Tiedote: Mirja Vehkaperä Euroopan parlamentin kehitysvaliokunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi

Share |
11.07.2018

Mirja Vehkaperä nimitettiin tänään keskiviikkona Euroopan parlamentin kehitysvaliokunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi. Vehkaperä ottaa paikan vastaan suurella mielenkiinnolla.

 Mirja822.jpg

© European Union 2018

-Tulossa on työntäyteinen loppuvaalikausi. Vaikka vaalikautta on enää hieman alle vuosi jäljellä, kehitysvaliokunnan agendalla on monta isoa kokonaisuutta keskustelussa, Vehkaperä toteaa. Hän sanoo, että tärkein teema on tuleva EU:n monivuotinen rahoituskehys. Komission esitys seuraavalle rahoituskaudelle ehdottaa ulkosuhteiden virtaviivaistamista yhdistämällä useita rahoitusvälineitä yhdeksi välineeksi sekä Euroopan kehitysrahaston integroimista EU-budjettiin. Parlamentin on osaltaan huolehdittava, että joustavuuteen tähtäävä uusi rahoitusinstrumentti ei heikennä kehityspolitiikan ennakoitavuutta, ja että tukea suunnataan tavoitteiden mukaisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, koulutukseen, terveyteen ja sosiaaliseen suojeluun, sekä erityisesti köyhyyden vähentämiseen, Vehkaperä listaa.

 

Kehitysvaliokunnan tehtävänä on unionin kehitys- ja yhteistyöpolitiikan edistäminen, täytäntöönpano ja seuranta. Valiokunta edistää poliittista vuoropuhelua kehitysmaiden kanssa, seuraa kehitysmaille annettavaa apua ja edistää demokraattisia arvoja, hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksia kehitysmaissa. Se seuraa myös eri politiikka-alojen johdonmukaisuutta kehityspolitiikan kanssa.

 

Valiokunnalle kuuluu myös Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden sekä EU:n väliseen kumppanuussopimukseen liittyvät asiat ja suhteet asianomaisiin elimiin, sekä parlamentin osallistuminen vaalitarkkailuvaltuuskunnille yhteistyössä muiden valiokuntien ja valtuuskuntien kanssa.

 

-Neuvotteluissa on juuri nyt myös EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kumppanuussopimus tämän hetkisen Cotonou-sopimuksen tullessa tiensä päähän 2020. Uuden sopimuksen tulisi heijastella Agenda 2030:n tavoitteita ja edistää kestävää kehitystä tukevaa politiikan johdonmukaisuutta. Vahvasti yhteisellä agendalla on myös maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, ja on tärkeää varmistaa, ettei maahanmuuttoon ohjattava rahoitus heikennä kehitysyhteistyötä ja sen tuloksellisuutta, Vehkaperä muistuttaa.

 

Vehkaperä kertoo, että seuraavalla rahoituskaudella EU aikoo panostaa entistä enemmän humanitaariseen apuun rahoittamalla sitä 11 miljardilla eurolla. Lisärahoitus on tervetullutta, mutta toisaalta se kertoo siitä, että EU ja sen jäsenmaat olettavat avun tarpeen eli katastrofien lisääntyvän. Se ei ole kovin ruusuinen kuva lähivuosista, hän toteaa.

 

Lisätiedot:

Mirja Vehkaperä

+358 50 512 1949

 

14.02.2019Tiedote: Keskustan mepit: Eläinten kuljetusolosuhteet saatava kuntoon koko Euroopassa
08.02.2019Mirjan Forum24-kolumni: Huomio maahanmuuton juurisyihin
04.02.2019Tiedote: EU:n koheesiopolitiikalla ja rahoituksella on vahva merkitys Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisessä
01.02.2019Mirjan puheenvuoro Suomen Kuvalehdessä: Romanian korruptioon on voitava puuttua
18.01.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Kiinan asema maailmalla vahvistuu, ihmisoikeustilanne heikkenee
18.01.2019Mirjan blogi Suomenmaassa: 20-vuotias euro, odotamme sinulta aikuisen tekoja
16.01.2019Suomenmaan Meppistudio: Bri­tan­ni­an mo­ni­mut­kai­nen bre­xit-pro­ses­si
15.01.2019Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita
04.01.2019Maaseudun Tulevaisuus: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa muovi
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Pohjoinen on pidettävä kiinni liikenteen pääverkoissa

Siirry arkistoon »