Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella

21.05.2019

Suomen pitää EU-puheenjohtajuuskaudellaan nostaa Pohjoinen ulottuvuus uudelleen vahvasti esille sekä tuoda korkean tason keskusteluihin mahdollisuuksia sen vahvistamiseksi. Pohjoisen ulottuvuuden nimissä tehty käytännön tason yhteistyö neljän tasavertaisen kumppanin eli EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin välillä, on tukenut alueen vakautta, hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Suomessa myös kansalaismielipide tukee vahvasti sitä, että Venäjää ei pidä eristää vaan sen kanssa tarvitaan yhteistyötä ja vuoropuhelua.


- Suomen aloitteesta syntynyt Euroopan unionin pohjoinen ulottuvuus on ollut osa EU:n ulkosuhdepolitiikkaa 20 vuoden ajan. Sen aikaansaaminen oli Suomelta tärkeä saavutus: siinä yhdistyvät pohjoisten alueiden erityisolosuhteet ja Venäjän kanssa tehtävä yhteistyö. Suomessa tällä on myös aluepoliittinen näkökulma: yhteistyöllä vahvistetaan alueiden elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä, sanoo europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä.

Venäjän ja EU:n yhteistyö on vaikeutunut Ukrainan kriisin ja Krimin valloituksen seurauksena. Yhteistyö muun muassa ympäristön, liikenteen, ja matkailun alalla on kuitenkin välttämätöntä. Tämän tason yhteistyö ei ole itsestään selvää niille EU-maille, jotka sijaitsevat kauempana Venäjästä. Kaupallisten pakotteiden purkaminen ei ole valitettavasti mahdollista aivan lähitulevaisuudessa. Keskusteluun tarvitaan niin Venäjän kuin EU:n korkean johdon edustus.

 

- Suomen on otettava unionissa johtovastuu pohjoisen ulottuvuuden ja yhteistyökanavien vahvistamisessa, Vehkaperä sanoo.

- Pohjois-Suomesta on koko Suomen EU-jäsenyyden ajan ollut vähintään yksi edustaja Euroopan parlamentissa. Olen koko Euroopan pohjoisin meppi ja sitoutunut jatkamaan pohjoisten asioiden vahvistamista ja ratkaisukeskeistä diplomatiaa edistävää työtä koko jatkokauden ajan. Euroopan unionin on käännettävä katse pohjoisiin mahdollisuuksiin, sanoo Vehkaperä.

25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"
20.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta

Siirry arkistoon »