Verkkoavain: Suomen meppidelegaatio on kummajainen

08.03.2019

Vietämme tänään kansainvälistä naistenpäivää. Olen ylpeä voidessani todeta, että Suomen meppidelegaatio Euroopan parlamentissa on kummajainen naisvoittoisuudessaan. Kymmenen meppiä on naisia ja vain kolme miehiä, mikä on prosentuaalisesti enemmän naisia kuin minkään muun EU-maan delegaatiossa.

Naisten osuus kaikista Euroopan parlamentin jäsenistä on vain 36 prosenttia. Ainoastaan seitsemän jäsenmaan meppidelegaatiossa naisedustajien osuus on 40 prosenttia tai enemmän. Yhdestätoista poliittisen ryhmän puheenjohtajasta vain kaksi on naisia. Parlamentin henkilöstössä on myös petrattavaa: vaikka 59 prosenttia kaikista sen työntekijöistä on naisia, ovat he selkeästi aliedustettuina kaikilla johtoportaan tasoilla. EU -parlamentin, komission ja neuvoston puheenjohtajat ovat kaikki miehiä.

Yksi parlamentin valiokunta, jossa naisilla on vahva asema, on naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Sen jäsenistä 78 prosenttia on naisia. Ulkoasianvaliokunnassa, joka on perinteisesti mielletty miesten valtakunnaksi, vastaava luku on 20 prosenttia. Eikö tämä jo kalskahda vanhanaikaiselta ja tunkkaiselta?

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi EU:n perusarvoista, ja EU on sitoutunut perussopimuksissaan edistämään kaikella toiminnallaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja torjumaan syrjintää. Euroopan parlamentti on myös moneen kertaan vahvistanut, viimeksi tammikuun täysistunnossa Strasbourgissa, vankan sitoumuksensa edistää tasa-arvoa, naisten oikeuksia ja monimuotoisuutta sekä omassa toiminnassaan että politiikassaan.

Vaikea on enää sellaista henkilöä parlamentista löytääkään, joka uskaltaisi kyseenalaistaa tasa-arvon merkityksen.

Vaikka EU parlamentti on vuodesta 2003 sanonut pyrkivänsä tasa-arvoajattelun valtavirtaistamiseen kaikkeen toimintaansa, on sillä vielä pitkä tie kuljettavaksi, jotta naiset ovat edustettuna parlamentin toimielimissä, sihteeristöissä ja valiokunnissa miesten kanssa tasavertaisella tavalla.

Kansainvälinen naisten päivä muistuttaa meitä tasa-arvon merkityksestä ja edistysaskelista, joita on otettu naisten oikeuksien edistämisessä viime vuosikymmeninä. Sen pitäisi myös pysäyttää meidät kaikki huomaamaan, että tasa-arvo ei ole itsestään selvyys Euroopan vallan kehdoissa – kuten ei myöskään Suomessa – ja että olemassa oleviin epäkohtiin pitää tarttua. Työtä on tehtävä koko vuoden ympäri, eikä vain yhtenä päivänä vuodessa.

Toivottavasti seuraava parlamentti ottaa pari askelta eteenpäin matkallaan tasa-arvoiseksi ja monimuotoiseksi toimijaksi ja organisaatioksi. Jos hyvin käy, toukokuun vaalien jälkeen ohjaksissa on uudet jäsenet, jotka ovat sitoutuneita edistämään tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia sekä päätöksillään että toiminnallaan, sukupuolestaan ja taustastaan riippumatta.

Teksti on julkaistu Verkkoavaimen blogina naistenpäivänä 8.3.2019.

21.02.2020Mirja Vehkaperä ehdolla Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi
12.02.2020Euroopan alueiden komitean valintoja
25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella

Siirry arkistoon »