Mirjan Näkökulma-artikkeli Aamulehdessä: EU:n on suojeltava unkarilaisten oikeuksia Orbánin yksinvallan alla

Share |
01.10.2018

Kansanvalta, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Nämä arvot ovat Euroopan unionin perusta. Unioniin liittyminen on kunkin maan vapaaehtoinen teko ja suvereeni päätös, ja sen jäsenyys edellyttää näiden arvojen kunnioittamista ja edistämistä. Arvoista on määrätty EU:n perusoikeuskirjassa ja EU:sta tehdyn sopimuksen 2. artiklassa.

 

Meillä on yhteinen velvollisuus suojella unionimme perustana olevia arvoja silloin, kun ne ovat uhattuna.

 

Syyskuun täysistunnossaan Euroopan parlamentti päätti, että on syytä selvittää, ovatko nämä arvot uhattuna Unkarissa.

 

Vuonna 2010 valtaan noussut populistinen Fidesz-puolue on käyttänyt valta-asemaansa  hyväksi kansalaisten ja lehdistön vapauksien kaventamiseen tavoilla, jotka eivät istu länsimaiseen kansanvaltaan. Hallituksen propagandakampanjat ovat lujittaneet pääministeri Viktor Orbánin yksinvaltaa ja samalla pyrkineet vaientamaan opposition, kansalaisyhteiskunnan ja kritiikin hallitusta vastaan.

 

Ulkomaista rahoitusta saavat kansalaisjärjestöt on leimattu ”ulkomaisiksi agenteiksi”. Tämä on muualtakin tuttu keino hankaloittaa ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöjen toimintaa.

 

Tuomarit pakotettiin eläkkeelle 62 vuoden iässä ja korvattiin uusilla, poliittisesti valituilla tuomareilla. Oikeusvaltion periaatteisiin kuuluu, että tuomioistuimet voivat tehdä päätöksensä itsenäisesti ja ilman poliittista painostusta.

 

Uusien medialakien seurauksena hallitusta kritisoivilta tiedotusvälineiltä on evätty oikeuksia ja toimittajia on irtisanottu. Valtamedia on hallituksen käsissä ja itsesensuuri kukoistaa.

 

Pakolaisten ja paperittomien siirtolaisten auttaminen on kriminalisoitu, ja hallituksen maahanmuuttovihamieliset kampanjat esittävät usein EU:n syntipukkina. Viime vaaleissa Fideszin pelkoa lietsova kampanja esitti pääministeri Orbánin Unkarin, Euroopan ja kristinuskon ainoana puolustajana maahanmuuttoa vastaan.

 

Piikkilanka-aidan maansa rajalle rakennuttanut Orbán on pyrkinyt luomaan kuvaa Unkarista Euroopan portinvartijana. Vastoin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen määräystä Orbán on myös kieltäytynyt vastaanottamasta turvapaikanhakijoita EU:n yhteisen uudelleensijoittamissuunnitelman mukaisesti.

 

EU on viime vuosina nostanut useasti esiin huolia Unkarin kehityksestä maan johdon kanssa. Mitään merkittäviä muutoksia ei kuitenkaan ole tapahtunut.

 

Sen vuoksi parlamentti päätti, että on syytä toimia. Mepit hyväksyivät esityksen äänin 448 puolesta, 197 vastaan ja 48 tyhjää.

 

EU:n keinot reagoida unionin yhteisten arvojen rikkomiseen jäsenmaassa on lueteltu artiklassa 7. Keinot alkavat ennaltaehkäisevillä toimilla.

 

Seuraavaksi EU:n jäsenmaat voivat neljän viidesosan enemmistöllä todeta, että on selkeä riski siitä, että Unkari loukkaa EU-arvoja. Unkarin näkemyksiä kuullaan, minkä jälkeen EU-maat voivat päättää suosituksista Unkarille. Myöhemmin voidaan todeta, että arvojen kunnioitus Unkarissa on vakavasti uhattu. Väläyteltyjen sanktioiden pohtimisen aika tulee vasta silloin. Mahdollisesti maa voi jopa menettää äänioikeutensa neuvoston kokouksissa.

 

Unkarin hallitus kuvasi europarlamentin äänestystä noitavainoksi Unkaria vastaan. Ulkoministeri Peter Szijjarto sanoi sen olevan “maahanmuuttomyönteisten poliitikkojen mitätön kosto.” Hallitus myös käynnisti europarlamenttia vastaan hyökkäävän Puolusta Unkaria -kampanjan propagandavideoineen.

 

Äänestyksessä ei kuitenkaan ole kyse maahanmuutosta tai Unkarin itsemääräämisoikeusta. Se ei myöskään ole hyökkäys unkarilaisia vastaan. Aloitteen tarkoituksena on avata mahdollisuus vuoropuhelulle Unkarin kanssa. Tavoitteena on välttää mahdolliset seuraamukset.

 

Europarlamentaarikot haluavat osoittaa, että EU puolustaa unkarilaisten oikeuksia. Niihin kuuluvat sananvapaus sekä aktiivinen ja vapaa kansalaistoiminta ovat Suomen vahvuuksia. Meillä on paljon puolustettavaa Euroopassa. Meidän on seistävä vankkumattomasti yhteisten arvojen takana.

 

EU:ta mustamaalaava Unkari on myös EU-tukien suurin nettohyötyjä. Ei ole oikein, että EU jatkaa taloudellista tukea jäsenmaalle, jonka valtapuoluetta epäillään korruptiosta ja joka ei pidä kiinni yhdessä sovituista arvoista ilman, että syytöksiä selvitetään tarkemmin.

12.12.2018Suomenmaa: Vehkaperä Strasbourgin iskun jälkeen: "On pohdittava, pitäisikö alentaa viranomaisten kynnystä puuttua turval­li­suu­suh­ka­luo­ki­tuksen alla olevien ihmisten tekemisiin"
03.12.2018Mirjan kolumni Kauppalehdessä: Suomen ja EU:n kehitettävä suhteitaan - ja suhtautumistaan - Afrikkaan
30.11.2018ALDEn Young Visitors -ohjelma antaa nuorille mahdollisuuden tutustua Euroopan parlamenttiin
20.11.2018Mirjan blogi Kalevassa: Oppimistulokset arvioinnin kohteena
15.11.2018Turun Sanomien Eurooppa-areenan viikon väite: Euroopan parlamentin toiminnot pitäisi keskittää Brysseliin
14.11.2018Mirjan kolumni Akavalaisessa: Koulutukseen on panostettava kehittyvissä maissa
13.11.2018Tiedote: Keskustamepit: Uusiutuvan energian direktiivi turvaa kasvun edellytykset Suomen biotaloudelle
05.11.2018Tiedote: MEP Mirja Vehkaperä Oulussa: Pohjois-Pohjanmaalla vahvat edellytykset seuraavalle aluekehitysrahoituksen kaudelle
02.11.2018Tiedote: MEP Mirja Vehkaperä Kalajoella: Kotimainen ruoka menestyy uusien markkina-alueiden ja muuntautumiskyvyn keinoin
01.11.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Parlamentilta tuki nuorille EU:n ensi vuoden talousarviossa

Siirry arkistoon »