Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita

15.01.2019

Pohjois-Pohjanmaalle tärkeän EU:n Interreg Pohjoinen- ohjelman rahoituksen tarkoituksena on tukea pohjoisen rajat ylittävää yhteistyötä, joka vahvistaa ohjelma-alueen taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Ennen kaikkea halutaan lisätä alueen kilpailukykyä ja vetovoimaa. Ohjelma kattaa Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan sekä koko saamenkielisen alueen.
Useat organisaatiot hyötyvät suoraan EU:n alueellisesta hankerahoituksesta. Oulun yliopisto on mukana 16:ssa ja Oulun kaupunki viidessä eri projektissa, jotka toteutetaan Interreg Pohjoinen-ohjelmarahoitusta hyödyntäen. Rahoitusta ovat saaneet muun muassa hankkeet, joiden tarkoituksena on luoda yhteinen meriasiantuntijoiden verkosto pohjoiselle Perämerelle, tutkia edistyksellisiä selluloosapohjaisia puumuovikomposiitteja sekä kehittää menetelmiä arktisten marjojen sisältämän luonnonvahan talteenottoon marjateollisuuden sivuvirroista. EU-rahoitusta on jaettu noin 39 miljoonaa euroa kuluvalla ohjelmakaudella.
Euroopan komissio julkaisi keväällä 2018 esityksensä Interreg Pohjoinen-ohjelman seuraavalle kaudelle 2021-2027. Se pitää sisällään huolestuttavia elementtejä. Pohjois-Pohjanmaa ja Oulu voisi jäädä ulkopuoliseksi ohjelmarahoituksesta tulevina vuosina, jos komission esitys jäisi nykyisellään voimaan.
Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunta on tehnyt komission esitykseen oleellisia muutosehdotuksia. Näistä keskustelemme ja äänestämme tämän viikon täysistunnossamme Strasbourgissa. Muutosehdotukset koskevat lähinnä maa- ja meriraja-alueiden määritelmiä sekä harvaan asuttujen raja-alueiden asukkaiden lukumäärärajoja. On tärkeää, että muutosehdotukset tullaan hyväksymään, jotta nykyinen rajat ylittävä yhteistyö vakiintuneine kumppanuuksineen voi jatkua.
25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"
20.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta

Siirry arkistoon »