Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita

Share |
15.01.2019

Pohjois-Pohjanmaalle tärkeän EU:n Interreg Pohjoinen- ohjelman rahoituksen tarkoituksena on tukea pohjoisen rajat ylittävää yhteistyötä, joka vahvistaa ohjelma-alueen taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Ennen kaikkea halutaan lisätä alueen kilpailukykyä ja vetovoimaa. Ohjelma kattaa Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan sekä koko saamenkielisen alueen.
Useat organisaatiot hyötyvät suoraan EU:n alueellisesta hankerahoituksesta. Oulun yliopisto on mukana 16:ssa ja Oulun kaupunki viidessä eri projektissa, jotka toteutetaan Interreg Pohjoinen-ohjelmarahoitusta hyödyntäen. Rahoitusta ovat saaneet muun muassa hankkeet, joiden tarkoituksena on luoda yhteinen meriasiantuntijoiden verkosto pohjoiselle Perämerelle, tutkia edistyksellisiä selluloosapohjaisia puumuovikomposiitteja sekä kehittää menetelmiä arktisten marjojen sisältämän luonnonvahan talteenottoon marjateollisuuden sivuvirroista. EU-rahoitusta on jaettu noin 39 miljoonaa euroa kuluvalla ohjelmakaudella.
Euroopan komissio julkaisi keväällä 2018 esityksensä Interreg Pohjoinen-ohjelman seuraavalle kaudelle 2021-2027. Se pitää sisällään huolestuttavia elementtejä. Pohjois-Pohjanmaa ja Oulu voisi jäädä ulkopuoliseksi ohjelmarahoituksesta tulevina vuosina, jos komission esitys jäisi nykyisellään voimaan.
Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunta on tehnyt komission esitykseen oleellisia muutosehdotuksia. Näistä keskustelemme ja äänestämme tämän viikon täysistunnossamme Strasbourgissa. Muutosehdotukset koskevat lähinnä maa- ja meriraja-alueiden määritelmiä sekä harvaan asuttujen raja-alueiden asukkaiden lukumäärärajoja. On tärkeää, että muutosehdotukset tullaan hyväksymään, jotta nykyinen rajat ylittävä yhteistyö vakiintuneine kumppanuuksineen voi jatkua.
10.04.2019Maaseudun Tulevaisuus: Oulun Energia aikoo hiilinegatiiviseksi lisäämällä puun ja vähentämällä turpeen käyttöä
09.04.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Varo, vaalit tulevat
03.04.2019Ilkka: Suomen maatalous on hyvää ilmastopolitiikkaa
02.04.2019Kaleva: Val­tuus­toa­loi­te ehdottaa Oulun kouluille met­sä­nis­tu­tus­ta il­mas­ton­muu­tok­sen torjumiseksi - jokaista oppilasta kohti yksi puuntaimi vuodessa
13.03.2019Ilkka: Unkarin hallituksen anti-EU-kampanjat käyvät järjettömiksi
08.03.2019Verkkoavain: Suomen meppidelegaatio on kummajainen
07.03.2019Rantapohja: Osal­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta
05.03.2019Suomenmaa: Lapsi­myön­teiset vaalit
04.03.2019Kaleva: Kaivoslainsäädäntöä on syytä uudistaa - vastuukysymysten ohella on nostettava pöydälle tulonjaon oikeudenmukaisuus
01.03.2019Suomenmaa: EU ja Venäjä, mitä uutta?

Siirry arkistoon »