Nuorten metsästysmahdollisuus jatkuu

Share |

Lauantai 1.12.2007 klo 18:44 - Mirja


Vierailin viime viikolla Muhoksen yläasteella. Yläluokan pojat olivat hulissaan, miten heidän metsästysharrastuksensa käy, kun Euroopan parlamentissä ollaan säätämässä uutta asedirektiiviä. Huoli oli aiheellinen ja aito. Saimme hyvän keskustelun asiasta aikaan.

Euroopan Unioniin liittymisen myötä olemme joutuneet useaan otteeseen ristiriitoihin eri maiden lainsäädännön kanssa. Euroopan parlamentissä säädettyjen asetusten ja direktiivien on tarkoitus harmonisoida siten, että jäsenmaiden lait ja asetukset ovat saman suuntaiset. Meillä on ollut koko jäsenyyden ajan muutamia kansallisia isoja periaatteellisia asioita, jotka ovat olleet unionin kanssa ristiriidoissa.

Asedirektiivin kanssa meinasi käydä köpelösti. Kansalliseen aselakiin tulee ministeriön valmistelemana muutamia muutoksia direktiivin vuoksi. Eduskunnan valiokunnat ottivat kantaa direktiivin pohjalta ja evästivät hallitusta, kuinka kansallisesti asiassa pitäisi toimia.  Niinpä 15-vuotta täyttäneet nuorukaiset voivat hankkia metsästysaseita rinnakkaislupana vanhaan tuttuun tapaan. Metsällä heidän tulee olla vanhempien valvonnassa.

Ote hallintovaliokunnan kannasta:

Suomen kannalta tärkeänä on pidetty kysymystä alaikäisen aseen hankinnan ja hallussapidon edellytyksistä. Neuvotteluissa 9.11.2007 esillä olleen puheenjohtajamaan esittämän viimeisimmän tekstiversion mukaan aseen saisi hankkia ainoastaan 18 vuotta täyttänyt, mutta alaikäinen saisi pitää hallussaan asetta metsästys- ja urheilutarkoituksiin, jos hänellä on siihen huoltajan suostumus tai hän on sellaisen vanhemman tai muun aikuisen ohjauksessa, jolla on voimassa oleva aseenkanto- tai metsästyslupa taikka luvanvaraisella harjoitusalueella ("licenced training centre"). Saadun selvityksen perusteella uusi sanamuoto on selkiinnyttänyt säännöksen tulkintaa siten, että alaikäinen voi käyttää asetta ilman huoltajan tai aikuisen valvontaa silloin, kun huoltaja on antanut aseen hallussapidolle suostumuksensa.

Euroopan parlamentin jäsen Samuli Pohjamo on vedonnut Suomen erityisasemaan myös Brysselissä. Alla tiedote asiasta: 

 

Puheenvuoro täysistunnossa 28.11.2007 Samuli Pohjamo


Euroopan parlamentti äänesti "pyssydirektiivistä"

MEP Samuli Pohjamo otti puheenvuorossaan esille Suomen huolen nuorten metsästysharrastuksen jatkumisesta. Pohjamon mielestä on tärkeää, että huolellisesti valmisteltu kompromissi hyväksyttiin. Siinä jäsenmaiden erilaisia käytäntöjä on soviteltu yhteen ja sen mukaan jäsenvaltiot voivat sallia tietyin edellytyksin tuliaseiden hankinnan ja hallussapidon metsästyksen harjoittamiseen myös alle 18-vuotiaille henkilöille.

Suomalaisten huolenaiheena on ollut nuorten metsästysharrastuksen jatkuminen. Tämä harrastus on Suomessa luvanvaraista, tarkoin valvottua ja kokeneiden metsästäjien tuella turvalliseen ja vastuulliseen aseenkäyttöön opastavaa.

Pohjamo pitää tärkeänä, että tämä hyvä käytäntö voi Suomessa jatkua myös uuden direktiivin hyväksymisen jälkeen. Tulevaisuudessa alle 18-vuotiailta edellytetään, että he harjoittavat ammuntaa vanhempiensa luvalla tai vanhempiensa tai sellaisen aikuisen ohjauksen alaisena, jolla on aseenkanto- tai metsästyslupa. Ammuntaharrastus on sallittu myös harjoituskeskuksissa.

Tuliaseiden laittoman valmistuksen ja kaupan estäminen on tärkeää kansalaisten turvallisuuden kannalta. Pohjamon mielestä suurella enemmistöllä hyväksytty mietintö edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista.

vaali-iltamat4.jpg

Lisätiedot:

Samuli Pohjamo

040 718 4108

 

 

 

 

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini