Suomenmaan Meppistudio: Bri­tan­ni­an mo­ni­mut­kai­nen bre­xit-pro­ses­si

16.01.2019

Bri­tan­ni­an mo­ni­mut­kai­nen bre­xit-pro­ses­si on ol­lut Eu­roo­pan oi­keis­to­po­pu­lis­ti­sil­le voi­mil­le erään­lai­nen ko­e­pon­nis­tus, jos­sa on kat­sot­tu, mi­ten "kos­keen pää edel­lä" hy­pän­nyt maa sel­vi­ää.

Näin to­te­aa eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Sir­pa Pie­ti­käi­nen (kok.) Suo­men­maan Mep­pis­tu­di­on lä­he­tyk­ses­sä.

Pie­ti­käi­nen kes­kus­te­li oh­jel­mas­sa bre­xi­tin vai­ku­tuk­sis­ta Eu­roo­pan uni­o­nil­le yh­des­sä eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Mir­ja Veh­ka­pe­rän (kesk.) kans­sa.

Sekä Veh­ka­pe­rä et­tä Pie­ti­käi­nen oli­vat sitä miel­tä, et­tä Eu­roo­pas­sa on nyt huo­mat­tu, kuin­ka vai­kea pro­ses­si EU-ero on ja kuin­ka isot tap­pi­ot sii­tä ero­a­val­le maal­le koi­tuu.

Se on lo­pet­ta­nut EU-eroa vaa­ti­vat pu­heen­vuo­rot. Rans­kan Ma­ri­ne Le Pen ja mo­net muut Eu­roo­pan oi­keis­to­po­pu­lis­tit pu­hu­vat nyt EU:n muut­ta­mi­ses­ta mie­lei­sek­seen. Sa­maa il­mi­ö­tä on osit­tain näh­tä­vis­sä myös pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa.

– Kun en­sim­mäi­nen to­del­la ve­tää kyt­kin­tä ja muut huo­maa­vat, et­tä sat­tuu, se he­rät­tää jär­jen va­li­tet­ta­van myö­hään, Pie­ti­käi­nen sum­maa.

Kat­so vi­de­ol­ta Mep­pis­tu­di­on koko lä­he­tys.

Mep­pis­tu­dio on Suo­men­maan uu­si EU-ai­hei­siin kes­kit­ty­vä vi­de­o­sar­ja. Tä­mä kes­kus­te­lu oli oh­jel­man en­si­lä­he­tys.

Mep­pis­tu­di­os­sa haas­ta­tel­laan suo­ma­lai­sia eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko­ja ajan­koh­tai­sis­ta EU-tee­mois­ta.

Sar­jaa lä­he­te­tään vä­hin­tään ker­ran kuus­sa Stras­bour­gis­ta ja Brys­se­lis­tä.

25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"
20.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta

Siirry arkistoon »