Mirjan blogi Kalevassa: Suurpedot ovat kansallista politiikkaa

12.05.2019

Susi ja muut suurpedot kuuluvat Suomen luontoon. Luonnossa niiden tulisi pysyäkin, ei ihmisten pihoilla ja asuinalueilla. Tähän vaikutetaan petopolitiikalla, jota ohjaavat niin kansalliset kuin Euroopan parlamentin säädökset.

Medialle suurpetokeskustelu on herkullinen aihe. Keskustelulle on ollut tyypillistä susien ja muiden suurpetojen suurempia kaatolupamääriä vaativien ja niiden vahvaa suojelua kannattavien ääripäiden vastakkainasettelu. Jonnekin välimaastoon on jäänyt huomio susialueiden asukkaiden oikeutettu huoli lasten ja kotieläinten turvallisuudesta. Suurpetojen metsästys on keskeinen osa niiden kannanhoitoa sekä petoeläinten ja ihmisten sujuvan yhteiselon varmistamista.

EU:n luontodirektiivi asettaa tiukat raamit suurpetojen metsästykselle. Euroopan komission luontodirektiivin tulkintaohje pyrkii entisestään kaventamaan Suomen viranomaisten mahdollisuuksia löytää maamme olosuhteisiin sopivia ratkaisuja. Erityisesti suden, ilveksen ja karhun siirtäminen EU-tasolla kevyemmän suojelun piiriin lisäisi paikallista harkintaa ongelmatilanteissa. Mielestäni suurpetopolitiikan on oltava ensisijaisesti Suomen oma asia.

Toisaalta myös suurpetojen salametsästys on ollut puheenaiheena. Laittomuuksia ei tule hyväksyä, mutta salakaatojen olemassaolo nostaa esille olennaisen seikan, eli kansalaisten turhautuneisuuden viranomaisten toimiin susikantojen hoidossa. Moni kokee, että susialueiden asukkaiden huolia ei ole kuunneltu tarpeeksi ja että heidän vaikutusmahdollisuutensa susien kannanhoitoon ovat olemattomat.

Haasteena meillä ovat siis suurpetojen aiheuttamat haitat ja pelko sekä viranomaisten toimiin kohdistuva turhautuminen. Ratkaisu olisi petopolitiikka, jossa paikalliset asukkaat tulevat kuulluksi, joka perustuu petoeläinten todelliseen määrään, ja jossa ongelmatilanteissa löydetään sujuvat menettelyt.

Teksti on julkaistu Kalevan blogissa 10.5.2019.

12.02.2020Euroopan alueiden komitean valintoja
25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"

Siirry arkistoon »