Tiedote: EU:n koheesiopolitiikalla ja rahoituksella on vahva merkitys Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisessä

Share |
04.02.2019

- Suomen on pidettävä Pohjoisen ulottuvuuden politiikka sekä harvaan asuttujen alueiden erityistarpeet vahvasti esillä ja varottava siirtämästä painopistettä liikaa Itämeri-teemaan. Suomen omat kannanotot EU:n komission budjettiehdotukseen ovat ratkaisevia sille, millaiset mahdollisuudet Suomella on saada EU:n eri rahoituksia tulevalla budjettikaudella, linjaa europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä.

EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on alueiden välisten taloudellisten erojen kaventaminen. Suomen liittyessä Euroopan unioniin luotiin Suomen omasta aloitteesta Pohjoisen ulottuvuuden politiikka, jossa otetaan huomioon pohjoisten ja arktisten alueiden erityisolosuhteet. Harvaanasuttujen alueiden erityisolosuhteet haluttiin myös kirjata liittymissopimukseen.

Koheesiopolitiikan nykyiset määrärahat ovat 378 miljardia euroa vuoteen 2020 ulottuvalla rahoituskaudella. Kuluvalla kaudella Suomessa on ollut käytettävissä noin 1,5 miljardia euroa EU:n rakennerahasto-ohjelman varoja.

Euroopan komission 2021-2027 budjettiehdotuksessa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion rahoitus on vähentynyt noin 331 miljardiin euroon. Tähän kokonaisuuteen on komission ehdotuksessa kohdistunut leikkauksia ja samalla kohdentamisperusteita on muutettu.

- Aluetukirahaa tulee tulevaisuudessakin jakaa painottaen Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasutuille alueille, linjaa Vehkaperä.

- Esitän Itä- ja Pohjois-Suomelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa. Näin voimme paremmin kohdistaa erityisoloista johtuvien olosuhdetekijöiden tukitarpeet oikein. Samalla on vaikutettava EU-parlamentissa harvan asutuksen tuen nostamiseksi 30 eurosta 45 euroon henkilöä kohden vuodessa.

Mirja Vehkaperä osallistui Pohjois-Suomen EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun sidosryhmätilaisuuteen Oulun yliopistolla maanantaina 4. helmikuuta 2019.

Lisätiedot:

Mirja Vehkaperä
Euroopan parlamentin jäsen
Puh. +358 50 512 1949

10.04.2019Maaseudun Tulevaisuus: Oulun Energia aikoo hiilinegatiiviseksi lisäämällä puun ja vähentämällä turpeen käyttöä
09.04.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Varo, vaalit tulevat
03.04.2019Ilkka: Suomen maatalous on hyvää ilmastopolitiikkaa
02.04.2019Kaleva: Val­tuus­toa­loi­te ehdottaa Oulun kouluille met­sä­nis­tu­tus­ta il­mas­ton­muu­tok­sen torjumiseksi - jokaista oppilasta kohti yksi puuntaimi vuodessa
13.03.2019Ilkka: Unkarin hallituksen anti-EU-kampanjat käyvät järjettömiksi
08.03.2019Verkkoavain: Suomen meppidelegaatio on kummajainen
07.03.2019Rantapohja: Osal­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta
05.03.2019Suomenmaa: Lapsi­myön­teiset vaalit
04.03.2019Kaleva: Kaivoslainsäädäntöä on syytä uudistaa - vastuukysymysten ohella on nostettava pöydälle tulonjaon oikeudenmukaisuus
01.03.2019Suomenmaa: EU ja Venäjä, mitä uutta?

Siirry arkistoon »