Share |

Täysistunto

Eduskunnassa työskentelyn näkyvin osa-alue on täysistuntoihin osallistuminen. Eduskunnan ollessa koolla täysistuntoja järjestetään yleensä neljänä päivänä viikossa: tiistaisin klo 14, keskiviikkoisin klo 15, torstaisin klo 16 ja perjantaisin klo 13 alkaen. Torstain istunnon alussa, klo 16 – 17, kansanedustajilla on mahdollisuus esittää ministereille ajankohtaisiin asioihin liittyviä kysymyksiä suullisella kyselytunnilla. Istunnot ovat julkisia, joten kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan eduskunnan työskentelyä yleisölehteriltä.

mirja_omalla_paikalla_2_12062007_017.jpg


Täysistunnossa keskustellaan muun muassa
hallituksen esityksistä, kansanedustajien tekemistä aloitteista, valtion talousarviosta ja valtioneuvoston selonteoista sekä äänestetään esitysten ja aloitteiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Keskustelua johtaa eduskunnan puhemies tai jompikumpi varapuhemiehistä. Puhemiehen tehtävänä on toimia istunnon puheenjohtajana ja huolehtia järjestyksen säilymisestä salissa – toisinaan kansanedustajillakin on taipumus keskustella kollegojensa kanssa asian vierestä salissa.

Puheenvuorojen määrää tai mittaa ei muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ole rajattu, paitsi siten, että edustajan on pysyttävä kulloinkin käsittelyn alla olevassa asiassa ja keskustelun on edettävä koko ajan. Lisäksi on noudatettava parlamentaarista puhetapaa, johon liittyvät olennaisesti teitittely sekä muutoinkin asiallinen kielenkäyttö. Lisäksi toista edustajaa ei koskaan saa syyttää valehtelusta. Jos siis jonkun epäillään sanoneen jotakin totuudesta poikkeavaa, asian ilmaisemiselle on etsittävä vaihtoehtoinen ilmaus, kuten esimerkiksi että edustajakollega puhuu muunneltua totuutta tai käyttää säästeliäästi totuutta.

eduskunta_sali_permanto.jpgTäysistuntotyöskentelyn tärkein osa on äänestäminen. Yleensä äänestykset keskitetään perjantain istuntoon, joka yleensä muutenkin on muiden päivien istuntoja lyhyempi. Äänestäminen tapahtuu painamalla kantansa mukaan joko vihreää jaa-, punaista ei- tai valkoista tyhjä-nappia. Henkilövalinnat toteutetaan suljetulla lippuäänestyksellä.