistoa
18.02.2021Oulun kaupungin tulevaisuusseminaarin antia: Yksi Oulu - Yksi tulevaisuus - Monta reittiä
22.01.2021Lähimatkailu hittituotteeksi
19.01.2021Oulu myi Sanginjoen monikäyttömetsän
31.12.2020Uudenvuoden lähetys Oulusta
19.11.2020Oulun Merikosken uoman vesittämishanke etenee
28.10.2020Oulu ikäihmisten asialla
17.10.2020Ehdolla Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi

Siirry arkistoon »