Suomenmaa: Vehkaperä Strasbourgin iskun jälkeen: "On pohdittava, pitäisikö alentaa viranomaisten kynnystä puuttua turval­li­suu­suh­ka­luo­ki­tuksen alla olevien ihmisten tekemisiin"

Share |
12.12.2018

Rans­kan Stras­bour­gis­sa he­rät­tiin tä­nään epä­to­del­li­sen tun­tui­seen aa­muun.

Tiis­tai-il­tai­ses­sa am­mus­ke­lus­sa kuo­li kol­me ih­mis­tä ja haa­voit­tu­nut usei­ta. Ras­kaas­ti aseis­tau­tu­neet po­lii­sit par­ti­oi­vat yhä ka­tu­jen kul­mis­sa.

Eu­roo­pan par­la­ment­ti viet­ti täy­sis­tun­to­sa­lis­sa hil­jai­sen het­ken.

Par­la­men­tin käy­tä­väl­lä eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Mir­ja Veh­ka­pe­rä ha­laa kol­le­gaan­sa.

– Vaik­ka näi­tä is­ku­ja on ta­pah­tu­nut vii­me vuo­si­na pal­jon, ei näi­hin iki­nä tur­ru. Ne tun­tu­vat ai­na to­del­la pa­hoil­ta, Veh­ka­pe­rä sa­noo het­ken pääs­tä Suo­men­maal­le.

– Olo on jär­kyt­ty­nyt, tämä tu­lee niin lä­hel­le.

Lue koko uutinen Suomenmaasta.

13.03.2019Ilkka: Unkarin hallituksen anti-EU-kampanjat käyvät järjettömiksi
08.03.2019Verkkoavain: Suomen meppidelegaatio on kummajainen
07.03.2019Rantapohja: Osal­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta
05.03.2019Suomenmaa: Lapsi­myön­teiset vaalit
04.03.2019Kaleva: Kaivoslainsäädäntöä on syytä uudistaa - vastuukysymysten ohella on nostettava pöydälle tulonjaon oikeudenmukaisuus
01.03.2019Suomenmaa: EU ja Venäjä, mitä uutta?
25.02.2019Kainuun Sanomat: Meidän on vietävä metsäosaamistamme vahvemmin maailmalle
21.02.2019Lapin Kansa: Arktisuus on koko EU:n asia
18.02.2019Iltalehti: Jättiulkoistuksia säästöjen perässä - Oulun yksityiset hoivakodit viranomaisten puuttumislistan kärjessä: Peiliin katsomisen paikka
17.02.2019Äks: Europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä Äänekoskella: Raideliikenteeseen palataan varmasti vielä uudestaan

Siirry arkistoon »