Suomenmaa: Vehkaperä Strasbourgin iskun jälkeen: "On pohdittava, pitäisikö alentaa viranomaisten kynnystä puuttua turval­li­suu­suh­ka­luo­ki­tuksen alla olevien ihmisten tekemisiin"

Share |
12.12.2018

Rans­kan Stras­bour­gis­sa he­rät­tiin tä­nään epä­to­del­li­sen tun­tui­seen aa­muun.

Tiis­tai-il­tai­ses­sa am­mus­ke­lus­sa kuo­li kol­me ih­mis­tä ja haa­voit­tu­nut usei­ta. Ras­kaas­ti aseis­tau­tu­neet po­lii­sit par­ti­oi­vat yhä ka­tu­jen kul­mis­sa.

Eu­roo­pan par­la­ment­ti viet­ti täy­sis­tun­to­sa­lis­sa hil­jai­sen het­ken.

Par­la­men­tin käy­tä­väl­lä eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Mir­ja Veh­ka­pe­rä ha­laa kol­le­gaan­sa.

– Vaik­ka näi­tä is­ku­ja on ta­pah­tu­nut vii­me vuo­si­na pal­jon, ei näi­hin iki­nä tur­ru. Ne tun­tu­vat ai­na to­del­la pa­hoil­ta, Veh­ka­pe­rä sa­noo het­ken pääs­tä Suo­men­maal­le.

– Olo on jär­kyt­ty­nyt, tämä tu­lee niin lä­hel­le.

Lue koko uutinen Suomenmaasta.

25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"
20.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta

Siirry arkistoon »