Tiedote: EU:n koheesiopolitiikalla ja rahoituksella on vahva merkitys Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisessä

Share |
04.02.2019

- Suomen on pidettävä Pohjoisen ulottuvuuden politiikka sekä harvaan asuttujen alueiden erityistarpeet vahvasti esillä ja varottava siirtämästä painopistettä liikaa Itämeri-teemaan. Suomen omat kannanotot EU:n komission budjettiehdotukseen ovat ratkaisevia sille, millaiset mahdollisuudet Suomella on saada EU:n eri rahoituksia tulevalla budjettikaudella, linjaa europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä.

EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on alueiden välisten taloudellisten erojen kaventaminen. Suomen liittyessä Euroopan unioniin luotiin Suomen omasta aloitteesta Pohjoisen ulottuvuuden politiikka, jossa otetaan huomioon pohjoisten ja arktisten alueiden erityisolosuhteet. Harvaanasuttujen alueiden erityisolosuhteet haluttiin myös kirjata liittymissopimukseen.

Koheesiopolitiikan nykyiset määrärahat ovat 378 miljardia euroa vuoteen 2020 ulottuvalla rahoituskaudella. Kuluvalla kaudella Suomessa on ollut käytettävissä noin 1,5 miljardia euroa EU:n rakennerahasto-ohjelman varoja.

Euroopan komission 2021-2027 budjettiehdotuksessa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion rahoitus on vähentynyt noin 331 miljardiin euroon. Tähän kokonaisuuteen on komission ehdotuksessa kohdistunut leikkauksia ja samalla kohdentamisperusteita on muutettu.

- Aluetukirahaa tulee tulevaisuudessakin jakaa painottaen Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasutuille alueille, linjaa Vehkaperä.

- Esitän Itä- ja Pohjois-Suomelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa. Näin voimme paremmin kohdistaa erityisoloista johtuvien olosuhdetekijöiden tukitarpeet oikein. Samalla on vaikutettava EU-parlamentissa harvan asutuksen tuen nostamiseksi 30 eurosta 45 euroon henkilöä kohden vuodessa.

Mirja Vehkaperä osallistui Pohjois-Suomen EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun sidosryhmätilaisuuteen Oulun yliopistolla maanantaina 4. helmikuuta 2019.

Lisätiedot:

Mirja Vehkaperä
Euroopan parlamentin jäsen
Puh. +358 50 512 1949

25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"
20.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta

Siirry arkistoon »