Suomenmaa: Vehkaperä Strasbourgin iskun jälkeen: "On pohdittava, pitäisikö alentaa viranomaisten kynnystä puuttua turval­li­suu­suh­ka­luo­ki­tuksen alla olevien ihmisten tekemisiin"

Share |
12.12.2018

Rans­kan Stras­bour­gis­sa he­rät­tiin tä­nään epä­to­del­li­sen tun­tui­seen aa­muun.

Tiis­tai-il­tai­ses­sa am­mus­ke­lus­sa kuo­li kol­me ih­mis­tä ja haa­voit­tu­nut usei­ta. Ras­kaas­ti aseis­tau­tu­neet po­lii­sit par­ti­oi­vat yhä ka­tu­jen kul­mis­sa.

Eu­roo­pan par­la­ment­ti viet­ti täy­sis­tun­to­sa­lis­sa hil­jai­sen het­ken.

Par­la­men­tin käy­tä­väl­lä eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Mir­ja Veh­ka­pe­rä ha­laa kol­le­gaan­sa.

– Vaik­ka näi­tä is­ku­ja on ta­pah­tu­nut vii­me vuo­si­na pal­jon, ei näi­hin iki­nä tur­ru. Ne tun­tu­vat ai­na to­del­la pa­hoil­ta, Veh­ka­pe­rä sa­noo het­ken pääs­tä Suo­men­maal­le.

– Olo on jär­kyt­ty­nyt, tämä tu­lee niin lä­hel­le.

Lue koko uutinen Suomenmaasta.

15.01.2019Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Pohjoinen on pidettävä kiinni liikenteen pääverkoissa
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Lapin Kansassa: Yhteinen metsäpolitiikka voisi tuoda metsäsektorille lisää vakautta
28.12.2018Mirjan kirjoitus Turun Sanomissa: Uusi sivu EU:n ja Japanin yhteistyösuhteessa avaa mahdollisuuksia Suomelle
19.12.2018Kemin lyseon lukiolaiset Brysselissä
13.12.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Suomen metsäosaaminen hyödynnettävä
12.12.2018Suomenmaa: Vehkaperä Strasbourgin iskun jälkeen: "On pohdittava, pitäisikö alentaa viranomaisten kynnystä puuttua turval­li­suu­suh­ka­luo­ki­tuksen alla olevien ihmisten tekemisiin"
03.12.2018Mirjan kolumni Kauppalehdessä: Suomen ja EU:n kehitettävä suhteitaan - ja suhtautumistaan - Afrikkaan
30.11.2018ALDEn Young Visitors -ohjelma antaa nuorille mahdollisuuden tutustua Euroopan parlamenttiin
20.11.2018Mirjan blogi Kalevassa: Oppimistulokset arvioinnin kohteena

Siirry arkistoon »