Mirjan mielipidekirjoitus Lapin Kansassa: Yhteinen metsäpolitiikka voisi tuoda metsäsektorille lisää vakautta

Share |
31.12.2018

Euroopan unionilla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa. Tämä oli Suomen tahtotila, kun liityimme unioniin 1995. Metsäasioiden edistämistä on pyritty koordinoimaan EU:n metsästrategian avulla. Suomi on saanut hyvin omat näkemyksensä metsien monikäyttöisyydestä ja kestävästä metsänhoidosta mukaan EU:n metsästrategiaan. Ongelmana ei ole strategian sisältö, vaan se, että se ei vaikuta riittävästi päätöksentekoon.

Metsästrategiaa voidaan pitää tärkeimpänä työkaluna, kun vaikutetaan EU:n metsäsektoria koskeviin lakialoitteisiin. Strategia peräänkuuluttaa kansallista metsäpolitiikkaa ja jäsenmaiden päätäntävaltaa metsäasioissa. Tämän toteutumisesta voidaan olla montaa mieltä.

Päivitetty metsästrategia julkistettiin syksyllä 2013 ja sen toimeenpano-ohjelma 2015. Tämän jälkeen on tapahtunut paljon ja kiinnostus metsiä kohtaan on kasvanut merkittävästi. Pariisin sopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden myötä ilmastokeskustelu ohjautuu aina vain useammin metsiin ja niiden hyötyihin. Sektori tarjoaa selkeitä toimia, joilla pureutua globaaleihin ilmastohaasteisiin.

Euroopan komissio julkaisi hiljattain EU:n metsästrategian välitarkastelun. Tarkastelussa todetaan, että strategia painottaa sopivasti metsien merkitystä EU:n päätöksenteossa ja suurin osa toimista on toteutettu suunnitellusti. Metsäasiat ovat alisteisia muille politiikoille ja strategiaa tulisi tarkastella aina, kun tehdään metsiin liittyvää Euroopan tason politiikkaa. Tämä tarkastelu jää kuitenkin liian usein tekemättä.

Tammikuun täysistuntoviikolla Strasbourgissa järjestetään valiokuntien yhteiskuuleminen metsästrategian välitarkastelun tuloksista. Toivon, että keskustelu pitää sisällään strategian käyttöasteen ja arvostuksen. Metsät mainitaan EU:n ilmastokeskusteluissa lähes aina, mutta EU:n metsästrategiaan ei viitata. Se kertoo, ettei strategiaa työkaluna todellisuudessa käytetä.

Esimerkkinä voidaan mainita viime vuoden puhutuin metsäaihe, maankäyttö- ja metsätaloussektoria koskeva LULUCF-asetus. Se määrittelee metsien ja maankäytön päästöt ja kuinka niiden hiilinielut otetaan huomioon ilmastotavoitteissa. Metsäalan toimijat tekivät kovan työn, jotta kestävän metsätalouden rooli EU:n ilmastopolitiikassa tunnustetaan. Näiden LULUCF-neuvottelujen aikana metsästrategia tuskin mainittiin.

EU:n päätöksen tekemisen tueksi tarvitaan metsäkysymyksissä selkeämmät pelisäännöt, enemmän resursseja ja riittävä osaaminen. EU:n metsästrategia ei nykyisen kaltaisena ole riittävä varmistamaan Suomelle elintärkeän metsäsektorin tulevaisuutta.

25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"
20.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta

Siirry arkistoon »