Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus

21.05.2019

Hallitusneuvotteluissa on kaavailtu poikkeuksellisen mittavia tie- ja ratainvestointeja. Koko liikenneverkon kunnossapito on Suomen viennin menestymisen edellytys. Tulevan hallituksen pitää nyt laittaa vauhtia infrastruktuurihankkeiden suunnitteluun, jotta kaavailluille väylä- ja ratahankkeille turvataan mahdollisimman vahva EU-rahoitus.

EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmaan on esitetty vuosille 2021-27 yhteensä 44 miljardia euroa liikenne-, energia-, ja digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseen Euroopassa. Suomen pitää tulevalla rahoituskaudella pystyä maksimoimaan EU-rahoituksen hyöty. Rahaa EU:lta pitää hakea hyvissä ajoin ennen kuin seuraava ohjelmakausi alkaa vuonna 2021.

EU-rahoituksen merkitys isojen pääväylä- ja ratahankkeiden toteuttamisessa on merkittävä. Sen saaminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Tiehankkeisiin on lisäksi turvattava rahoitusta myös muilta kuin valtiolta ja EU:lta.

EU muodostaa yhteisen sisämarkkina-alueen, joka on ollut EU:n menestyksen yksi kulmakivistä. Ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuminen on siivittänyt kasvua ja kauppaa. Vapaa liikkuvuus vaatii, että yhteydet ovat hyvässä kunnossa jäsenmaiden sisällä ja niiden välillä.

Tuleva hallitus myöskään ei saa unohtaa korjausvelan vähentämistä eikä alempiasteisen tieverkon kuntoon laittamista. Nykyiset radat ja tiet ovat monin osin heikossa kunnossa. Harvaan asutussa maassa kaikkiin yhteyksiin on kiinnitettävä huomiota. Yhteydet parantavat suomalaisten liikkuvuutta ja yritysten toimintakykyä.

Koko liikenneverkon kunnossapito on maa-, metsä- ja biotalouden edistämisen sekä suomalaisen viennin edellytys. Hyvä kuljetusverkko muun muassa satamiin kytkee meidät maailman markkinoille ja vahvistaa kilpailukykyämme. Tulevaisuudessa siintää myös mahdollisuus olla entistä kytkeytyneempi maailmalle, mikäli Jäämerenrata ja Tallinnan tunneli rakennetaan. Ne vaativat vielä perusteellista ja huolellista selvitystyötä.

Julkaistu Kalevan blogissa 21. toukokuuta 2019.

25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"
20.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta

Siirry arkistoon »