Share |

Valiokuntatyöskentely

Valiokuntatyöskentely on yksi keskeisimmistä eduskuntatyön osa-alueista. Valiokunnat valmistelevat mm. hallituksen esityksistä ja selonteoista, valtion talousarviosta sekä kansanedustajien lakialoitteista mietintöjä täysistuntokäsittelyn pohjaksi. Täysistunnon lähetekeskustelusta asiat lähetetään mietinnön laatimista varten siihen valiokuntaan, jonka yhteistyöministeriön hallinnonalaan asia kuuluu. Varsinaisen mietinnön tueksi yksi tai useampi aihetta lähellä oleva valiokunta voi antaa asiasta lausunnon.

Tällä hetkellä eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa sekä EU-asioiden käsittelyyn erikoistunut suuri valiokunta.

Kuhunkin valiokuntaan valitaan 17 varsinaista ja 9 varajäsentä. Poikkeuksen muodostavat suuri valiokunta, johon valitaan 25 varsinaista ja 13 varajäsentä, sekä valtiovarainvaliokunta, joka koostuu 21 varsinaisesta ja 19 varajäsenestä.

mirja-valiokunta.jpg

Jokainen kansanedustaja, pois lukien ministerit sekä eduskunnan puhemies ja yleensä varapuhemiehet, kuuluu keskimäärin kahteen valiokuntaan.

Eduskuntaryhmät jakavat valiokuntapaikat keskenään vaalituloksen perusteella. Vaalikaudella 2015-2019 maa- ja metsätalous-, ulkoasiain-, sivistys- sekä valtiovarainvaliokunta työskentelevät keskustalaisen puheenjohtajan johdolla. Lisäksi varsinaisia jäseniä Keskustalla on valiokunnissa seuraavasti (varajäsenten määrä sulkeissa):

Hallintovaliokunta 5 (3) 

Lakivaliokunta 4 (3)

 

Liikenne- ja viestintävaliokunta 5 (3)

 

Maa- ja metsätalousvaliokunta 4 + pj (3)

 

Perustuslakivaliokunta 5 (2)

 

Puolustusvaliokunta 5 (3)

 

Sivistysvaliokunta 4 + pj. (3)

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 5 (3)

 

Suuri valiokunta 6 (4)

 

Talousvaliokunta 5 (2)

 

Tarkastusvaliokunta 3 (2)

 

Tulevaisuusvaliokunta 5 (3)

 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 5 (3)

 

Ulkoasiainvaliokunta 4 + pj. (3)

 

Valtiovarainvaliokunta 5 + pj. (5)

 

Ympäristövaliokunta 5 (3)

Tällä vaalikaudella olen jäsenenä liikenne- ja viestintävaliokunnassa (vpj.) sekä ympäristövaliokunnassa.