Mirjan Forum24-kolumni: Huomio maahanmuuton juurisyihin

Share |
08.02.2019

Oulun tapaukset ovat nostaneet taas kerran vahvasti keskusteluun maahanmuuton ja siihen liittyvät kysymykset. Esiin tulleita tekoja ei voi mitenkään hyväksyä, ja ymmärrän monen kansalaisen huolen arjen turvallisuudesta. Me poliitikot yhdessä viranomaisten kanssa olemmekin vastuussa turvallisuuden luomisesta ja edistämisestä. Rikoksiin tulee puuttua, ja ne tulee tutkia ja syyllisiä rankaista. Luotan, että suomalainen oikeusjärjestelmä toimii kaikissa tilanteissa oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla, ja toivon, että seksuaalirikosten uhrit, lapset ja perheet, löytävät voimia selviytyä ja toipua.

Ihmisiä on aina liikkunut paikasta toiseen.  Rajojen sulkeminen, oli kyse sitten Suomen tai EU:n rajoista, ei lopeta painetta ihmisten liikkumiselle - vapaaehtoisesti tai pakon edessä. Samat syyt, kuten konfliktit, pelko oman perheen turvallisuudesta, köyhyys ja mahdollisuuksien vähyys sekä toisaalta myös kansainvälinen avioliitto ja kauppa saivat ennen ja saavat yhä monet lähtemään kotikonnuiltaan. Euroopassa on valloilla mielikuva, että kaikki tulevat tänne. Kuitenkin suurin osa niin maahanmuuttajista kuin pakolaisista suuntaa jonnekin muualle, kuten Jordaniaan, Turkkiin, Pakistaniin, Ugandaan tai Libanoniin. Noin 85 prosenttia maailman pakolaisista arvioidaan olevan EU:n ulkopuolisissa maissa.

Pitkällä aikavälillä ainoa keino vähentää ihmisten painetta jättää oma kotinsa on panostaa entistä enemmän olosuhteiden kohentamiseen lähtömaissa. Ainoa järkevä kehityssuunta on panostaa konfliktinehkäisyyn, köyhyyden vähentämiseen sekä taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen kehitykseen. Emme voi myöskään unohtaa, miten omat toimemme vaikuttavat kehittyvien maiden oloihin. Toimiiko maailmankauppa reilulla tavalla? Ostammeko joka vuosi uuden älypuhelimen, jonka raaka-aineiden kauppa siivittää kapinallisryhmiä Afrikan keskiosissa? Miten vaikutamme ilmastonmuutokseen, josta kärsitään konkreettisimmin usein köyhissä maissa?

Samaan aikaan Euroopassa pohditaan, miten maahanmuuttoa EU:n ulkopuolisista maista käsitellään rajojemme sisällä.

EU on viime aikoina panostanut esimerkiksi ulkorajavalvontaan, laillisten maahanmuuton reittien kehittämiseen ja laittoman maahanmuuton kitkemiseen. On myös hyvä huomioida, että EU:n toimien myötä EU-jäsenmaissa, mukaan lukien Suomessa, parin vuoden takainen turvapaikkahakemusten piikki on laskenut ja turvapaikanhakijoiden määrä vähentynyt olennaisesti. Vuoden 2016 1,3 miljoonaa turvapaikkahakemusta EU:ssa laski seuraavaan vuoteen mennessä 44 prosenttia. Tämä oli osittain tulosta EU:n yhteisistä, päättäväisistä toimista.

10.04.2019Maaseudun Tulevaisuus: Oulun Energia aikoo hiilinegatiiviseksi lisäämällä puun ja vähentämällä turpeen käyttöä
09.04.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Varo, vaalit tulevat
03.04.2019Ilkka: Suomen maatalous on hyvää ilmastopolitiikkaa
02.04.2019Kaleva: Val­tuus­toa­loi­te ehdottaa Oulun kouluille met­sä­nis­tu­tus­ta il­mas­ton­muu­tok­sen torjumiseksi - jokaista oppilasta kohti yksi puuntaimi vuodessa
13.03.2019Ilkka: Unkarin hallituksen anti-EU-kampanjat käyvät järjettömiksi
08.03.2019Verkkoavain: Suomen meppidelegaatio on kummajainen
07.03.2019Rantapohja: Osal­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta
05.03.2019Suomenmaa: Lapsi­myön­teiset vaalit
04.03.2019Kaleva: Kaivoslainsäädäntöä on syytä uudistaa - vastuukysymysten ohella on nostettava pöydälle tulonjaon oikeudenmukaisuus
01.03.2019Suomenmaa: EU ja Venäjä, mitä uutta?

Siirry arkistoon »