Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita

Share |
15.01.2019

Pohjois-Pohjanmaalle tärkeän EU:n Interreg Pohjoinen- ohjelman rahoituksen tarkoituksena on tukea pohjoisen rajat ylittävää yhteistyötä, joka vahvistaa ohjelma-alueen taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Ennen kaikkea halutaan lisätä alueen kilpailukykyä ja vetovoimaa. Ohjelma kattaa Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan sekä koko saamenkielisen alueen.
Useat organisaatiot hyötyvät suoraan EU:n alueellisesta hankerahoituksesta. Oulun yliopisto on mukana 16:ssa ja Oulun kaupunki viidessä eri projektissa, jotka toteutetaan Interreg Pohjoinen-ohjelmarahoitusta hyödyntäen. Rahoitusta ovat saaneet muun muassa hankkeet, joiden tarkoituksena on luoda yhteinen meriasiantuntijoiden verkosto pohjoiselle Perämerelle, tutkia edistyksellisiä selluloosapohjaisia puumuovikomposiitteja sekä kehittää menetelmiä arktisten marjojen sisältämän luonnonvahan talteenottoon marjateollisuuden sivuvirroista. EU-rahoitusta on jaettu noin 39 miljoonaa euroa kuluvalla ohjelmakaudella.
Euroopan komissio julkaisi keväällä 2018 esityksensä Interreg Pohjoinen-ohjelman seuraavalle kaudelle 2021-2027. Se pitää sisällään huolestuttavia elementtejä. Pohjois-Pohjanmaa ja Oulu voisi jäädä ulkopuoliseksi ohjelmarahoituksesta tulevina vuosina, jos komission esitys jäisi nykyisellään voimaan.
Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunta on tehnyt komission esitykseen oleellisia muutosehdotuksia. Näistä keskustelemme ja äänestämme tämän viikon täysistunnossamme Strasbourgissa. Muutosehdotukset koskevat lähinnä maa- ja meriraja-alueiden määritelmiä sekä harvaan asuttujen raja-alueiden asukkaiden lukumäärärajoja. On tärkeää, että muutosehdotukset tullaan hyväksymään, jotta nykyinen rajat ylittävä yhteistyö vakiintuneine kumppanuuksineen voi jatkua.
14.02.2019Tiedote: Keskustan mepit: Eläinten kuljetusolosuhteet saatava kuntoon koko Euroopassa
08.02.2019Mirjan Forum24-kolumni: Huomio maahanmuuton juurisyihin
04.02.2019Tiedote: EU:n koheesiopolitiikalla ja rahoituksella on vahva merkitys Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisessä
01.02.2019Mirjan puheenvuoro Suomen Kuvalehdessä: Romanian korruptioon on voitava puuttua
18.01.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Kiinan asema maailmalla vahvistuu, ihmisoikeustilanne heikkenee
18.01.2019Mirjan blogi Suomenmaassa: 20-vuotias euro, odotamme sinulta aikuisen tekoja
16.01.2019Suomenmaan Meppistudio: Bri­tan­ni­an mo­ni­mut­kai­nen bre­xit-pro­ses­si
15.01.2019Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita
04.01.2019Maaseudun Tulevaisuus: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa muovi
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Pohjoinen on pidettävä kiinni liikenteen pääverkoissa

Siirry arkistoon »