Mirjan mielipidekirjoitus Lapin Kansassa: Yhteinen metsäpolitiikka voisi tuoda metsäsektorille lisää vakautta

Share |
31.12.2018

Euroopan unionilla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa. Tämä oli Suomen tahtotila, kun liityimme unioniin 1995. Metsäasioiden edistämistä on pyritty koordinoimaan EU:n metsästrategian avulla. Suomi on saanut hyvin omat näkemyksensä metsien monikäyttöisyydestä ja kestävästä metsänhoidosta mukaan EU:n metsästrategiaan. Ongelmana ei ole strategian sisältö, vaan se, että se ei vaikuta riittävästi päätöksentekoon.

Metsästrategiaa voidaan pitää tärkeimpänä työkaluna, kun vaikutetaan EU:n metsäsektoria koskeviin lakialoitteisiin. Strategia peräänkuuluttaa kansallista metsäpolitiikkaa ja jäsenmaiden päätäntävaltaa metsäasioissa. Tämän toteutumisesta voidaan olla montaa mieltä.

Päivitetty metsästrategia julkistettiin syksyllä 2013 ja sen toimeenpano-ohjelma 2015. Tämän jälkeen on tapahtunut paljon ja kiinnostus metsiä kohtaan on kasvanut merkittävästi. Pariisin sopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden myötä ilmastokeskustelu ohjautuu aina vain useammin metsiin ja niiden hyötyihin. Sektori tarjoaa selkeitä toimia, joilla pureutua globaaleihin ilmastohaasteisiin.

Euroopan komissio julkaisi hiljattain EU:n metsästrategian välitarkastelun. Tarkastelussa todetaan, että strategia painottaa sopivasti metsien merkitystä EU:n päätöksenteossa ja suurin osa toimista on toteutettu suunnitellusti. Metsäasiat ovat alisteisia muille politiikoille ja strategiaa tulisi tarkastella aina, kun tehdään metsiin liittyvää Euroopan tason politiikkaa. Tämä tarkastelu jää kuitenkin liian usein tekemättä.

Tammikuun täysistuntoviikolla Strasbourgissa järjestetään valiokuntien yhteiskuuleminen metsästrategian välitarkastelun tuloksista. Toivon, että keskustelu pitää sisällään strategian käyttöasteen ja arvostuksen. Metsät mainitaan EU:n ilmastokeskusteluissa lähes aina, mutta EU:n metsästrategiaan ei viitata. Se kertoo, ettei strategiaa työkaluna todellisuudessa käytetä.

Esimerkkinä voidaan mainita viime vuoden puhutuin metsäaihe, maankäyttö- ja metsätaloussektoria koskeva LULUCF-asetus. Se määrittelee metsien ja maankäytön päästöt ja kuinka niiden hiilinielut otetaan huomioon ilmastotavoitteissa. Metsäalan toimijat tekivät kovan työn, jotta kestävän metsätalouden rooli EU:n ilmastopolitiikassa tunnustetaan. Näiden LULUCF-neuvottelujen aikana metsästrategia tuskin mainittiin.

EU:n päätöksen tekemisen tueksi tarvitaan metsäkysymyksissä selkeämmät pelisäännöt, enemmän resursseja ja riittävä osaaminen. EU:n metsästrategia ei nykyisen kaltaisena ole riittävä varmistamaan Suomelle elintärkeän metsäsektorin tulevaisuutta.

15.01.2019Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Pohjoinen on pidettävä kiinni liikenteen pääverkoissa
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Lapin Kansassa: Yhteinen metsäpolitiikka voisi tuoda metsäsektorille lisää vakautta
28.12.2018Mirjan kirjoitus Turun Sanomissa: Uusi sivu EU:n ja Japanin yhteistyösuhteessa avaa mahdollisuuksia Suomelle
19.12.2018Kemin lyseon lukiolaiset Brysselissä
13.12.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Suomen metsäosaaminen hyödynnettävä
12.12.2018Suomenmaa: Vehkaperä Strasbourgin iskun jälkeen: "On pohdittava, pitäisikö alentaa viranomaisten kynnystä puuttua turval­li­suu­suh­ka­luo­ki­tuksen alla olevien ihmisten tekemisiin"
03.12.2018Mirjan kolumni Kauppalehdessä: Suomen ja EU:n kehitettävä suhteitaan - ja suhtautumistaan - Afrikkaan
30.11.2018ALDEn Young Visitors -ohjelma antaa nuorille mahdollisuuden tutustua Euroopan parlamenttiin
20.11.2018Mirjan blogi Kalevassa: Oppimistulokset arvioinnin kohteena

Siirry arkistoon »